ظرفیت دانشگاه های دارای رشته روانشناسی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته روانشناسی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته  روانشناسی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته روانشناسی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش روانشناسی
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 20
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 23
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 26
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 14
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 11
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 6
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 30
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 9
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 14
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار زن / مرد 5
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 8
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 18
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون زن / مرد 6
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) زن / مرد 12
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) زن / مرد 6
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 32
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 36
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران زن 36
نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران زن 36
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 14
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران زن / مرد 11
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه گنبد زن / مرد 18
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) مرد 24
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مرد 18
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 12
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 6
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه مراغه زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ملایر زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه ملایر زن / مرد 12
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 20
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 13
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 24
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 6
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) زن 24
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) مرد 24
روزانه مرکز آموزش عالی اقلید زن / مرد 24
روزانه مرکز آموزش عالی لار زن 16
روزانه مرکز آموزش عالی لار مرد 16
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن 2
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه مراغه زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی اسوه معاصر - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد زن / مرد 24
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زن / مرد 36