زیرگروه های کنکور هنر – لیست رشته ها

زیرگروه های کنکور هنر در اینجا آورده شده است. گروه هنر دارای پنج زیرگروه آزمایشی در کنکور سراسری می باشد که هر زیرگروه هم رشته هایی را در مقاطع مختلف تحصیلی شامل می شود. لذا لیست رشته های کنکور هنر به تفکیک هر زیرگروه در قالب جدول در این مطلب ارائه شده است.

 

زیرگروه های کنکور هنر

همه گروه های آزمایشی در کنکور سراسری در نوع زیرگروه و رشته های زیرمجموعه خود تقسیم بندی هایی را ارائه داده اند که گروه هنر نیز از آن مستثنی نیست. بر اساس اطلاعات دفترچه ثبت نام کنکور سراسری رشته هنر نیز دارای پنج زیرگروه آزمایشی می باشد که اساس تفاوت همه زیرگروه در ضرایب اختصاص داده شده به دروس تخصصی در آن ها می باشد. داوطلبان کنکور سراسری حتما می بایست نسبت به این موارد اطلاعات دقیقی داشته باشند تا بتوانند با ارائه بهترین جدول برنامه ریزی برای کنکور ریاضی، ساعات و زمان مطالعه  را بر حسب زیرگروه هایی که بیشترین دروس ضریب دار را دارند، تقسیم بندی کنند. در واقع توجه به ضرایب دروس تخصصی و عمومی و به طور کلی توجه به ضرایب منابع کنکور هنر برای داوطلبان این رشته ضروری است.

 

 

تاثیر ضرایب در زیرگروه های کنکور هنر

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد اساسی ترین تفاوت زیرگروه های همه رشته های کنکور سراسری به ضرایب دروس اختصاصی آن زیرگروه بر می گردد و هر چقدر یک زیرگروه ضرایب بیشتری را داشته باشد به همان اندازه می تواند در رتبه و درصدهای داوطلبان از آن زیرگروه تاثیر مستقیم داشته باشد. همین تاثیرات می تواند بر پذیرفته شدن نهایی داوطلبان هم اعمال شود. شناخت زیرگروه های کنکور هنر می تواند داوطلبان این رشته را در رسیدن به هدف مورد نظرشان یاری کند تا زمان خود را بهینه تر مصرف کنند. علاوه بر این در هنگام انتخاب رشته هم داوطلبان به اطلاعات دقیق ضرایب و رشته های زیرمجموعه آن نیاز خواهند داشت.

 

 

زیرگروه های کنکور هنر رشته های زیرگروه 1

به جز زیرگروه 5 کنکور هنر همه زیرگروه های این رشته در دو مقطع کارشناسی و کاردانی مجموعه رشته های زیرمجموعه خود را ارائه داده اند. اما از میان همه زیرگروه های کنکور هنر، زیرگروه 1 دارای بیشترین تنوع رشته می باشد به طوری که رشته هایی مانند آموزش هنر، آموزش ارتباط تصویری، طراحی صحنه و... در این زیرگوه قرار می گیرند. دروس تخصصی درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری و تجسمی در زیرگروه 1 از دروس ضریب دار و با اهمیت محسوب می شوند که ضریب 4 را به خود اختصاص داده اند. بنابراین داوطلبان علاقه مند به رشته های این زیرگروه می بایست در دو درس پیش گفته پایه قوی داشته باشند تا بتوانند در رشته دلخواه خود پذیرفته شوند. در ادامه به ضرایب دروس تخصصی این زیرگروه پرداخته شده و لیست مجموعه رشته های زیرمجموعه زیرگروه 1 کنکور هنر را ارائه داده ایم.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 1 کنکور هنر: درک عمومی هنر 4، درک عمومی ریاضی – فیزیک 1، ترسیم فنی 1، خلاقیت تصویری و تجسمی 4، خلاقیت نمایشی 1، خلاقیت موسیقی 1، خواص مواد 1.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 1 کنکور سراسری هنر

مجموعه رشته های زیرگروه 1 هنر

مقطع کارشناسی

آموزش ارتباط تصویری

آموزش هنر

ارتباط تصویری، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

چاپ

صنایع دستی

طراحی پارچه

طراحی و چاپ پارچه

طراحی و ساخت طلا و جواهر

طراحی صحنه

طراحی لباس

عکاسی

فرش

کتابت و نگارگری

گرافیک

مجسمه سازی

نقاشی

نقاشی ایرانی

هنرهای تجسمی

هنرهای صناعی

مقطع کاردانی

کاردانی عکاسی خبری

کاردانی فرش دستباف

کاردانی گرافیک

کاردانی گرافیک رایانه

کاردانی هنر سفالگری

کاردانی هنرهای تجسمی

کاردانی هنرهای سنتی

 

 

زیرگروه های کنکور هنر رشته های زیرگروه 2

زیرگروه 2 کنکور هنر نسبت به زیرگروه 1 دارای تنوع رشته ای کمتری است ولی دروس تخصصی ضریب داری چون خلاقیت تصویری و تجسمی، درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی – فیزیک و ترسیم فنی را در خود گنجانده است لذا داوطلبان می بایست در برنامه ریزی درسی خود به تناسب ضرایب، وقت لازم را به مطالعه این درس ها اختصاص دهند. در زیرگروه 2 کنکور هنر رشته ای همچون باستان شناسی هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کاردانی ارائه شده است که داوطلبان می توانند به تناسب نیاز خود، هر یک از آن ها را انتخاب کنند.

در ادامه به ضرایب دروس تخصصی این زیرگروه پرداخته شده و لیست مجموعه رشته های زیرمجموعه زیرگروه 2 کنکور هنر را ارائه داده ایم.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 2 کنکور هنر: درک عمومی هنر 3، درک عمومی ریاضی – فیزیک 3، ترسیم فنی 2، خلاقیت تصویری و تجسمی 4، خلاقیت نمایشی 1، خلاقیت موسیقی 1، خواص مواد 1.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 2 کنکور سراسری هنر

مجموعه رشته های زیرگروه 2 هنر

مقطع کارشناسی

باستان شناسی

طراحی صنعتی

مرمت بناهای تاریخی

مرمت و احیای بناهای تاریخی

هنر اسلامی

مقطع کاردانی

کاردانی باستان شناسی

کاردانی طراحی صنعتی

 

 

زیرگروه های کنکور هنر رشته های زیرگروه 3

زیرگروه 3 کنکور هنر هم در مقاطع کارشناسی و کاردانی مجموعه ای از رشته های هنر را در خود جای داده است. ولی زیرگروه 3 هنر نسبت به دو زیرگروه قبل تراکم و تنوع رشته ای خوبی ندارد و تنها دو الی سه رشته ارائه داده است. داوطلبان کنکور سراسری هنر دقت داشته باشند که دروس تخصصی ضریب دار در این زیرگروه  دروس درک عمومی هنر، ترسیم فنی و خلاقیت تصوصری و تجسمی می باشد که لزوم توجه به آن ها در برنامه مطالعه درسی احساس می شود.

در ادامه به ضرایب دروس تخصصی این زیرگروه پرداخته شده و لیست مجموعه رشته های زیرمجموعه زیرگروه 3 کنکور هنر را ارائه داده ایم.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 3 کنکور هنر: درک عمومی هنر 3، درک عمومی ریاضی – فیزیک 1، ترسیم فنی 2، خلاقیت تصویری و تجسمی 2، خلاقیت نمایشی 1، خلاقیت موسیقی 1، خواص مواد 1.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 3 کنکور سراسری هنر

مجموعه رشته های زیرگروه 3 هنر

مقطع کارشناسی

مرمت آثار تاریخی

موزه

مقطع کاردانی

کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی

کاردانی موزه

 

 

زیرگروه های کنکور هنر رشته های زیرگروه 4

زیرگروه 4 کنکور هنر تعدادی از رشته ها را در دو مقطع کارشناسی و کاردانی ارائه می دهد که رشته هایی مانند ادبیات نمایشی، نمایش عروسکی و کاردانی انیمیشن در این زیرگروه قرار دارند. در زیرگروه 4 هنر شاهد دروس تخصصی ضریب داری چون خلاقیت نمایشی، درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری و تجسمی هستیم که لزوم توجه به آن ها در برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور سراسری، ضروری می باشد.

در ادامه به ضرایب دروس تخصصی این زیرگروه پرداخته شده و لیست مجموعه رشته های زیرمجموعه زیرگروه 4 کنکور هنر را ارائه داده ایم.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 4 کنکور هنر: درک عمومی هنر 3، درک عمومی ریاضی – فیزیک 1، ترسیم فنی 1، خلاقیت تصویری و تجسمی 2، خلاقیت نمایشی 4، خلاقیت موسیقی 1، خواص مواد 1.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 4 کنکور سراسری هنر

مجموعه رشته های زیرگروه 4 هنر

مقطع کارشناسی

ادبیات نمایشی

بازیگری

سینما

کارگردانی تلویزیون

نمایش عروسکی

مقطع کاردانی

کاردانی انیمیشن

کاردانی هنرهای نمایشی

 
 

 

زیرگروه های کنکور هنر رشته های زیرگروه 5

زیرگروه 5 و آخرین زیرگروه کنکور هنر فقط در مقطع کارشناسی رشته های همچون آهنگسازی، نوازندگی و ... را ارائه می دهد. زیرگروه 5 هنر دارای تنوع بسیار کمی در رشته ها می باشد و دروس تخصصی ضریب دار این زیرگروه خلاقیت موسیقی و درک عمومی هنر می باشند که می توانند در رتبه آوری و کسب درصدهای بالا در این زیرگروه یاری گر داوطلبان کنکور سراسری باشند.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 5 کنکور هنر: درک عمومی هنر 3، درک عمومی ریاضی – فیزیک 1، ترسیم فنی 1، خلاقیت تصویری و تجسمی 1، خلاقیت نمایشی 1، خلاقیت موسیقی 4، خواص مواد 1.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 5 کنکور سراسری هنر

مجموعه رشته های زیرگروه 5 هنر

مقطع کارشناسی

آهنگسازی

موسیقی نظامی

نوازندگی موسیقی ایرانی

نوازندگی موسیقی جهان

 

سوالات متداول:

رشته نوازندگی موسیقی جهان در کدام یک از زیرگروه های آزمایشی هنر قرار دارد؟

رشته نوازندگی موسیقی جهان در زیرگروه 5 و در مقطع کارشناسی برای داوطلبان کنکور سراسری رشته هنر ارائه شده است.

در زیرگروه یک کنکور هنر کدام یک از دروس تخصصی دارای اهمیت بیشتری در مطالعه هستند؟

داوطلبان باید در زیرگروه یک کنکور هنر می بایست توجه ویژه ای را به دروس درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری و تجسمی داشته باشند اما نباید از دروس دیگری که در مطلب بالا به آن ها پرداخته شده است غافل بمانند.

در کدام یک از زیرگروه های کنکور هنر رشته های فقط در مقطع کارشناسی ارائه می شوند؟

از میان زیرگروه های کنکور هنر فقط زیرگروه پنج در مقطع کارشناسی رشته هایی را ارائه می دهد. داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب آماده شده در بالا مراجعه کنند.

سایر بخش های کنکور سراسری هنر

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

برای کنکور دی دیر نشده، همین امروز ثبت نام کن و شروع کن