لیست رشته های بومی، ناحیه ای، قطبی و کشوری زبان های خارجی

در زمان انتخاب رشته تمام داوطلبان زبان های خارجی باید به این موضوع دقت کنند که رشته ای که انتخاب می کنند با توجه به توزیع آن در دانشگاه های استان های مختلف کشور در کدام یک از گزینش  بومی(استانی، ناحیه ای، قطبی ) قرار دارد. اگر داوطلبی آگاهی لازم و کافی را نسبت به آن رشته داشته باشد می تواند شانس قبولی خود را در آن رشته بالا ببرد. همچنین می توانید با دانستن زیرگروه های کنکور زبان می توانید یک برنامه ریزی بسیار مناسب برای کنکور زبان داشته باشید.

 

 

نوع پذیرش رشته ها بر اساس دانشگاه و دوره روزانه یا غیر روزانه:

۱- تمامی رشته های دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی: پذیرش کشوری بدون بومی گزینی

۲- تمامی رشته های دوره شبانه و نیمه حضوری: پذیرش بومی استانی

۳- رشته های روزانه: پذیرش آن بستگی به رشته دارد.

 

 

 لیست رشته های بومی ناحیه ای زبان های خارجی

رشته هایی که در دانشگاه یک استان از چند استانی که نزدیک به هم هستند وجود دارد پس گزینش آن ها به صورت بومی ناحیه ای انجام می شود.

 

لیست تمامی رشته های ناحیه ای زبان های خارجی

زبان و ادبیات انگلیسی

 
 

 

لیست رشته های بومی قطبی زبان های خارجی

رشته هایی که فقط در یک ناحیه از چند ناحیه مجاور هم وجود داره گزینش آن ها به صورت بومی قطبی انجام می شود.

 

لیست تمامی رشته های قطبی زبان های خارجی

 مترجمی زبان انگلیسی

 
 

لیست رشته های بومی کشوری زبان های خارجی

رشته هایی که ممکن است در یک قطب اصلا وجود نداشته باشند دیگر بومی گزینی نیستند و پذیرش آن ها به صورت کشوری می باشد.

 

لیست تمامی رشته های کشوری زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی

زبان ایتالیایی

زبان چینی

زبان روسی

زبان و ادبیات آلمانی

زبان و ادبیات اردو

زبان و ادبیات ارمنی

زبان و ادبیات اسپانیایی

زبان و ادبیات ترکی استانبولی

زبان و ادبیات ژاپنی

زبان و ادبیات فرانسه

زبان و ادبیات فرانسه

مترجمی زبان فرانسه

کاردانی آموزش زبان انگلیسی

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی