لیست رشته های بومی، ناحیه ای، قطبی و کشوری انسانی

در زمان انتخاب رشته تمام داوطلبان انسانی باید به این موضوع دقت کنند که رشته ای که انتخاب می کنند با توجه به توزیع آن در دانشگاه های استان های مختلف کشور در کدام یک از گزینش  بومی(استانی، ناحیه ای، قطبی ) قرار دارد. اگر داوطلبی آگاهی لازم و کافی را نسبت به آن رشته داشته باشد می تواند شانس قبولی خود را در آن رشته بالا ببرد. همچنین می توانید با دانستن زیرگروه های کنکور انسانی می توانید یک برنامه ریزی بسیار مناسب برای کنکور زبان داشته باشید.

 

 

نوع پذیرش رشته ها بر اساس دانشگاه و دوره روزانه یا غیر روزانه و بدون کنکور:

۱- تمامی رشته های دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد، پردیس خودگردان و مجازی: پذیرش کشوری بدون بومی گزینی

۲- تمامی رشته های دوره شبانه و نیمه حضوری: پذیرش بومی استانی

۳- رشته های روزانه: پذیرش آن بستگی به رشته دارد.

4-غیرانتفاعی و پیام نور: پذیرش بومی ناحیه ای

5- همچنین  تعدادی از رشته های انسانی به صورت بدون کنکور توسط دانشگاه های مختلف و صرفا براساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند شما می توانید لیست رشته های بدون کنکور را در این قسمت مشاهده کنید.

 

لیست رشته های بومی استانی انسانی

رشته هایی که در اکثر استان های کشور وجود دارند و از نظر کاربردی نیاز به متخصص بومی دارند پس گزینش آن ها به صورت بومی استانی می باشد.

 

لیست تمامی رشته های استانی انسانی

آموزش ابتدایی

آموزش الهیات

آموزش تاریخ

آموزش جغرافی

آموزش زبان عربی

آموزش علوم اجتماعی

آموزش کودکان استثنایی

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی اشتغال

کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی امور بانکی

کاردانی امور دولتی

کاردانی امور فرهنگی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی بیمه

کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم

کاردانی تربیت معلم قرآن کریم

کاردانی حسابداری

کاردانی خدمات اداری

کاردانی روابط کار

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی گردشگری

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی هتلداری

 

 

 لیست رشته های بومی ناحیه ای انسانی

رشته هایی که در دانشگاه یک استان از چند استانی که نزدیک به هم هستند وجود دارد پس گزینش آن ها به صورت بومی ناحیه ای انجام می شود.

 

لیست تمامی رشته های ناحیه ای انسانی

آموزش زبان و ادبیات فارسی

حسابداری

حقوق

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات فارسی

مدیریت بازرگانی

 

 

 

لیست رشته های بومی قطبی انسانی

رشته هایی که فقط در یک ناحیه از چند ناحیه مجاور هم وجود داره گزینش آن ها به صورت بومی قطبی انجام می شود.

 

لیست تمامی رشته های قطبی انسانی

اقتصاد

تاریخ

جامعه شناسی

جغرافیا

فقه و مبانی حقوق اسلامی

روانشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم سیاسی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مشاوره

 

 

لیست رشته های بومی کشوری انسانی

رشته هایی که ممکن است در یک قطب اصلا وجود نداشته باشند دیگر بومی گزینی نیستند و پذیرش آن ها به صورت کشوری می باشد.

 

لیست تمامی رشته های کشوری انسانی

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسالمی و حقوق

آموزش تربیت بدنی

آموزش مشاوره و راهنمایی

ادیان و عرفان

ادیان و مذاهب

امنیت اطلاعات

امنیت اقتصادی

امنیت بین الملل

امنیت نرم

ایران شناسی

باستان شناسی

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

پژوهشگری امنیت

تاریخ اسلام

تاریخ تمدن ملل اسلامی

تربیت مروج سیاسی

حفاظت اطلاعات

روابط عمومی

روزنامه نگاری

زبان شناسی

زبان و ادبیات ترکی آذری

زبان و ادبیات کردی

زبان و فرهنگ عربی

شیعه شناسی

ضد تروریسم

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم تربیتی

علوم فنی امنیت

علوم قرآن و حدیث

علوم قضایی

علوم ورزشی

فرهنگ و معارف اسالمی

فقه شافعی

فقه و حقوق اسلامی

فقه و حقوق امامی

فقه و حقوق حنفی

فقه و حقوق شافعی

فلسفه

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و عرفان اسلامی

فلسفه و کالم اسلامی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

گردشگری

مترجمی زبان عربی

مددکاری اجتماعی

مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه اکو

مدیریت فرهنگی هنری

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی

مربیگری عقیدتی

مردم شناسی

مطالعات ارتباطی

مطالعات خانواده

معارف اسلامی

معارف اسلامی - تبلیغ و ارتباطات

معارف اسلامی و اخلاق

معارف اسلامی و ادیان

معارف اسلامی و تاریخ

معارف اسلامی و علوم تربیتی

معارف اسلامی و علوم قرآنی

معارف اسلامی و کالم

معارف اسلامی و مدیریت

هتلداری

کاردانی حقوق قضایی

کاردانی علوم قضایی