ضرایب دروس کنکور انسانی نظام جدید (3-3-6)

میزان تاثیر و اهمیت یک درس را میشه از ضریبی که به اون اختصاص داده شده، فهمید. لذا داوطلبای کنکور سراسری انسانی هم باید این نکات را مد نظر قرار دهند و در ابتدا علاقه خود و سپس رشته و زیرگروه مورد نظر را برای رسیدن به هدف خود مشخص کنه تا بتونه آگاهانه تر برای کنکور قدم برداره. در جدول زیر می تونید ضرایب دروس کنکور انسانی نظام جدید (نظام 3-3-6) و هر کدوم از منابع کنکور انسانی نظام جدید که سوالات آزمون عمومی از اونها مطرح میشه رو ببینید. داوطلبان کنکور سراسری انسانی با آگاهی یافتن از ضرایب دروس اختصاصی و عمومی می توانند متناسب با ضرایب تعیین شده بهترین جدول برنامه ریزی برای کنکور انسانی را داشته باشن و به دروس با ضرایب بالا زمان بیشتری را در برنامه خود اختصاص بدن. مطمئنا این نوع مطالعه و برنامه ریزی دقیق منجر به موفقیت داوطلبا خواهد شد.

در کنکور سراسری در تمامی رشته هایی که شما می شناسید و از آنها در آزمون سوال مطرح می شود، چندین نکته حائز اهمیت است. مهم بودن این نکات آن جایی خود را نمایان می سازد که متوجه می شوید قبولی شما و رتبه شدن شما به آنها بستگی دارد.

از جمله مهمترین این نکات می توان به بحث ضرایب درسی اشاره کرد که  تنها مختص به یک رشته نیست بلکه در تمامی رشته ها از جمله همین آزمون انسانی نیز دخیل استضریب درسی بدین معناست که برخی دروس به دلیل اهمیتی که دارند از ارزش بالاتری در قبولی یک رشته خاص برخوردار هستند و در نتیجه با کسب نمره و یا درصد بیشتردر آن ها به رتبه شدن و قبولی در رشته مد نظر خود نزدیکتر می شوید.

از جهت دیگر نمی توان تصور نمود که شما تمامی منابع آزمونی رشته خود را به یک اندازه مطالعه کنید چرا که فرصت محدود و زمان ارزشمند است. پس با آگاهی داشتن از این که قصد شرکت در چه رشته ای را دارید می توانید منابع آن رشته را مطالعه کنید و بر اساس اولویت ضریب در انتخاب منابع خود دقت بیشتری را به خرج دهید.

ضرایب دروس عمومی در کنکور انسانی

در سال های گذشته در آزمون سراسری دو دفترچه سوال به داوطلبین داده می‌شد که دفترچه های خاص دروس عمومی و دفترچه‌های دیگر خاص دروس اختصاصی بود.

اما با توجه به تغییراتی که در کنکور داده شده است باید دقت داشته باشد که دیگر بخش دروس عمومی در کنکور وجود ندارد و این امر بحث کنکور انسانی را نیز شامل می‌شود. اما آنچه باید برای شما اهمیت داشته باشد آن است که دروس عمومی به عنوان سابقه تحصیلی شما قطعاً تاثیر گذار هستند و بنابر تغییرات کنکور سراسری، شاهد آن هستیم که دروس عمومی با توجه به ضریب مختص به خود به عنوان سوابق تحصیلی برای قبولی شما در رشته مد نظر خود تعیین کننده می باشند.

ادبیات، عربی، معارف و زبان خارجی دروسی هستند که در ادوار قبلی از آنها سوال طرح می شد ولی بنابر توضیحات فوق دیگر منابع آزمونی برای کنکور نیستند.

تاثیر دروس اختصاصی در کنکور انسانی

بنابر تغییرات کنکور، ضرایب کنکور انسانی نیز به تبع دچار تحول شده اند؛ چرا که قبلاً در آزمون سراسری مسئله ای تحت عنوان زیرگروه تعیین شده بود که دیگر این موضوع قابلیت اجرا و طرح ندارد و دیگر شاهد زیر گروه نیستیم. با وجود زیرگروه ضرایب دروس اختصاصی متفاوت بود اما دیگر چنین نیست و دروس اختصاصی در تمامی رشته هایی که به واسطه گرایش انسانی، تمایل به ادامه تحصیل در آنها را دارید از ضرایب یکسان برخوردار هستند

در جدول زیر می توانید ضریب هر درس اختصاصی کنکور انسانی را مشاهده کنید که بنابر توضیحات فوق در هر رشته مد نظر خود این ضرایب یکسان هستند.

ضرایب دروس اختصاصی کنکور سراسری انسانی 1402

نام درس

ضریب

ریاضی

6

اقتصاد

2

زبان و ادبیات فارسی (تخصصی)

8

زبان عربی (تخصصی)

5

تاریخ و جغرافیا

5

علوم اجتماعی

5

فلسفه و منطق

5

روانشناسی

2

 

تاثیر ضرایب سوابق تحصیلی دروس عمومی در کنکور انسانی نظام جدید

در بحث دوم از همین گفتار متوجه آن شدیم که دروس عمومی دیگر در آزمون سراسری جای ندارند ولی به خاطر تاثیر آنها در سوابق تحصیلی و در پی آن تاثیر فراوان در قبولی و کسب رتبه عالی باید بسیار مورد توجه قرار گیرند. این میزان تاثیر در مورد داوطلبان نظام قدیم و جدید متفاوت است و قطعاً در ادامه گفتار به تفکیک هرکدام خواهیم پرداخت.

در جدول زیر می توانید ضرایب دروس عمومی برای داوطلبین نظام جدید را ملاحظه کنید که نکته حائز توجه در آن امتحانات نهایی این دسته از داوطلبین است.

تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1402

نام درس

ضریب

فارسی 3

21.63

تعلیمات دینی 3 (دینی، اخلاق و قرآن)

19.13

زبان خارجی 3

11.80

سلامت و بهداشت

3.44

 

تاثیر ضرایب سوابق تحصیلی دروس عمومی در کنکور انسانی نظام قدیم

صحبت های بحث قبلی، در مورد داوطلبین قدیم کنکور نیز صدق می کند؛ اما با یک تفاوت آن هم آنکه در مجموع نمراتی که برای سوابق تحصیلی لحاظ می شوند، نمرات دوره پیش دانشگاهی این دسته از داوطلبین نیز مورد محاسبه واقع می شود.

در جدول زیر می توانید ضرایب مختص داوطلبین قدیم را در دو جدول مربوط به امتحانات نهایی و همچنین مربوط به دوره پیش دانشگاهی مشاهده کنید.

 

تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402

 

نام درس

ضریب

 

زبان فارسی تخصصی

16.96

 

تعلیمات دینی و قرآن

15.45

 

زبان خارجی 3

12.54

 

تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402

نام درس

ضریب

زبان فارسی

5.84

معارف اسلامی

5.21

 
  1. تاثیر ضرایب سوابق تحصیلی دروس تخصصی در کنکور انسانی نظام جدید

تغییرات آزمون سراسری محدود به تاثیر سوابق تحصیلی دروس عمومی نمی‌شود و در کنار این که از دروس تخصصی سوال طرح می شود، سوابق تحصیلی آنان نیز بسیار دارای اهمیت است. بسته به اینکه شما داوطلب نظام قدیم و یا جدید هستید ضریب تاثیرگذاری دروس نیز متفاوت می باشند.

در این گفتار سعی می شود ضرایب دروس تخصصی برای داوطلبین نظام جدید معرفی شوند. توجه داشته باشید در نظام جدید نمرات امتحانات نهایی احتساب می شوند.

تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام جدید در کنکور سراسری انسانی 1402

نام درس

ضریب

ریاضی و آمار 3

6

علوم و فنون ادبی 3

7.80

عربی 3 (زبان تخصصی رشته)

5.10

تاریخ 3

7

جغرافیا 3

6

جامعه شناسی 3

7

فلسفه 2

5.10

 

تاثیر ضرایب سوابق تحصیلی دروس تخصصی در کنکور انسانی نظام قدیم

توضیحات این بخش همان است که در موارد فوق ملاحظه کردید اما در احتساب نمرات حتما توجه کنید که هم نمرات امتحانات نهایی و هم دوره پیش دانشگاهی برای این دسته از داوطلبین احتساب می شود.

تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی دیپلم گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402

نام درس

ضریب

ریاضی

6

ادبیات فارسی تخصصی

2.92

آرایه های ادبی

2.92

عربی 3 (ویژه علوم انسانی)

3.83

تاریخ ایران و جهان 2

7

جغرافیا 2

6

جامعه شناسی 2

7

فلسفه و منطق

5.10

 

تاثیر سوابق تحصیلی دروس تخصصی پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ادبیات و علوم انسانی نظام قدیم در کنکور سراسری انسانی 1402

نام درس

ضریب

ادبیات فارسی

1.95

عربی

1.28

 

پس با دقت به ضرایب آزمونی احتمال قبولی و رتبه شدن خود را افزایش دهید. به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از تجارب مشاوران موسسه می توانید یک جلسه مشاوره اختصاصی داشته باشه.