نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400

تعداد بازدید 3608 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی سال 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارش بیوتکنولوژی و داروسازی در سال 1400 به داوطلبان ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

رزرو مشاوره انتخاب رشته حضوری و تلفنی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور ارشد

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی - کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی قرار داده شده است.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - گرایش بیوتکنولوژی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 1400

کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - گرایش داروسازی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 1400 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 1400

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیوتکنولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 1) پدیده های انتقال /انتقال جرم -مکانیک سیالات وانتقال حرارت / (ضریب 1) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 3) ترمودینامیک (ضریب 1)
19 21 7914 5.56 76.19 25 51.67 50
27 29 7481 60 71.43 36.67 23.33 61.9
50 59 5695 37.78 83.33 38.33 0 59.52
59 72 5257 26.67 76.19 31.67 0 53.33
84 100 4739 0 69.05 28.33 0 76.19
88 106 4674 30 57.14 21.67 0 50
161 191 3767 0 61.9 10 0 57.14
256 300 3014 0 0 0 25 0
275 327 2862 0 69.05 0 0 -4.75
362 426 2518 0 9.52 -1.66 13.33 4.76
371 436 2495 47.78 0 0 0 0
390 460 2413 6.67 54.76 0 0 0
408 479 2382 -6.66 11.11 -20 20 -4.75
413 484 2368 16.67 19.05 -5 0 19.05
424 498 2321 4.44 14.29 1.67 3.33 0
429 504 2296 16.67 0 0 0 14.29
485 570 2180 6.67 7.14 0 5 0
688 791 1790 -6.66 28.89 -11.66 -6.66 11.11

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش بیوتکنولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 1) پدیده های انتقال /انتقال جرم -مکانیک سیالات وانتقال حرارت / (ضریب 1) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 3) ترمودینامیک (ضریب 1)
3 142 4236 3.33 61.9 40 0 33.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگران گرایش بیوتکنولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 1) پدیده های انتقال /انتقال جرم -مکانیک سیالات وانتقال حرارت / (ضریب 1) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 3) ترمودینامیک (ضریب 1)
80 613 2088 28.89 0 0 1.67 0
81 627 2060 0 28.57 -3.32 0 4.76
106 910 1607 6.67 4.76 -6.66 0 -4.75

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه آزاد گرایش داروسازی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 2) پدیده های انتقال /انتقال جرم -مکانیک سیالات وانتقال حرارت / (ضریب 3) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 2) ترمودینامیک (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی /ریاضی مهندسی -شیمی پایه 1و2-شیمی الی 1و2 (ضریب 4)
11 12 7599 60 71.43 36.67 23.33 61.9 3.33
21 22 6857 26.67 76.19 31.67 0 53.33 8.89
24 25 6761 5.56 76.19 25 51.67 50 0
26 27 6677 37.78 83.33 38.33 0 59.52 0
51 56 6046 0 69.05 28.33 0 76.19 3.33
80 89 5250 30 57.14 21.67 0 50 0
124 145 4341 0 61.9 10 0 57.14 0
228 271 3337 0 69.05 0 0 -4.75 3.33
264 310 3139 -6.66 11.11 -20 20 -4.75 20
365 427 2682 6.67 7.14 0 5 0 8.89
399 471 2540 6.67 54.76 0 0 0 0
407 483 2515 16.67 19.05 -5 0 19.05 2.22
528 624 2224 16.67 0 0 0 14.29 0
545 643 2184 4.44 14.29 1.67 3.33 0 -3.32
552 653 2166 47.78 0 0 0 0 0
637 745 2028 0 9.52 -1.66 13.33 4.76 0
642 750 2014 0 0 0 25 0 -1.1
674 783 1966 -6.66 28.89 -11.66 -6.66 11.11 -2.21

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش داروسازی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 2) پدیده های انتقال /انتقال جرم -مکانیک سیالات وانتقال حرارت / (ضریب 3) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 2) ترمودینامیک (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی /ریاضی مهندسی -شیمی پایه 1و2-شیمی الی 1و2 (ضریب 4)
1 43 6248 3.33 61.9 40 0 33.33 11.11

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگران گرایش داروسازی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 2) پدیده های انتقال /انتقال جرم -مکانیک سیالات وانتقال حرارت / (ضریب 3) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 2) ترمودینامیک (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی /ریاضی مهندسی -شیمی پایه 1و2-شیمی الی 1و2 (ضریب 4)
83 596 2274 28.89 0 0 1.67 0 5.56
91 664 2140 0 28.57 -3.32 0 4.76 0
96 731 2056 6.67 4.76 -6.66 0 -4.75 6.67

 

 

نمونه کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی - کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی قرار داده شده است.

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - گرایش بیوتکنولوژی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - گرایش داروسازی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 99

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - گرایش بیوتکنولوژی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیوتکنولوژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 1) پدیده های انتقال (ضریب 1) بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی (ضریب 3) ترمودینامیک (ضریب 1)
90 105 4711 8.89 64.44 50 0 64.44
93 108 4659 0 55.56 56.67 -3.32 53.33
96 111 4638 0 51.11 8.33 31.67 22.22
140 161 3995 44.44 6.67 1.67 25 -6.66
146 168 3931 0 55.56 26.67 0 46.67
172 197 3719 0 53.33 8.33 0 44.44
382 450 2516 17.78 2.22 16.67 3.33 -2.21
441 518 2348 38.89 0 0 0 0
447 526 2334 3.33 20 5 1.67 22.22
483 566 2240 -1.1 20 11.67 5 -11.1
502 586 2204 1.11 0 1.67 5 0
523 610 2162 32.22 0 0 0 0
525 612 2153 -10 6.67 6.67 11.67 6.67
580 675 2060 26.67 0 0 0 0
620 721 1995 -3.32 2.22 0 13.33 -6.66
623 724 1992 5.56 0 10 5 -2.21
660 764 1929 0 0 5 8.33 0
877 1014 1592 7.78 0 0 0 0
956 1102 1423 0 0 3.33 0 0

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 1) پدیده های انتقال (ضریب 1) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 3) ترمودینامیک (ضریب 1)
21 188 3784 0 48.89 -3.32 20 28.89
29 239 3458 0 57.78 6.67 0 37.78
89 785 1914 -4.43 0 0 1.67 0

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 1) پدیده های انتقال (ضریب 1) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 3) ترمودینامیک (ضریب 1)
8 307 3000 1.11 -2.21 0 21.67 26.67

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - گرایش داروسازی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش داروسازی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 2) پدیده های انتقال (ضریب 3) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 2) ترمودینامیک (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (ضریب 4)
30 36 5930 0 55.56 56.67 -3.32 53.33 3.33
47 56 5480 8.89 64.44 50 0 64.44 0
107 124 4425 0 55.56 26.67 0 46.67 0
128 147 4132 0 53.33 8.33 0 44.44 2.22
135 155 4072 44.44 6.67 1.67 25 -6.66 15.56
162 188 3853 0 51.11 8.33 31.67 22.22 0
384 449 2550 3.33 20 5 1.67 22.22 2.22
396 462 2525 -1.1 20 11.67 5 -11.1 3.33
413 481 2481 17.78 2.22 16.67 3.33 -2.21 0
481 559 2323 1.11 0 1.67 5 0 3.33
508 591 2272 5.56 0 10 5 -2.21 4.44
663 768 2002 38.89 0 0 0 0 0
719 828 1938 -10 6.67 6.67 11.67 6.67 -1.1
759 875 1876 32.22 0 0 0 0 0
797 923 1823 26.67 0 0 0 0 0
936 1067 1659 0 0 5 8.33 0 -5.55
946 1077 1644 0 0 3.33 0 0 2.22
1027 1158 1530 -3.32 2.22 0 13.33 -6.66 -4.43
1030 1161 1522 7.78 0 0 0 0 0

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 2) پدیده های انتقال (ضریب 3) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 2) ترمودینامیک (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (ضریب 4)
11 73 5164 0 57.78 6.67 0 37.78 18.89
35 277 3235 0 48.89 -3.32 20 28.89 0
966 1097 1619 1.11 0 0 -1.66 0 2.22

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش داروسازی 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) سینتیک وطراحی راکتور (ضریب 2) پدیده های انتقال (ضریب 3) بیوشیمی ومیکروبیولوژی عمومی (ضریب 2) ترمودینامیک (ضریب 2) مجموعه دروس تخصصی (ضریب 4)
15 544 2344 1.11 -2.21 0 21.67 26.67 0

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

ربات تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc