ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی) به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی پزشکی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 71 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 3 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اراک

2

0

اردبیل

2

0

اصفهان 2 1
البرز 2 0

اهواز

3

0

ایلام 3 0

بابل

2

0

بقیه اله

0

2

بوشهر

2

0

تبریز

3

0

تربیت مدرس 3 0
تهران (دانشکده بهداشت) 3 0

تهران (دانشکده پزشکی)

3

0

شهرکرد

2

0

شهید بهشتی

3

0

شیراز

3

0

قزوین

2

0

کاشان

3

0

کردستان

3

0

کرمان

3

0

کرمانشاه

2

0

گلستان 2 0

گیلان

3

0

مازندران

3

0

مشهد

3

0

موسسه سرم سازی رازی 2 0

همدان

3

0

یاسوج 2 0

یزد

3

0