ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 74 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 26 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اراک

3

1

اصفهان

3

1

البرز 3 1

ایران

3

1

بابل

2

0

بقیه اله

0

5

بیرجند

3

1

تبریز

4

1

تهران

4

1

بجنورد

3

1

زنجان

3

1

سازمان انتقال خون ایران

3

1

شاهرود

3

1

شهرکرد

3

1

شیراز

4

1

فسا

4

0

قزوین

3

1

کرمانشاه

3

1

گلستان 3 1

گیلان

3

1

مازندران

3

1

مشهد

4

1

همدان

4

1

یزد

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در رشته بیوتکنولوژی پزشکی پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

6