ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری به تفکیک دانشگاه 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری سال 1400 را به تفکیک دانشگاه های پذیرنده در جدول زیر مشاهده می کنید. اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری در شناخت کارشناسی ارشد آموزش هوشبری ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته آموزش هوشبری ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دانشگاه های دولتی 12 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 3 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد آموزش هوشبری دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

4

1

اهواز 4 1
کاشان 4 1

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت