ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی در شناخت کارشناسی ارشد علوم تشریحی ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های دولتی 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های دولتی 82 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 13 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک 2 0

ارومیه

2

0

اصفهان

3

1

اهواز 3 0
ایران 4 0
ایلام 2 0
بابل 3 0

بقیه اله

0

3

بیرجند 2 0

تبریز

4

1

تربیت مدرس

4

1

تهران 4 1
رفسنجان 2 0
زاهدان 4 0
زنجان 2 1
سمنان 2 1
شهید بهشتی 3 1
شیراز 3 1
قزوین 2 0
کاشان 2 1
کردستان 2 0
کرمان 4 0
کرمانشاه 2 0
گلستان 3 0
گیلان 3 0
لرستان 2 0
مازندران 3 0
مشهد 2 1
همدان 3 0
یاسوج 2 0
یزد 3 0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های آزاد 1400

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 1400 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران در رشته علوم تشریحی پذیرش داشته است.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تشریحی دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

4