منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1402

معرفی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با پرداختن به منابع مطالعاتی کامل تر خواهد بود لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و آگاهی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد اقتصاد بهداشت سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر و با آگاهی بیشتر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت نسبت به تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با منابع طرح تست ارشد اقتصاد بهداشت، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع مطالعاتی برای کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد اقتصاد بهداشت انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد اقتصاد بهداشت چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، در مورد شرایط و ضوابط شرکت در کنکور ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت اطلاعات به دست آورید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1402

دروس کنکور ارشد اقتصاد بهداشت

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 1402

اقتصاد خرد

تحلیل اقتصادی- نظریه و کاربرد (جلد 1و2) موریس فیلیپس، اکبر کمیجانی انتشارات دانشگاه تهران 1390 چاپ چهاردهم

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان جلد اول و دوم، تیمور رحمانی انتشارات برادران 1391 چاپ نوزدهم

مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت

مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستان فربد عبادی فردآذر، عزیز رضاپور، تهران انتشارات عبادی فر 1391

بودجه ریزی عملیاتی عادل آذر انتشارات سمت

اقتصاد سلامت محسن مهرآرا نشر دانشگاه تهران 1387

اقتصاد مراقبت سلامت فربد عبادی آذر، عزیز رضاپور تهران نشر عبادی فر 1390

اقتصاد سلامت اصول و جریان منابع، توماس گتزن ترجمه محمود نکویی مقدم، محمدرضا امیراسماعیلی، محمدامین بهرامی انتشارات پارسا 1387

مبانی اقتصاد بهداشت و درمان سعید آصف زاده قزوین

سازمان و مدیریت بهداشت و  درمان

مدیریت خدمات سلامت، مفاهیم و عمل (ویرایش دوم) مری جی هاریس و همکاران ترجمه عزیز رضاپور، فربد عبادی آذر، سعید باقری فرادنبه، نگار یوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر 1393

فصل 14 (مدیریت تنظیم قراردادهای سازمانی)، فصل 15 (بهبود عملکرد سازمانی در مراقبت سلامتی) و فصل 17 (از مدیریت ریسک تا حاکمیت بالینی)

برون سپاری خدمات سلامت، محمدرضا ملکی، سوگند تورانی، علی وفایی نجار، سارا قدوسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیریت بهداشت و درمان سعید آصف زاده فصول 5و6و10و16و17و18و20

نظام های بیمه سلامت محمد عرب نشر جهاد دانشگاهی 1389

اصلاحات نظام سلامت، راهنمای عدالت و کارایی علیرضا احمدوند و همکاران نشر ابن سینای بزرگ 1388

گزارش جهانی سلامت 2010 سید مرتضی ادیانی و همکاران نشر جهاد دانشگاهی 1393

اصول بازاریابی در بخش سلامت، اریک. ان برکوویتز ترجمه م. عرب. تهران نشر جهاد دانشگاهی 1392

برنامه ریزی بهداشت و درمان آصف زاده و عزیز رضاپور قزوین نشر حدیث امروز 1386

بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، ندان گریفین ترجمه م. عرب نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران 1391

ممیزی بالینی جعفر صادق تبریزی و همکاران فصل دوم و سوم

مشارکت بیمار و جامعه جعفر صادق تبریزی و همکاران فصول 1و3و5و6و8

آشنایی با بیمارستان سعید کریمی و همکاران نشر لیتوگرافی پاییزان 1389

آمار و آمار حیاتی

اصول و روشهای آمار زیستی، دانیل و (Daniel w) ترجمه محمد تقی آیت الهی ناشر امیرکبیر تهران

روشهای آماری  و شاخص های بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران

ریاضی

ریاضیات عمومی و کاربردهای آن محمدحسین پورکاظمی، نشر نی جلد اول چاپ دهم و جلد دوم چاپ پنجم