بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99

اطلاع از بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات و سرفصل های دروس کنکور ارشد حسابداری 99 در اختیارتان قرار می دهد. در این مطلب به تحلیل و بودجه بندی سوالات به تفکیک دروس امتحانی کنکور ارشد حسابداری پرداخته ایم.

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99
بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99

کنکور ارشد حسابداری 99 پس از تعویق های متعدد بالاخره در تاریخ 16 مرداد برگزار شد. کنکور ارشد حسابداری 99 همانند سال های گذشته با تغییرات زیادی همراه بود. تغییر تعداد سوالات، اضافه شدن دروس جدید و تحلیل تغییر ضرایب دروس ارشد رشته حسابداری 99 از جمله این تغییرات بوده است. با این مطلب همراه شوید تا از تغییرات و بودجه بندی سوالات کنکور ارشد حسابداری 99 مطلع شوید.

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99

در ادامه تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99 را ارائه می دهیم؛ همچنین روش خواندن و مطالعه دروس تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری به صورت درس به درس را می توانید در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99: تحلیل سوالات حسابداری مالی

امسال تعداد سوالات درس حسابداری مالی در کنکور ارشد حسابداری 99 نسبت به سال های گذشته از 25 سوال به 30 سوال افزایش پیدا کرد. سطح کلی سوالات ساده و بدون پیچیدگی بود و اگر داوطلبی یک منبع مناسب را کامل مطالعه می کرد، می توانست حداقل به 80 درصد سوالات کنکور ارشد حسابداری به راحتی پاسخ دهد. از مجموع 30 سوال، 2 سوال بصورت مستقیم از متن استانداردهای حسابداری، 15 سوال از مطالب حفظی و مفهومی و 13 سوال بصورت مسأله مطرح شده بود. از مبحث اجاره امسال نیز سوالی طرح نشده بود و مباحث کالای امانی، پیمان بلند مدت و حسابداری سرمایه گذاری نیز فاقد سوال در کنکور ارشد حسابداری 99 بودند. با استفاده از این اطلاعات می توانید دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حسابداری برای خود پیش بینی کنید. همچنین داوطلبان برای افزایش اطلاعات خود می توانند بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد رشته حسابداری سال های قبل را هم در سایت 3گام با مراجعه به لینک های زیر مطالعه کنند:

بودجه بندی، تحلیل و بررسی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

تحلیل، بودجه بندی و تعداد سوالات ارشد حسابداری 97

 

بودجه بندی سوالات درس حسابداری مالی کنکور ارشد حسابداری 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99- جدول بودجه بندی سوالات حسابداری مالی

عنوان سرفصل

تعداد سوالات

صورت های مالی اساسی

4

وجه نقد و مطالبات

1

ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی

4

شعب و تسعیر ارز

2

دارایی

4

شرکت های سهامی

3

تلفیق

5

موجودی کالا

4

بدهی

2

تضامنی

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99: تحلیل سوالات حسابداری صنعتی

مانند سال های گذشته، درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری 99، 25 سوال را به خود اختصاص داده است. سطح سوالات حسابداری صنعتی متوسط بوده و سوال دشواری در این درس در کنکور ارشد حسابداری 99 به چشم نمی خورد.

مطالعه کامل یک منبع، تضمینی برای پاسخگویی به اکثر سوالات درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری 99 بوده است. نکته قابل توجه درمورد کنکور ارشد حسابداری 99 این است که از مبحث هزینه یابی استاندارد که هرسال مهمترین و دشوارترین مبحث در کنکور ارشد حسابداری محسوب می شد، سوالی طرح نگردید. از بقیه سرفصل ها حداقل یک سوال مطرح شده بود که این نشان دهنده این موضوع است که همه سرفصل ها در درس حسابداری صنعتی مهم بوده و باید در برنامه مطالعاتی داوطلب کنکور ارشد حسابداری در نظر گرفته شود.

 

بودجه بندی سوالات درس حسابداری صنعتی کنکور ارشد حسابداری 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99 - جدول بودجه بندی سوالات حسابداری صنعتی

عنوان سرفصل

تعداد سوالات

آشنایی با حسابداری صنعتی

1

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده

4

تجزیه و تحلیل سربار

4

هزینه یابی مرحله ای

2

هزینه یابی سفارش کار

1

هزینه یابی جذبی و مستقیم

1

تجزیه و تحلیل حجم فعالیت و سود

2

هزینه بابی محصولات مشترک

3

بودجه بندی جامع

2

بودجه بندی سرمایه ای

3

تجزیه و تحلیل هزینه جهت تصمیم گیری

1

تجزیه و تحلیل سودناخالص

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99: تحلیل سوالات حسابرسی

درس حسابرسی نیز در کنکور ارشد حسابداری 99 از تغییرات بی نصیب نمانده است. تعداد سوالات این درس از 25 سوال به 20 سوال کاهش یافت. سطح سوالات این درس نسبت به کنکور ارشد حسابداری 98 ساده تر اما نسبت به روند سوالات درس حسابرسی تا قبل از کنکور ارشد حسابداری 98 سخت تر بوده است.

از مجموع 20 سوال، 8 سوال از مبحث گزارش حسابرسی طرح شده بود، بنابراین مطابق روند هرساله مهمترین مبحث درس حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری، گزارش حسابرسی می باشد. با مطالعه کامل یک منبع مناسب برای این درس، پاسخگویی به 50 درصد سوالات به راحتی امکان پذیر بوده و سایر سوالات تا حدی مفهومی و کاربردی بوده و تعداد سوالاتی که بصورت حفظی طرح شده باشد نیز بسیار کم می باشد.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99: تحلیل سوالات ریاضی و آمار

پرچالش ترین درس در کنکور ارشد حسابداری سال های اخیر، درس ریاضی و آمار بوده است. بخاطر کاهش ضریب این درس در کنکور ارشد حسابداری 99 تعداد سوالات این درس از 30 سوال به 25 سوال کاهش یافت.

سختی سوالات هر سال نسبت به سال قبل بیشتر شده به طوری که در درس ریاضی در کنکور ارشد حسابداری 99 بسیاری از سوالات از مباحث خارج از سرفصل های مصوب طرح شده بود. حداکثر 10 سوال از این درس در کنکور ارشد حسابداری 99 دارای سطح متوسط می باشد و بقیه سوالات بسیار دشوار بوده و نیاز به محاسبات پیچیده دارد.

 

بودجه بندی سوالات درس ریاضی و آمار کنکور ارشد حسابداری 99 در جدول زیر ارائه شده است:

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99 - جدول بودجه بندی سوالات ریاضی و آمار

عنوان سرفصل

تعداد سوالات

تابع

 

سری

1

مشتق

2

کاربرد مشتق

3

انتگرال

2

ماتریس

1

حد و پیوستگی

2

توابع چند متغیره

1

آمار توصیفی

3

توزیع گسسته و پیوسته

1

متغیرهای تصادفی

2

رگرسیون

1

آزمون فرض آماری

3

 

 

سوالات متداول:

منابع کنکور ارشد حسابداری 1400 چیست؟

اگر به دنبال بهترین منابع کنکور ارشد حسابداری هستید حتما مطلب بهترین منابع ارشد حسابداری 1400 - منابع سطح بندی شده کنکور حسابداری را در سایت 3گام بخوانید.

کارنامه کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 99 را از کجا تهیه کنم؟

شما می توانید نمونه کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد حسابداری را در مطلب نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد حسابداری 98 ببینید و دانلود کنید.

بودجه بندی کنکور ارشد حسابداری 99 به چه صورت است؟

یکی از مواردی که به داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال بعد کمک خواهد کرد، تحلیل و بررسی سوالات و بودجه بندی کنکور ارشد حسابداری است. در مطلب بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل آزمون کارشناسی ارشد حسابداری 99، درباره بودجه بندی کنکور ارشد حسابداری 99 در سایت 3گام بخوانید.

سایر بخش های مجموعه حسابداری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 00/5/8

  سلام رباتش من دعوت کردم ولی باز تخمین نمیزنه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/9

  سلام می تونید به پشتیبانی انلاین پیام بدین براتون بررسی کنن 

 • تصویر فرد

  Fatemeh‏ - 99/8/10

  سلام خسته نباشید حسابداری مالی بهتره یا حسابرسی

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت