بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99

اطلاع از بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات و سرفصل های دروس کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 در اختیارتان قرار می دهد. این بودجه بندی در دو بخش عمومی و تخصصی کنکور ارشد زبان ارائه شده است.

بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99
بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99

در این مطلب، بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در دو بخش عمومی و تخصصی کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی سال 99 ارائه شده است:

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99  -  بخش اول: عمومی

بخش عمومی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 شامل گرامر، واژگان و کلوز تست، و درک مطلب است. در ادامه هریک از این موارد بخش عمومی کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 را بررسی  و تحلیل می کنیم.

 

 

 

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - قسمت اول: گرامر

در قسمت گرامر سوالات امسال، سوالات از مباحثی همچون ساختارهای متفاوت جملات، too….to، ساختار dangling، ساختار های موازی، تطابق فعل و فاعل و ساختار هدف استفاده شده بود. یک سوال هم خواننده را به این اشتباه می انداخت که باید از ساختارinversion استفاده کند که نیازی به استفاده از این ساختار نبود.

در کل سوالات گرامر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی امسال عمدتا ساده و متوسط بودند و یک یا نهایتا 2 سوال را می توان به عنوان سوال دشوار در نظر گرفت. از میان مباحث ذکرشده، 4 سوال از ساختار اساسی انواع جملات بود؛ مواردی نظیر این که بعد از فعل متعدی باید بلافاصله مفعول آورده شود و.. .

سوالات گرامر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی  99 نسبتا به سال های قبل مباحث متعددی را پوشش داده بودند و نسبتا متنوع بودند. نکته مهمی که باید داوطلبان در انتخاب پاسخ درست به آن توجه می کردند این بود که حتما باید به ادامه ی جمله بعد از جای خالی هم توجه شود و تطابق گزینه مورد نظر با ادامه جمله هم بررسی شود.

آخرین نکتۀ شایان ذکر تلاش طراحان سوال در استفاده از لغات دشوار برای ترساندن داوطلبان بود که در چند سوال به وضوح به چشم می خورد. حالا با استفاده از اطلاعاتی که برای شما ارائه شد می توانید در تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی شانس خود را امتحان کنید.

 

 

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - قسمت دوم: واژگان و کلوز تست

عمده سوالات گرامر نظیر سوال های گذشته از کتاب GRE 3500  بود و دوطلبانی در پاسخ به سوالات موفق بودند که به اندازه کافی بر این کتاب مسلط بودند. در قسمت کلوز تست سوالات گرامر سوالات نسبتا ساده ای بودند و سوالات لغت نیز سطح متوسطی داشتند. در ادامه می توانید دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی را به صورت رایگان دریافت کنید.

 

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی - قسمت سوم: درک مطلب

نظیر سال های گذشته و تقریبا با همان ثبات مورد انتظار، سوالات بخش درک مطلب کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 به این صورت بود که متن اول متن استاندارد و متوسطی بود. متن دوم متن نسبتا دشواری بود که پاسخ به سوالات آن نیازمند وقت بیشتر و قدرت استدلال بالایی بود. و نهایتا متن سوم متن ساده ای بود. از داوطلبان انتظار می رفت که با مدیریت زمان حتما به متن سوم برسند و در منجلاب متن دوم گرفتار نشوند.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99  - بخش دوم: تخصصی

 

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - قسمت اول: زبان شناسی

اولین درس در کنکور ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99، بر خلاف سال قبل در این سال درس زبان شناسی بود که نظیر سال قبل پایین ترین درجه سختی را در بین سه درس تخصصی داشت و تنها 2 یا نهایتا 3 سوال دشوار و حدود سه سوال متوسط داشت و باقی سوالات ساده بودند.

سوالات بخش زبانشناسی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 نظیر اکثر سال ها بیشترین سوالات از فصل semantics بود و پس از آن از دو فصل phonetics و phonology جمعا 4 سوال و از فصل syntax تنها 3 سوال مطرح شده بود.

 

جدول سوالات بخش زبانشناسی کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99

7

Semantics

4

Phonetics & phonology

3

syntax

2

Word formation

1

Development of writing

1

Properties of language

1

Morphology

1

L2 acquisition

 

 

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - قسمت دوم: روش تدریس

تقریبا نیمی از سوالات کنکورارشد زبان انگلیسی 99 مربوط به متد ها، مباحث مربوط به عصر پسا متد، روند طراحی یک متد و چیستی متد ها، رویکرد ها، تکنیک ها و پروسه های آموزشی بود. 9 سوال از 20 سوال  (به عبارتی 45%) مربوط به این بخش و مباحث ذکر شده بود.

مبحث مهارت ها امسال 15 درصد از سوالات بخش روش تدریس کنکور ارشد زبان انگلیسی 99 را تشکیل داده بودند که نسبت به کنکور ارشد زبان انگلیسی 98 تعداد سوالات از 4 سوال به 3 سوال کاهش پیدا کرده بود.

مبحث های تئوری های یادگیری بر خلاف سال گذشته بودجه کمتری در تعداد سوالات آموزش داشتند و فقط یک سوال مستقیما از تئوری های یادگیری به این بخش اختصاص یافته بود. البته بدیهی است که مطالعه و فهم عمیق این بخش پیش نیاز فهمیدن سایر قسمت ها است.

قسمت ویژگی های شخصیتی و روانی 2 سوال یعنی 10 درصد از سوالات را تشکیل داده بودند که به نسبت سال های گذشته برای داوطلبانی که مطالعه خوبی داشتند، سوالات دشواری نبودند. موضوعات مربوط به زبان (linguistic factors) که شامل انواع خطا در زبان، تصحیح خطا و... می شود، 3 سوال را تشکیل داده بودند. و نهایتا تدریس اجزای زبان (teaching components) - مانند تدریس گرامر- 2 سوال را به خود اختصاص داده بودند. روی هم رفته می توان ادعا کرد که سوالات کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی امسال نسبت به سال گذشته هم متنوع تر و هم مفهومی تر شده بودند.

 

 

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی 99 - قسمت سوم: آزمون سازی

سوالات آزمون سازی کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی امسال نیز به پیروی از دروس دیگر نسبتا متنوع تر بودند و بخش زیادی از دروس را پوشش می دادند. علاوه بر این تمرکز و اهمیت فصل reliability همانطور که مورد انتظار بود، در سوالات مبرهن بود، اما آنطور که باید و شاید از بخش validity سوال به تعداد کافی طرح نشده بود.

بر خلاف سال قبل تعداد سوالات مطرح شده از قسمت مهارت ها، cloze  و dictation کاهش یافته بود و این تمرکز در قالب سوالاتی مفهومی به مبحثtest and assessment  منتقل شده بودند. نوع سوالات آزمون سازی نظیر سال قبل داوطلبان رو شوکه کرده بود و از 20 سوال، حدود 6 سوال را می توان در زمره سوالات دشوار در نظر گرفت. اما در عوض در بدبینانه ترین حالت از 14 سوال باقیمانده 11 سوال واقعا ساده بود. برای مثال سوالات محاسباتی مطرح شده سوالات بسیار ساده ای بودند که در کمتر از 15 ثانیه قابل پاسخ دادن بودند.

 

 99 سوالات آزمون سازی کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

Reliability

4

statistics

2

Test, measurement, assessment

4

Forms of language tests

1

Functions of language tests

1

Theories of language testing

1

Test construction

2

Validity

1

Skills, cloze, & dictation

3

Cultural issues

1

 

 

سوالات متداول:

منابع کنکور ارشد زبان انگلیسی چیست؟

اگر به دنبال منابع کنکور ارشد زبان انگلیسی هستید، منابعی که بهترین انتخابهای شما باشد، حتما سری به لینک های زیر بزنید.

بهترین منابع ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1400 - منابع سطح بندی شده کنکور مترجمی زبان انگلیسی

بهترین منابع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 1400 - منابع سطح بندی شده کنکور زبان و ادبیات انگلیسی

بهترین منابع آزمون کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1400 - منابع سطح بندی شده کنکور آموزش زبان انگلیسی

سوالات کنکور ارشد زبان انگلیسی را از کجا دانلود کنم؟

برای دانلود سوالات کنکور ارشد زبان انگلیسی سال 99 و سالهای قبل به صورت رایگان و همراه با پاسخنامه به لینک زیر مراجعه کنید:

 

دانلود سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 99

سایر بخش های مجموعه زبان انگلیسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت