تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید ریاضی
تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید ریاضی

تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید ریاضی

از کنکور سراسری ریاضی سال 98 داوطلبان این اجازه را دارند که نظام آموزشی ای که می خواهند در آن شرکت کنند را انتخاب کنند یعنی می توانند در کنکور ریاضی نظام قدیم یا نظام جدید به انتخاب خودشان شرکت کنند. این موضوع باعث به وجود آمدن سر در گمی و نگرانی بین داوطلبان کنکور ریاضی شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این مطلب به صورت جامع تفاوت کنکور نظام قدیم و نظام جدید ریاضی را هم از جنبه سوالات کنکور هم کتاب های نظام قدیم و نظام جدید بررسی کنیم. با مطالعه این مطلب به سوالات متداول شما مثل: کنکور ریاضی نظام قدیم سخت تره یا نظام جدید یا اینکه کتاب های نظام قدیم و جدید چه فرقی با هم دارند، کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید و ... پاسخ داده می شود. در ادامه ابتدا به تفاوت سوالات کنکور ریاضی نظام جدید و نظام قدیم می پردازیم سپس تغییرات کتاب درسی نظام قدیم و نظام جدید را بررسی می کنیم.

تفاوت سوالات  کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

در این قسمت برای اینکه داوطلبان بتوانند سطح سوالات کنکور نظام قدیم و نظام جدید ریاضی را بسنجند ضمن بررسی میزان تفاوت سوالات دو کنکور سطح دشواری کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید را هم مقایسه می کنیم و به آن ها از بابت سختی یا آسانی نمرهکیفی می دهیم که به داوطلبان دید بهتری بدهد. قبل از بررسی درس به درس تفاوت سوالات کنکور نظام قدیم و نظام جدید، یک آمار کلی در مورد شباهت دو کنکور به شما می دهیم. شاید برای شما جالب باشد که با وجود تفاوت های ساختاری نظام آموزشی نظام قدیم و نظام جدید، سوالات مشترکی در هر دو کنکور وجود داشته است که در جدول زیر به صورت درس به درس تعداد سوالات مشترک کنکور نظام قدیم و نظام جدید ریاضی را مشاهده می کنید. این میزان از سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید اجتناب ناپذیر به نظر می رسد چرا که باید یک معیار سنجش درست نسبی برای رتبه بندی داوطلبان دو نظام وجود داشته باشد.

نام درس تعداد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی درصد سوالات مشترک بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید انسانی
ادبیات 9 سوال 36 درصد
عربی 7 سوال 28 درصد
دین و زندگی 7 سوال 28 درصد
زبان 8 سوال 32 درصد
ریاضی 49 سوال 89 درصد
فیزیک  42 سوال 93 درصد
شیمی 15 سوال 43 درصد 

 

تفاوت سوالات درس ادبیات کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

سطح سوالات درس ادبیات در هر دو کنکور نظام قدیم و نظام جدید را می توان استاندارد و در حد انتظار دانست. از بین 25 سوال درس ادبیات کنکور ریاضی 9 سوال مشترک در نظام قدیم ونظام جدید داشتیم. از این 9 سوال مشترک تعداد 3 سوال از قرابت، 4 سوال از دستور و 2 سوال از معنی و مفهوم بوده است. سوالات املا، تاریخ ادبیات و واژگان هم تقریبا ساده و در حد آزمون های کلاسی مدارس و کاملا در سطح کتاب بود. به نظر می رسد حتی دانش آموزانی که در درس ادبیات ضعیف هستند هم به راحتی بتوانند از این آزمون درصد قابل قبولی کسب کنند.

سوالات ادبیات کنکور ریاضی

سطح سوالات ادبیات

ادبیات کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط رو به ساده

ادبیات کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط رو به ساده

 

تفاوت سوالات درس عربی کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

درس عربی در کنکور نظام قدیم و نظام جدید تعداد 7 سوال مشترک داشت که این 7 سوال مربوط به درک مطلب بود که درک مطلب هم از نظر متن هم ازنظر سوالات پرسیده شده سطح متوسط رو به ساده را داشت. یک تفاوت عمده که با توجه به تغییرا کتاب عربی نظام جدید می شد آن را پیش بینی کرد این بود که تعداد و در کل اهمیت سوالات ترجمه بیشتر شده بود و نقش پر رنگ تری نسبت به قواعد داشت که دانش آموزان و داوطلبان باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. تحلیل آماری سوالات عربی کنکور نظام جدید ریاضی را در زیر مشاهده می کنید

سطح سوالات عربی نظام جدید

تعداد سوال

درصد

آسان

11

44

متوسط

9

36

سخت

5

20

 

 به صورت کلی می توان گفت که در درس عربی دو کنکور نظام جدید و نظام قدیم سوال خیلی چالشی ای نداشتیم و به راحتی می شد به درصدهای نسبتا بالا دست پیدا کرد.

سوالات عربی کنکور ریاضی

سطح سوالات عربی

عربی کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط

عربی کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط رو به ساده

 
 

تفاوت سوالات درس دین و زندگی کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

در درس دین و زندگی هم تعداد 7 سوال بین کنکور نظام قدیم و نظام جدید مشترک بود که این سوالات مشترک از پایه دهم( 5 سوال مشترک) و پایه یازدهم( 2 سوال مشترک) بود و از پایه دوازدهم هیچ سوال مشترکی نداشتیم. از 25 سوال دین و زندگی کنکور نظام قدیم، 12 سوال از متن درس، 7 سوال از آیات و تعداد 6 سوال ترکیب متن و آیه بوده است. در کنکور نظام جدید هم از 25 سوال دین و زندگی، 12 سوال از آیات، 11 سوال متن درس و 2 سوال شعر و حدیث داشتیم. با توجه به اینکه تعداد سوالات تک قسمتی نسبت به دو قسمتی هم در کنکور نظام قدیم هم نظام جدید نسبت به سال های قبل کاهش پیدا کرده بود از نظر زمانی کنکور امسال کمتر وقت داوطلبان را می گرفت. از نظر تعداد سوالات هر سه پایه تقریبا سهم یکسانی داشتند.

سوالات دین و زندگی کنکور ریاضی

سطح سوالات دین و زندگی

دین و زندگی کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط

دین و زندگی کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط

 

تفاوت سوالات درس زبان کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

از نظر تعداد سوالات و بودجه بندی هر بخش درس زبان، کنکور نظام قدیم و نظام جدید امسال تفاوتی با سال های گذشته نداشت و همچنان از 25 سوال، 4 سوال مربوط به گرامر، 8 سوال واژگان، 5 سوال کلوز تست و 8 سوال درک مطلب طرح شده بود که این 8 سوال در کنکور نظام قدیم و نظام جدید مشترک بود. در کل سطح هر دو کنکور را می توان بدون چالش، متوسط و مطابق انتظار دانست.

سوالات زبان کنکور ریاضی

سطح سوالات زبان

زبان کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط و استاندارد

زبان کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط و استاندارد

 

تفاوت سوالات درس ریاضی کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

درس ریاضی در کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید تعداد 49 سوال مشترک داشت و در کل تعداد 6 سوال غیر مشترک بود. با توجه به تغییرات اساسی کتاب های درسی و این تعداد از سوالات مشترک به نظر می رسد طراحان سوال چاره ای بجز طرح سوال از مسائل ابتدایی و در ساده ترین حالت ممکن نداشتند. اکثر این سوالات به شکلی بود که در سطح تمرین های کتاب درسی و متن درس بودند و با تسلط به کتاب درسی به راحتی می شد درصدی مطلوب کسب کرد. در کل می توان گفت که درس ریاضی سطح متوسط رو به آسان را کنکور نظام قدیم و نظام جدید داشت و هیچ سوال چالشی ای در آن دیده نمی شد.

سوالات ریاضی کنکور ریاضی

سطح سوالات ریاضی

ریاضی کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط رو به ساده

ریاضی کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط رو به ساده

 
 

تفاوت سوالات درس فیزیک کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

در درس فیزیک هم از 45 سوال تعداد 42 سوال بین کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید مشترک بود. حدود بیست سوال کاملا مشابه با متن و تمرین های کتاب درسی بود که داوطلبان با اشراف به کتاب درسی می توانستند درصد بسیار قابل قبولی را کسب کنند. بقیه سوالات ها هم چالشی نبودند و با اندکی تغییر نسبت به تمارین درسی طرح شده بودند. در کل نسبت به چند سال اخیر می شد گفت با یکی از ساده ترین آزمون های درس فیزیک روبرو بودیم.

سوالات فیزیک کنکور ریاضی

سطح سوالات فیزیک

فیزیک کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط رو به ساده

فیزیک کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط رو به ساده

 

تفاوت سوالات درس شیمی کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

درس شیمی در بین دروس تخصصی کنکور ریاضی کمترین تعداد سوالات مشترک را داشت. از بین 35 سوال درس شیمی تعداد 15 سوال مشترک طرح شده بود و البته در بقیه سوالات هم سعی شده بود مباحث و سطح سوالات مشابه باشد. در کنکور نظام جدید به جز سه الی چهار سوال سخت بقیه سوالات در حد ساده و متوسط بودند و داوطلبان به راحتی می توانستند آن ها را پاسخ دهند.

سوالات شیمی کنکور ریاضی

سطح سوالات شیمی

شیمی کنکور ریاضی نظام قدیم

متوسط

شیمی کنکور ریاضی نظام جدید

متوسط رو به ساده