برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم ارتباطات اجتماعی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می ­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز

نحوه محاسبه تراز

 

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی- کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 - سهمیه آزاد گرایش علوم ارتباطات اجتماعی 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) مبانی کلی ارتباطجمعی (ضریب 1) اصول روزنامه نگاری /خبرنویسی -گزارش خبری وشیوه نگارش فارسی / (ضریب 1) تاریخ معاصرایران وجهان ومسائل بین المللی مهم معاصر (ضریب 1) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 1)
52 59 5784 0 14.67 46.67 21.67 32
90 102 5282 0 -2.66 42.67 25 40
104 119 5130 87.78 0 46.67 0 0
331 380 3838 -8.88 2.67 48 16.67 0
489 561 3522 8.89 4 42.67 13.33 -10.66
576 658 3391 0 6.67 41.33 0 6.67
579 661 3387 0 6.67 36 5 -1.32
729 829 3186 0 6.67 36 -1.66 0
772 879 3126 -2.21 8 22.67 3.33 6.67
1271 1468 2526 -1.1 8 0 10 8
1621 1827 2083 -4.43 0 12 0 8
1737 1943 1868 0 4 4 -1.66 1.33
1762 1968 1815 0 4 0 3.33 0

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش علوم ارتباطات اجتماعی 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) مبانی کلی ارتباطجمعی (ضریب 1) اصول روزنامه نگاری /خبرنویسی -گزارش خبری وشیوه نگارش فارسی / (ضریب 1) تاریخ معاصرایران وجهان ومسائل بین المللی مهم معاصر (ضریب 1) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 1)
54 1255 2747 0 1.33 18.67 13.33 -1.32

 

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 - سهمیه آزاد گرایش مدیریت رسانه

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) مبانی کلی ارتباطجمعی (ضریب 4) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 2) دانش مدیریت (ضریب 4) اخلاق ومعارف اسلامی (ضریب 2)
62 75 4589 87.78 0 0 8 38.33
277 324 3208 0 -2.66 40 0 50
283 332 3188 0 14.67 32 0 0
404 476 2917 -1.1 8 8 5.33 33.33
1024 1182 2158 -2.21 8 6.67 -10.66 6.67
1056 1218 2115 0 4 1.33 -1.32 21.67
1071 1237 2100 0 6.67 0 0 0
1085 1252 2087 0 6.67 -1.32 -1.32 1.67
1165 1344 2030 0 6.67 6.67 0 0
1385 1574 1831 8.89 4 -10.66 5.33 -6.66
1497 1686 1732 0 4 0 0 0
1559 1748 1673 -4.43 0 8 0 5

 

نمونه کارنامه ها و درصد های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش مدیریت رسانه

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) مبانی کلی ارتباطجمعی (ضریب 4) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 2) دانش مدیریت (ضریب 4) اخلاق ومعارف اسلامی (ضریب 2)
1473 1662 1760 0 1.33 -1.32 0 8.33

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 - سهمیه آزاد گرایش روزنامه نگاری

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) اصول روزنامه نگاری /خبرنویسی -گزارش خبری وشیوه نگارش فارسی / (ضریب 3) نظریه های ارتباطات (ضریب 3) مفاهیم ارتباطجمعی دررسانه (ضریب 2) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 2) زبان فارسی (ضریب 2) اخلاق ومعارف اسلامی (ضریب 2)
49 55 5854 87.78 46.67 2.67 1.67 0 6.67 38.33
52 58 5801 0 42.67 -1.32 20 40 5 50
80 91 5404 0 46.67 10.67 16.67 32 -1.66 0
237 269 4476 0 41.33 22.67 0 6.67 0 0
597 687 3605 0 36 4 8.33 0 0 0
658 756 3517 -8.88 48 4 0 0 -1.66 0
754 867 3354 0 36 0 0 -1.32 10 1.67
945 1083 3081 -2.21 22.67 -1.32 0 6.67 10 6.67
1048 1202 2950 8.89 42.67 -1.32 -15 -10.66 8.33 -6.66
1391 1552 2554 -4.43 12 0 0 8 16.67 5
1480 1641 2443 0 4 0 0 1.33 13.33 21.67
1546 1707 2360 -1.1 0 -1.32 0 8 0 33.33
1908 2069 1600 0 0 -1.32 0 0 3.33 0

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگران گرایش روزنامه نگاری

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) اصول روزنامه نگاری /خبرنویسی -گزارش خبری وشیوه نگارش فارسی / (ضریب 3) نظریه های ارتباطات (ضریب 3) مفاهیم ارتباط جمعی دررسانه (ضریب 2) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 2) زبان فارسی (ضریب 2) اخلاق ومعارف اسلامی (ضریب 2)
1436 1597 2498 0 18.67 -1.32 0 -1.32 5 8.33

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی- کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98 - گرایش علوم ارتباطات اجتماعی 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 1) مبانی کلی ارتباط جمعی (ضریب 1) اصول روزنامه نگاری (ضریب 1) تاریخ معاصرایران وجهان ومسائل بین المللی مهم معاصر (ضریب 1) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 1)
63 72 4975 2.22 -4 62.67 28.33 14.67
427 474 3416 -4.43 -6.66 36 33.33 0
521 575 3259 6.67 6.67 25.33 5 6.67
616 677 3157 5.56 10.67 29.33 -3.32 1.33
784 870 2964 1.11 21.33 16 -3.32 0
837 929 2915 23.33 2.67 4 20 2.67
954 1059 2789 0 8 29.33 -3.32 4
1189 1325 2573 -6.66 -1.32 10.67 20 -6.66
1739 1942 2123 6.67 -1.32 20 0 -1.32
2000 2232 1924 13.33 -1.32 4 -3.32 6.67
2204 2436 1731 6.67 -12 9.33 0 -1.32

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98 - گرایش مدیریت رسانه

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 3) مبانی کلی ارتباط جمعی (ضریب 4) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 2) دانش مدیریت (ضریب 4) اخلاق ومعارف اسلامی (ضریب 2)
212 242 3682 5.56 10.67 1.33 2.67 40
314 361 3340 1.11 21.33 0 -5.32 13.33
393 451 3162 2.22 -4 14.67 4 33.33
533 609 2903 0 8 4 10.67 8.33
747 851 2619 6.67 6.67 6.67 0 0
1041 1174 2336 6.67 -1.32 -1.32 9.33 15
1144 1293 2251 23.33 2.67 2.67 -1.32 0
1394 1565 2063 13.33 -1.32 6.67 0 10
1985 2186 1691 -6.66 -1.32 -6.66 -5.32 6.67
2165 2366 1571 6.67 -12 -1.32 -1.32 6.67
2369 2571 1392 -4.43 -6.66 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه ها و درصدهای کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 98 - گرایش روزنامه نگاری

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی (ضریب 2) اصول روزنامه نگاری (ضریب 3) نظریه های ارتباطات (ضریب 3) مفاهیم ارتباطجمعی دررسانه (ضریب 2) کاربرداماروروش تحقیق (ضریب 2) زبان فارسی (ضریب 2) اخلاق ومعارف اسلامی (ضریب 2)
30 37 7580 2.22 62.67 6.67 8.33 14.67 41.67 33.33
197 223 5683 5.56 29.33 0 10 1.33 43.33 40
621 689 4301 6.67 20 14.67 -6.66 -1.32 31.67 15
924 1029 3786 -6.66 10.67 4 13.33 -6.66 30 6.67
1147 1282 3447 -4.43 36 -22.66 23.33 0 0 0
1182 1320 3409 0 29.33 -5.32 -1.66 4 18.33 8.33
1308 1451 3241 1.11 16 0 0 0 28.33 13.33
1356 1499 3197 6.67 25.33 0 1.67 6.67 0 0
1487 1630 3027 13.33 4 0 0 6.67 28.33 10
2056 2199 2330 23.33 4 0 3.33 2.67 0 0
2097 2240 2283 6.67 9.33 -1.32 0 -1.32 6.67 6.67