برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زبان شناسی 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان شناسی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زبان شناسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان شناسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زبان شناسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زبان شناسی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زبان شناسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زبان شناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان شناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان شناسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی قرار داده شده است. 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 1400 -گرایش زبان شناسی 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) دستورزبان فارسی (ضریب 2) زبان شناسی (ضریب 3)
277 308 2679 22 6.67 4.86
395 446 2090 0 5 5.56

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 1400 - گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) دستورزبان فارسی (ضریب 2) زبان شناسی (ضریب 3) روان شناسی یادگیری (ضریب 2)
179 200 3367 0 5 5.56 27.78
291 326 2662 22 6.67 4.86 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 1400 - گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی -فرانسه / (ضریب 2) دستورزبان فارسی (ضریب 2) زبان شناسی (ضریب 3) دروس تخصصی رشته واژه گزینی واصطلاح شناسی /ساخت واژه زبان فارسی -مبانی و (ضریب 4)
327 367 2537 22 6.67 4.86 -3.32
407 460 2064 0 5 5.56 0

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان شناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان شناسی  98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان شناسی قرار داده شده است. 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسی همگانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دستور زبان فارسی (ضریب 2) زبان‌شناسی (ضریب 2)
273 288 3446 26.67 0 8
331 350 3145 12 21.67 10.67
412 440 2772 8 13.33 5.33
661 706 1833 6.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 3)

دستور زبان فارسی

(ضریب 2)

زبان‌شناسی

(ضریب 2)

روانشناسی یادگیری

(ضریب 2)

304 321 3447 26.67 0 8 0
362 383 3145 12 21.67 10.67 0
434 463 2771 8 13.33 5.33 0
675 721 1833 6.67 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش زبان شناسی رایانشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دستور زبان فارسی (ضریب 2) زبان‌شناسی (ضریب 2) دروس تخصصی رشته زبان شناسی رایانشی  (ضریب 2)
273 287 3203 26.67 0 8 0
344 364 2889 12 21.67 10.67 0
417 446 2618 8 13.33 5.33 0
662 708 1785 6.67 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان شناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) دستور زبان فارسی (ضریب 2) زبان‌شناسی (ضریب 2)

دروس تخصصی رشته واژه گزینی واصطلاح شناسی

(ضریب 4)

112 119 3845 12 21.67 10.67 26.67
326 344 2841 26.67 0 8 0
475 504 2390 8 13.33 5.33 0
700 751 1715 6.67 0 0 0