برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می ­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی - کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی قرار داده شده است.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 (کد ضریب 1 )

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) نظم فارسی (ضریب 4) نثرفارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی /تاریخ ادبیات -فنون ادبی -دستورزبان / (ضریب 4) عربی (ضریب 2)
1285 1387 3070 -1.1 10.42 29.33 8.33 5
1847 2008 2675 3.33 23.96 1.33 4.17 -1.66

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 - کارشناسی ارشد گرایش ادبیات کودک و نوجوان 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) نظم فارسی (ضریب 4) نثرفارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی /تاریخ ادبیات -فنون ادبی -دستورزبان / (ضریب 4) عربی (ضریب 2) کلیات ادبیات کودک ونوجوان (ضریب 4)
1529 1654 3070 -1.1 10.42 29.33 8.33 5 0
2121 2300 2676 3.33 23.96 1.33 4.17 -1.66 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 - کارشناسی ارشد گرایش ادبیات پایداری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) نظم فارسی (ضریب 4) نثرفارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی /تاریخ ادبیات -فنون ادبی -دستورزبان / (ضریب 2) عربی (ضریب 2) ادبیات انقلاب اسلامی (ضریب 3) تاریخ اسلام (ضریب 2)
1595 1731 3160 -1.1 10.42 29.33 8.33 5 0 0
2139 2329 2764 3.33 23.96 1.33 4.17 -1.66 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400

(کد ضریب 4 کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی شامل گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی؛ ادبیات معاصر)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) نظم فارسی (ضریب 4) نثرفارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی /تاریخ ادبیات -فنون ادبی -دستورزبان / (ضریب 4) عربی (ضریب 2)
1324 1433 2975 -1.1 10.42 29.33 8.33 5
1840 2000 2640 3.33 23.96 1.33 4.17 -1.66

 

نمونه کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی - کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی 98، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی قرار داده شده است.

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی شامل گرایش های ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش ادبیت فارسی، ادبیات روایی، ویرایش و نگارش، نظریه و نقد ادبی؛ ادبیات معاصر)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) نظم فارسی (ضریب 4) نثر فارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی (ضریب 4) عربی (ضریب 2)
2   7980 0 68.89 58.89 30 0
72 77 6872 0 58.33 25.33 26.04 28.33
176 184 5980 8.89 36.46 16 30.21 35
376 400 5230 0 37.5 32 7.29 30
548 586 4828 0 35.42 22.67 17.71 0
1503 1603 3670 -20 33.33 -1.32 29.17 0
1863 1981 3401 0 16.67 4 20.83 11.67
2313 2465 3084 -2.21 13.54 13.33 7.29 10
2544 2718 2943 0 13.54 4 14.58 0
3067 3284 2614 -7.77 17.71 -6.66 21.88 -11.66
4063 4373 1934 0 1.04 9.33 4.17 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 98- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات کودک و نوجوان 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) نظم فارسی (ضریب 4) نثر فارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی (ضریب 4) عربی (ضریب 2) ادبیات کودک و نوجوان (ضریب 4)
54   7682 0 68.89 58.89 30 0 0
90 95 6872 0 58.33 25.33 26.04 28.33 0
224 236 5979 8.89 36.46 16 30.21 35 0
482 516 5230 0 37.5 32 7.29 30 0
564 603 5085 0 35.42 22.67 17.71 0 5
655 700 4910 0 13.54 4 14.58 0 38.33
1376 1473 4012 -20 33.33 -1.32 29.17 0 6.67
2110 2250 3427 -2.21 13.54 13.33 7.29 10 6.67
2151 2292 3400 0 16.67 4 20.83 11.67 0
2313 2465 3298 -7.77 17.71 -6.66 21.88 -11.66 13.33
3308 3543 2618 0 1.04 9.33 4.17 0 13.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 98- کارشناسی ارشد گرایش ادبیات پایداری 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) نظم فارسی (ضریب 4) نثر فارسی (ضریب 4) کلیات مسائل ادبی (ضریب 2) عربی (ضریب 2) ادبیات انقلاب اسلامی (ضریب 3) تاریخ اسلام (ضریب 2)
28   7876 0 68.89 58.89 30 0 0 0
112 118 6269 0 58.33 25.33 26.04 28.33 0 0
276 292 5530 8.89 36.46 16 30.21 35 0 13.33
367 387 5269 0 37.5 32 7.29 30 5 3.33
720 764 4590 0 35.42 22.67 17.71 0 5 0
984 1043 4273 -20 33.33 -1.32 29.17 0 33.33 6.67
2273 2418 3218 -2.21 13.54 13.33 7.29 10 10 -3.32
2717 2893 2938 0 16.67 4 20.83 11.67 0 0
3020 3228 2762 0 13.54 4 14.58 0 3.33 1.67
3766 4055 2267 0 1.04 9.33 4.17 0 10 5
4040 4352 2054 -7.77 17.71 -6.66 21.88 -11.66 -6.66 0