چارت و سر فصل دروس گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری

تعداد بازدید 2673 دفعه

در جداول زیر چارت و سر فصل دروس گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید. این جداول شامل چارت و سرفصل دروس هر سه گرایش اصلی مقطع کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری یعنی گرایش های: مدیریت پروژه و ساخت، معماری و انرژی و فناوری معماری می باشد.

چارت و سر فصل دروس گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری

همانطور که می دانید رشته ی هنرهای ساخت و معماری در مقطع ارشد دارای سه گرایش اصلی می باشد. این سه گرایش شامل مدیریت پروژه و ساخت، معماری و انرژی و فناوری معماری می باشد. در جداول ادامه مطلب چارت و سرفصل دروس اختیاری و الزامی هر کدام از این گرایش ها را مشاهده می کنید. اطلاع از چارت و سرفصل دروس مقطع ارشد برای داوطلبان کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری این مزیت را دارد که بتوانند قبل از مطالعه متوجه شوند آیا واقعا می توانند با این رشته و گرایش ها ارتباط برقرار کنند و آیا مقطع ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری با پیش فرض آن ها سازگار هست یا نه. در جداول زیر چارت و سرفصل دروس گرایش های سه گانه مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

 یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری 

چارت و سرفصل دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت 

در جداول زیر به ترتیب چارت و سرفصل دروس الزامی و اختیاری گرایش مدیریت پروژه و ساخت مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

سرفصل دروس الزامی گرایش مدیریت پروژه و ساخت

ردیف نام درس در گرایش مدیریت پروژه و ساخت تعداد واحد نظری عملی کل پیش نیاز یا همنیاز
1 سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 2 16 32 48 -
2 فناوری های نوین ساخت 2 16 32 48 -
3 نظریه های مدیریت پروژه 2 16 32 48 -
4 کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه 2 16 32 48 -
5 روش های مدیریت پروژه 1 2 16 32 48 -
6 روش های مدیریت پروژه 2 2 16 32 48 -
7 مدیریت مالی پروژه 2 16 32 48 -
8 سمینار و روش تحقیق 2 16 32 48 -
9 روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت 2 16 16 16 -
10 پایان نامه 6 - - - -
  جمع 24        

سرفصل دروس اختیاری گرایش مدیریت پروژه و ساخت

ردیف نام درس در گرایش مدیریت پروژه و ساخت واحد نظری عملی کل پیش نیاز و همنیاز
1 قوانین و مقررات پیمان 2 16 32 48 -
2 برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 2 16 32 48 -
3 پروژه های موردی مدیریت 2 16 32 48 -
4 مدیریت تدارکات پروژه 2 16 32 48 -
5 مدیریت و مهندسی ارزش 2 16 32 48 -
6 مدیریت سیستم اطلاعاتی 2 16 32 48 -
7 تحقیق در عملیات 2 2 16 32 48 -
8 کاربرد هوش مصنوعی در مدلسازی و بهینه سازی 2 16 32 48 -
  جمع 16 - - - -

 

چارت و سرفصل دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری گرایش معماری و انرژی 

در جداول زیر به ترتیب چارت و سرفصل دروس الزامی و اختیاری گرایش معمای و انرژی مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

ثبت نام رایگان در پنل مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل دروس الزامی گرایش معماری و انرژی

عناوین دروس گرایش معماری و انرژی واحد نظری عملی  ساعت
حوزه طراحی و
معماری و انرژی
طراحی معماری و انرژی 1 3 0 3 96
طراحی معماری و انرژی 2 3 0 3 96
طراحی شهری و انرژی 4 1 3 112
حوزه دروس پایه
و تخصصی
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 2 2 0 32
معماری، اقلیم و آسایش 2 2 0 32
سیستم های فعال و غیرفعال 2 2 0 32

 

سرفصل دروس اختیاری گرایش معماری و انرژی

ردیف نام درس گرایش معماری و انرژی واحد نظری عملی ساعت
دروس اختیاری سیستم ها و روش های سنجش
و ممیزی بنا
2 2 0 32
انتقال حرارت 2 2 0 32
روش پژوهش و رساله نگاری 2 2 0 32
سمینار 2 1 1 48
اصول کاربردی صرفه جویی انرژی
 در تجارب معماری و شهرسازی
2 2 0 32
شبیه سازی انرژی
در ساختمان و کاربرد نرم افزار
2 1 1 48
تحلیل انرژی 2 2 0 32
سیستم های مکانیک،
برقی و کنترل در ساختمان
2 2 0 32
مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی 2 2 0 32
پایان نامه  6 0 6 192

 

چارت و سرفصل دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری گرایش فناوری معماری

در جداول زیر به ترتیب چارت و سرفصل دروس جبرانی، الزامی و اختیاری گرایش فناوری معماری مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

سرفصل دروس جبرانی گرایش فناوری معماری

ردیف عنوان درس گرایش فناوری معماری تعداد واحد ساعت نظری  ساعت عملی کل پیش نیاز یا هم نیاز
1 پروژه طراحی معماری 5 32 96 126 -
2 سیستم های ساختمانی 2 16 32 48 -
3 مصالح ساختمانی 2 16 32 48 -
4 ساختمان 2 3 16 64 80 -
جمع   12 88 224 302  

سرفصل دروس الزامی گرایش فناوری معماری

ردیف نام درس گرایش فناوری معماری تعداد واحد نظری عملی جمع پیش نیاز یا هم نیاز
1 حکمت هنر و فناوری در معماری 2 16 32 48 -
2 سیستم های ساختمانی پیشرفته 2 16 32 48 -
3 پروژه تکنولوژی معماری (1)  3 - 96 96 -
4 پروژه تکنولوژی معماری (2) 3 - 96 96 پروژه تکنولوژی معماری (1)
5 پروژه تکنولوژی معماری (3) 4 - 128 128 پروژه تکنولوژی معماری (2)
6 پایان نامه 6 - - - پروژه تکنولوژی معماری (3)
  جمع 20 32 384 416  

سرفصل دروس اختیاری گرایش فناوری معماری

ردیف عنوان درس گرایش فناوری معماری واحد نظری عملی کل پیش نیاز یا هم نیاز
1 مبانی معماری بیونیک
الزامی برای گرایش معماری بیونیک
2 16 32 48 -
2 فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری
 الزامی برای گرایش معماری دیجیتال
2 16 32 48 -
3 تکنولوژی، طبیعت، پایداری
الزامی برای گرایش معماری بیونیک
2 16 32 48 -
4 کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال
الزامی برای گرایش معماری دیجیتال
2 16 32 48 -
5 مبانی مهندسی زلزله در معماری 2 16 32 48 -
6 علوم ساختمانی پیشرفته 2 16 32 48 -
7 مصالح و فناوری های نوین ساختمانی 2 16 32 48 -
8 تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات 2 16 32 48 -
9 روش های تولید صنعتی ساختمان 2 16 32 48 -
10 پروژه طراحی سازه و تکنولوژی 2 16 32 48 -
11 آسیب شناسی و مقاوم سازی ساختمان 2 16 32 48 سیستم های ساختمانی پیشرفته
 پروژه تکنولوژی معماری (2)
  جمع 22 176 352 48 مصالح و فناوری های نوین
 ساختمانی

 

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc