دانلود سوالات کنکور انسانی 1402 + پاسخنامه

لینک دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری انسانی سال های 90 تا 1402 برای شما قرار داده شده است. سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی ده سال اخیر به تفکیک دروس عمومی و اختصاصی قرار داده شده است

 

 

سوالات و پاسخنامه کنکور انسانی 1402

دفترچه سوالات کنکور انسانی از سال 1401 یک تغییر بزرگ نسبت به سال های قبل داشت. تا کنکور سال 1400، دو دفترچه سوالات کنکور داشتیم که دفترچه اول شامل سوالات عمومی بود و دفترچه دوم سوالات تخصصی کنکور انسانی را در بر می گرفت. اما سوالات کنکور انسانی 1401 در سه دفترچه تقسیم شده بود. دفترچه اول مانند سال های گذشته شامل دروس عمومی، ادبیات فارسی، عربی، معارف اسلامی و زبان انگلیسی بود. دفترچه دوم و دفترچه سوم شامل دروس تخصصی انسانی بودند. دروس تخصصی دفترچه دوم انسانی شامل دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی است که در مجموع شامل 85 سوال می باشد. در نهایت دفترچه سوم تخصصی شامل دروس: عربی، تاریخ، جغرافیا، فلسفه و روانشناسی  می باشد که از این دروس روی هم رفته 90 سوال در کنکور طرح شده است. می توانید دفترچه سوالات مورد نظر خود را از طریق لینک های زیر دانلود کنید.

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته انسانی 1402
سوالات کنکور انسانی 1402 - دفترچه اول سوالات کنکور انسانی 1402 - دفترچه دوم پاسخنامه سوالات کنکور انسانی 1402

 

سوالات و پاسخنامه کنکور انسانی 1401

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته انسانی 1401
سوالات عمومی کنکور انسانی 1401 دفترچه اول سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1401 دفترچه دوم سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1401 پاسخنامه سوالات کنکور انسانی 1401

 

 

 

در جداول زیر اطلاعات کلی مربوط به هر کدام از دفترچه سوالات را مشاهده می کنید. 

 

اطلاعات دفترچه سوالات عمومی کنکور انسانی - دفترچه اول

نام درس تعداد سوال  زمان (دقیقه)
زبان و ادبیات فارسی  25 18
زبان عربی  25 20
فرهنگ و معارف اسلامی 25 17
زبان انگلیسی 25 20
جمع کل دفترچه عمومی 100 سوال 75 دقیقه

 

 

اطلاعات دفترچه سوالات تخصصی کنکور انسانی - دفترچه شماره 2 

نام درس تعداد سوال  زمان (دقیقه)
ریاضی 20 25
اقتصاد 15 10
زبان و ادبیات فارسی  30 30
علوم اجتماعی 20 15
جمع کل  85 سوال 80 دقیقه

 

 

اطلاعات دفترچه سوالات تخصصی کنکور انسانی - دفترچه شماره 3

نام درس تعداد سوال  زمان (دقیقه)
عربی 20 20
تاریخ 15 25
جغرافیا 15
فلسفه و منطق 20 20
روانشناسی 20 15
جمع کل  90 سوال 80 دقیقه

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی 90 تا 1400 

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری انسانی از سال 90 تا سال 1400 در جدول زیر قرار داده شده است. برای دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی می توانید روی قسمت مربوطه همان سال کلیک کنید. مطالعه سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی سال های اخیر به شما کمک می کند که ضمن تمرین تست زنی با تست های استاندارد روند تغییرات کنکور را هم متوجه بشوید و بتوانید از سوالات کنکور انسانی 1401 یک پیش بینی نسبی داشته باشید. اگر در مورد بودجه بندی دروس کنکور سراسری انسانی، سطح سوالات کنکور، اهمیت هر سر فصل و ...  سوال داشته باشید می توانید از طریق لینک زیر با رتبه های برتر مشاوره داشته باشید.

 

 

 

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری انسانی 1400

به طور معمول هر سال دو دسته از داوطلبان به دنبال سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری انسانی می باشند. دسته ای از داوطلبان آن هایی هستند که در کنکور انسانی آن سال شرکت کرده اند و علاقه دارند قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور، پاسخ های خودشان را با پاسخنامه ای که سازمان سنجش اعلام می کند مقایسه نمایند تا درصدی را که در هر درس به دست آورده اند محاسبه کنند. اما دسته ای دیگر از داوطلبان آن هایی هستند که می خواهند در کنکور سراسری انسانی سال 1401 شرکت کنند لذا تمایل دارند با تحلیل سوالات کنکور سراسری انسانی سال 1400 و سال های قبل از آن با شیوه طراحی سوالات کنکور در گروه آزمایشی انسانی آشنا شوند.

بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور سراسری، هر گروه آزمایشی دارای دو دفترچه سوالات عمومی و دفترچه سوالات اختصاصی می باشد. دفترچه سوالات عمومی کنکور سراسری انسانی دروس ادبیات فارسی با ضریب 4، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب 3، زبان عربی با ضریب 2 و زبان خارجی با ضریب 2 را در بر می گیرد. دفترچه سوالات اختصاصی انسانی شامل دروس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی تخصصی، تاریخ و جغرافیا، زبان عربی، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشانسی می باشد که دارای ضرایب مختلف در زیرگروه های پنجگانه هستند.

نا گفته نماند که سازمان سنجش برای داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم هستند و همچنین داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم نظام جدید می باشند، دو دسته سوال طراحی می کند و داوطلبان باید با توجه به نوع مدرک دیپلم خود، به یکی از این دفترچه سوالات پاسخ دهند.

 

 

 

جدول لینک  دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی سال های 90 تا 1400

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 90

سوالات عمومی کنکور انسانی 90 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 90 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 90
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 91
سوالات عمومی کنکور انسانی 91 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 91 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 91
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 92
سوالات عمومی کنکور انسانی 92 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 92 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 92
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 93
سوالات عمومی کنکور انسانی 93 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 93 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 93
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 94
سوالات عمومی کنکور انسانی 94 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 94 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 94
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 95
سوالات عمومی کنکور انسانی 95 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 95 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 95
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 96
سوالات عمومی کنکور انسانی 96 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 96 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 96
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 97
سوالات عمومی کنکور انسانی 97 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 97 پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 97
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 98
سوالات عمومی کنکور انسانی 98 (نظام جدید) سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 (نظام جدید) پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 98 (نظام جدید)
سوالات عمومی کنکور انسانی 98 (نظام قدیم) سوالات اختصاصی کنکور انسانی 98 (نظام قدیم) پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور انسانی 98 (نظام قدیم)
سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 99
سوالات عمومی کنکور انسانی 99 (نظام جدید) سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 (نظام جدید) پاسخنامه سوالات کنکور انسانی 99 (نظام جدید)
سوالات عمومی کنکور انسانی 99 (نظام قدیم) سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 (نظام قدیم) پاسخنامه سوالات کنکور انسانی 99 (نظام قدیم)
  سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری رشته انسانی 1400  
سوالات عمومی کنکور انسانی 1400 سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1400 پاسخنامه سوالات کنکور انسانی 1400 

 

 

 

نحوه اعتراض به سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 1400

اگر داوطلبی بعد از برگزار کنکور سراسری علوم انسانی متوجه شود که یک یا چند سال از منابعی غیر از کتب درسی کنکور انسانی طراحی شده است و یا نسبت به تعدادی از سوالات و گزینه های آن شک داشته باشد و یا نسبت به اشتباه بودن پاسخ سوالات اطمینان حاصل کرده باشد می تواند اعتراض خود را نسبت به طراحی آن سوالات، گزینه ها و پاسخ ها اعلام کند. سازمان سنجش پس از بررسی اعتراضات در صورت صحیح بودن اعتراض داوطلب، اقدام به حذف آن سوال خواهد نمود و پاسخ صحیح یا غلط داوطلبان به آن سوال بدون اثر خواهد شد.

داوطلبان کنکور سراسری برای ثبت اعتراض خود می بایست با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و ایجاد یک حساب کاربری، درخواست اعتراض به نحوه سوالات و پاسخنامه را به صورت کتبی در سیستم پاسخگویی سازمان سنجش درج نمایند.

 

 

 

 

سوالات متداول:

آیا برای داوطلبان دارای مدرک نظام قدیم و جدید ریاضی سوالات جداگانه طراحی می شود؟

بله، برای داوطلبان دارای مدرک نظام قدیم و جدید ریاضی سوالات جداگانه طراحی می شود و هر داوطلب می بایست متناسب با مدرک خود به سوالات پاسخ دهد که توضیح آن در مطلب بالا اورده شده است.

آیا دروس عمومی برای همه گروه های آزمایشی کنکور یکسان هستند؟

بله، دروس عمومی برای همه گروه های آزمایشی کنکور یکسان هستند و ضرایب مشابه دارند که در مطلب فوق به آن ها پرداخته شده است.

از کدام بخش سایت سازمان سنجش می توان برای ثبت اعتراض استفاده کرد؟

در بخش سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش می توان اعتراض خود را به صورت کتبی ثبت کرد که لازمه آن ایجاد حساب کاربری و ثبت نام در سایت سازمان سنجش می باشد. لذا داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مطلب گردآوری شده مراجعه کنند. 

سایر بخش های کنکور سراسری انسانی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  زهرا صفرپور ‏ - 02/5/22

  سلام وقتتون بخیر بنده سال ۹۴دیپلم نظام قدیم گرفتم و پیش دانشگاهی نرفتم .آیا امسال برا کنکور میتونم شرکت کنم و برم دانشگاه یا اینکه باید پیش داشته باشم؟

 • تصویر فرد

  حمیدرضا پورصناعی ‏ - 02/1/15

  سلام سهمیه 25درصد جانبازی در کنکور 1404 چقدر خوبه احتمال قبولی هست

 • تصویر فرد

  مهتاب حسن پور‏ - 01/9/13

  ببخشید چرا پاسخ تشریحی ۱۴۰۰ نیست فقط گزینه ایه میشه بزارید

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/9/15

  سلام خدمت شما سعی می کنیم قرار بدیم

 • تصویر فرد

  سجاد ظفری زاد ‏ - 01/8/18

  سلام من دیپلم سال 85گرفتم . امسال میتونم کنکور ثبت نام کنم

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/21

  سلام خدمت شما محدودیتی برای ثبت نام کنکور ذکر نشده 

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 00/11/3

  سلام
  چند درصد این سوالات تو کنکور سال 1402
  امکان داره بیاد

 • تصویر فرد

  هدا آقاسلطانی‏ - 00/10/20

  ببخشید من میخوام فرهنگیان قبول بشم امسال اولین سالی کنکور میدم میخواستم بدونم میتونم از الان بخونم و فرهنگیان قبول بشم

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/10/21

  سلام خدمت شما
  مسلما با توجه به رقابت کار سختیه و خیلی به آمادگی قبلیتون بستگی داره برای اطلاعات بیشتر تو پنل ثبت نام کنید پشتیبان شرایطتتون رو بررسی کنه
  رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 • تصویر فرد

  محمد قربانی‏ - 00/6/2

  سلام لینک های دانلود کار نمیکنه لطفا درستشون کنید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/6/3

  سلام خدمت شما کدوم لینک دانلود مشکل داره؟ همه رو تست کردیم درست هستن 

 • تصویر فرد

  سیاوش‏ - 00/5/29

  سلام چطوری دانلود کنم ؟

 • تصویر فرد

  فایزه‏ - 00/2/5

  سلام وقتتون بخیر من سال 95 دیپلم گرفتم سوالات و پاسخنامه های نظام قدیم رو بخونم یا نظام جدید رو؟و اینکه ایا صرفا فقط مطالعه و دانلود پاسخنامه و سوالات کنکور سالهای قبل کافیه برای قبولی از دبیری اگه کافیه چند سال قبل؟ و من ریاضی و اقتصاد و زبان انگلیسی در حد صفره تو کنکور نزنم این درسا رو؟و باتوجه به تاریخ تولدم77/4/13و ترم اخر کارشناسی ناپیوسته معماری چند سال میتونم کنکور بدم؟ ودر نهایت ممنون ازمطالب مفیدتون

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/6

  سلام وقت بخیر چون نظام قدیم دیگه برگزار نمیشه شما بهتره سوالات نظام جدید رو دانلو.د کنی و مطالعه کنی و اینکه دبیری از رشته های پرطرفدار هست و رقابت توش سنگینه قطعا صرفا با سوالاکنکور انسانی سال های اخیر قبولی به همین راحتیا نیست

 • تصویر فرد

  Mohammad‏ - 99/11/26

  سلام
  من دیپلم سال۸۷-۸۸گرفتم باید نمونه سئوال های نظام قدیم بخونم یا جدید میشه لطفا راهنمایی کنید میخوام بعد از چند سال کنکور بدم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/11/26

  سلام خدمت شما سوالات از کنکور سال 1400 بر اساس کتاب های نظام جدید هستن 

 • تصویر فرد

  وفایی‏ - 99/10/30

  شیوه خیلی منظم و دسترسی آسان وسخاوتمندانه بود پایدار باشید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/10/30

  خوشحالیم استفاده کردین موفق باشید 

 • تصویر فرد

  Neda‏ - 99/10/12

  سلام پاسخ سوالات کنکور ۹۹ چرا نیست فقط جوابش هست اما توضیحات نیست داخل pdf

 • تصویر فرد

  احمد‏ - 99/8/3

  سلام.همه چی اوکیه فقط اگ سوالات خارج کشورم میزاشتین دیگ حرف نداشت.خسته نباشین

 • تصویر فرد

  آیدین لایق‏ - 99/7/5

  ممنون مرسی یعنی به این سوالات نگاه کنیم تاثیربی دارد

 • تصویر فرد

  علی ناجی‏ - 99/6/1

  چرا پاسخنامه نظام قدیم باز نمیشه؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/1

  سلام پاسخنامه نظام قدیم چه سالی 

 • تصویر فرد

  Arya‏ - 99/5/30

  واقعا کنکور انسانی ۹۹خیلی اسون بود ممنون از سنجش

 • تصویر فرد

  امیر سامان‏ - 99/5/17

  دمت گرم عالی بود مارو یه قدم جلو انداختی 👍👍👍👍❤❤❤❤❤❤❤

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/19

  خداروشکر که استفاده کردین 

 • تصویر فرد

  میلاد‏ - 99/5/1

  سلام اختصاصی 90 باز نمیشه لطفا چک کنید تشکر

 • تصویر فرد

  خانم اکبری‏ - 99/4/9

  مرسی راحت تر شد کارمون

 • تصویر فرد

  خشایار‏ - 99/2/19

  دانلود پاسخنامه تشریحی سال ۹۱ برای اتصال به سرور یوزر و پس میخواد. کانکشنش پرایوت هست

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/2/20

  سلام خدمت شما لینک اصلاح شده می تونید دانلود رو انجام بدین  

 • تصویر فرد

  آرین‏ - 99/2/10

  سلام
  پاسخ نامه ی تشریحی سال 91 باز نمیشه و نام کاربری و پسورد می خواد!

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/2/20

  سلام خدمت شما لینک دانلود پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی 91 اصلاح شد

 • تصویر فرد

  امیرحسین ‏ - 99/1/29

  سوالای اختصاصی ۹۰ باز نمیشن

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/1/30

  لینک دانلود سال 90 چک شد و مشکلی نداشت 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/1/28

  پسورد می خواد پسورد چیه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/1/28

  برای دانلود سوالات و مشاهده فایلا نیازی به پسورد نیست 

 • تصویر فرد

  محمد منصوری‏ - 99/1/17

  خوبه

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

جستجو و انتخاب مدرس و مشاور در کنکور انسانی