منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی 1402

در معرفی کارشناسی ارشد هماتولوژی (خون شناسی) باید توجه داشت که بحث منابع از جایگاه مهمی برخوردار است. لذا منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی 1402 را در جدول زیر مشاهده می کنید. دقت داشته باشید که این منابع معرفی شده مرجع اصلی طراحی تست های کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی هستند اما ممکن است با توجه به زمان و هدف شما خواندن همه یا حتی بخشی از این منابع نه تنها مفید نباشد بلکه شما را از هدف شما برای قبولی در کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی دور کند پس حتما برای انتخاب بهترین منابع و رشته های مجاز برای کنکور ارشد هماتولوژی سعی کنید با یک فرد آگاه در این زمینه مشورت کنید تا زمان خود را بهینه تر صرف مطالعه کنید. اما با این حال اطلاع از منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی 1402 که توسط وزارت بهداشت معرفی شده خالی از لطف نخواهد بود و به شما کمک می کند ضمن پیدا کردن شناخت با منابع طرح تست ارشد هماتولوژی، بتوانید متناسب با آن بهترین منابع کنکور ارشد هماتولوژی را با توجه به زمان و هدف خود از بین کتاب های موجود در بازار کنکور ارشد هماتولوژی انتخاب کنید. اگر هنوز از خودتون می پرسید که برای ارشد هماتولوژی چی بخونم، برای دریافت بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی مطابق با زمان و هدف خود می توانید از طریق لینک زیر به صورت رایگان ثبت نام کنید. همچنین می توانید از دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای افزایش اطلاعات خود در مورد نحوه ثبت نام و شرکت در کنکور ارشد هماتولوژی و سایر اطلاعات ضروری استفاده کنید.

 

 

جدول منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی 1402

دروس ارشد هماتولوژی منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی مولفین و مترجمین
ایمن شناسی ایمنولوژی ایوان رویت
ایمنولوژی دکتر  محمد وجگانی
اصول و تفسیر آزمایش های سرولوژی بالینی دکتر پرویز پاکزاد
Medical immunology Stites et al
Cellular & molecular immunology
و یا ترجمه فارسی آن
Abul K. abass al
بیوشیمی Textbook of biochemistry – Devlin
Biochemistry- Stryer
Principles of biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است
زیست شناسی سلولی مولکولی Molecular cell biology H. Lodish و همکاران آخرین ویرایش
خون شناسی و بانک خون Essential hematology Hoffbrand
Clinical diagnosis
Practical hematology
Davidson & Henry Dacie
Textbook of blood banking and transfusion medicine Sally. V. rudmann
خون شناسی پزشکی مجتبی طبرستانی جلد 1و2 مشهد نشر سنبله 1388
میکروب شناسی Microbiology Walker & et al
Microbiology  Jawetz & et al
Zinsser microbiology Joklike & et al
Diagnostic microbiology (Finegulld (baily & scott
microbiology Murray