ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به تفکیک دانشگاه سال 98-99

تعداد بازدید 8354 دفعه

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی را به تفکیک دانشگاه های پذیرنده این رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به تفکیک دانشگاه سال 98-99

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته روانشناسی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه های دولتی و آزاد سال 98-99 را مشاهده می کنید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی 59 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 25 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

4

3

ایران

8

4

بقیه الله

2

2

زاهدان

8

4

زنجان

6

1

شهید بهشتی

4

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

7

3

کاشان

8

2

کرمانشاه

8

2

مشهد

4

2

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی 4 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

2

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی 9 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

4

1

ایران

5

1

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی 8 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بهداشت روان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

8

5

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc