ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

یکی از مباحث مهم در کنکور کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی اطلاعات مربوط به ظرفیت پذیرش این رشته می باشد. اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی پزشکی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 26 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 2 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اهواز

3

0

ایران

3

0

تربیت مدرس

3

1

تهران

4

0

شیراز

2

0

کرمان

2

0

مازندران

4

0

مشهد

2

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 28 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 8 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اصفهان

4

2

اهواز

4

0

تربیت مدرس

5

1

تهران

4

0

شیراز

3

2

کرمان

2

0

مازندران

4

2

مشهد

2

1