آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی 99 | رتبه لازم برای دانشگاه دولتی

آخرین رتبه های قبولی انسانی 99 در رشته های مختلف مانند: حقوق، روانشناسی، حسابداری، مدیریت و مشاوره را در این مطلب مشاهده کنید.اطلاع از رتبه های قبولی انسانی 99 رشته های مختلف به شما کمک می کند که در انتخاب رشته انسانی 1400 شانس قبولی رتبه خود را بررسی کنید. همچنین با دیدن رتبه های لازم قبولی دانشگاه دولتی رشته انسانی، برای برنامه ریزی کنکور سال آینده خود دید بهتری خواهید داشت.

 

رتبه های قبولی کنکور انسانی
رتبه های قبولی کنکور انسانی

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور رشته های انسانی 99

رتبه های قبولی انسانی 99 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی انسانی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی 99 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید. همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته انسانی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته انسانی استفاده کنید

 

 

داوطلبان کنکور انسانی 1400، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته انسانی استفاده کنند.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته حقوق 99

رتبه های قبولی حقوق 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته حقوق مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی حقوق واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف حقوق سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته حقوق را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته حقوق روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی حقوق 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته روانشناسی 99

رتبه های قبولی روانشناسی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته روانشناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی روانشناسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف روانشناسی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته روانشناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته روانشناسی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته حسابداری 99

رتبه های قبولی حسابداری 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته حسابداری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی حسابداری واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف حسابداری سال 99 است. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته حسابداری را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته حسابداری روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی حسابداری 99">

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته مدیریت 99

رتبه های قبولی مدیریت 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته مدیریت مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مدیریت واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مدیریت سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین مجموعه مدیریت در کنکور سراسری دارای شاخه های متعددی شامل مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی ، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، و ... است که می توانید معرفی کامل هرکدام را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته مدیریت روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی مدیریت 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم تربیتی 99

رتبه های قبولی علوم تربیتی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم تربیتی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم تربیتی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم تربیتی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم تربیتی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم تربیتی روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی علوم تربیتی 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته اقتصاد 99

رتبه های قبولی اقتصاد 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته اقتصاد مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی اقتصاد واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف اقتصاد سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته اقتصاد را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته اقتصاد روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی اقتصاد 99">

 

داوطلبان کنکور انسانی 1400، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته انسانی استفاده کنند.

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته زبان و ادبیات فارسی 99

رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف زبان و ادبیات فارسی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی را در سایت 3گام بخوانید.

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته زبان و ادبیات فارسی روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته جامعه شناسی 99

رتبه های قبولی جامعه شناسی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته جامعه شناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی جامعه شناسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف جامعه شناسی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته جامعه شناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته جامعه شناسی روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی جامعه شناسی 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم سیاسی 99 

رتبه های قبولی علوم سیاسی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم سیاسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم سیاسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم سیاسی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم سیاسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم سیاسی روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی علوم سیاسی 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته جغرافیا 99 

رتبه های قبولی جغرافیا 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته جغرافیا مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی جغرافیا واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف جغرافیا سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته جغرافیا روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته مشاوره 99 

رتبه های قبولی مشاوره 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته راهنمایی و مشاوره مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی راهنمایی و مشاوره واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف راهنمایی و مشاوره سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی مشاوره 99">

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته تاریخ 99 

رتبه های قبولی تاریخ 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته تاریخ مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی تاریخ واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف تاریخ سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته تاریخ روی دکمه زیر کلیک کنید.

رتبه های قبولی تاریخ 99"> 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم قضایی 99 

رتبه های قبولی علوم قضایی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم قضایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم قضایی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم قضایی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم قضایی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم قضایی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم ورزشی 99 

رتبه های قبولی علوم ورزشی 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم ورزشی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم ورزشی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم ورزشی سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم ورزشی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم ورزشی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته فلسفه 99 

رتبه های قبولی فلسفه 99 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته فلسفه مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی فلسفه واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف فلسفه سال 99 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. 

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته فلسفه روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

سایر بخش های کنکور سراسری انسانی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت