رتبه های قبولی کنکور انسانی
رتبه های قبولی کنکور انسانی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور رشته های انسانی 1401

رتبه های قبولی انسانی 1401 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی انسانی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور انسانی 1401 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید. همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته انسانی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته انسانی استفاده کنید. همچنین برای مشاهده نمونه کارنامه و درصد کنکور انسانی به این مطلب مراجعه کنید.

 

 

 

داوطلبان کنکور انسانی 1402، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته انسانی استفاده کنند.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته حقوق 1401

رتبه های قبولی حقوق 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته حقوق مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی حقوق واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف حقوق سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته حقوق را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته روانشناسی 1401

رتبه های قبولی روانشناسی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته روانشناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی روانشناسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف روانشناسی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته روانشناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته حسابداری 1401

رتبه های قبولی حسابداری 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته حسابداری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی حسابداری واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف حسابداری سال 1401 است. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته حسابداری را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته مدیریت 1401

رتبه های قبولی مدیریت 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته مدیریت مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مدیریت واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مدیریت سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین مجموعه مدیریت در کنکور سراسری دارای شاخه های متعددی شامل مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت جهانگردی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی ، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه اکو، و ... است که می توانید معرفی کامل هرکدام را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم تربیتی 1401

رتبه های قبولی علوم تربیتی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم تربیتی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم تربیتی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم تربیتی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم تربیتی را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته اقتصاد 1401

رتبه های قبولی اقتصاد 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته اقتصاد مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی اقتصاد واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف اقتصاد سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته اقتصاد را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

داوطلبان کنکور انسانی 1402، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته انسانی استفاده کنند.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته زبان و ادبیات فارسی 1401

رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته زبان و ادبیات فارسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی زبان و ادبیات فارسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف زبان و ادبیات فارسی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته جامعه شناسی 1401

رتبه های قبولی جامعه شناسی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته جامعه شناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی جامعه شناسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف جامعه شناسی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته جامعه شناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم سیاسی 1401

رتبه های قبولی علوم سیاسی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم سیاسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم سیاسی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم سیاسی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم سیاسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته جغرافیا 1401

رتبه های قبولی جغرافیا 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته جغرافیا مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی جغرافیا واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف جغرافیا سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته مشاوره 1401

رتبه های قبولی مشاوره 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته راهنمایی و مشاوره مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی راهنمایی و مشاوره واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف راهنمایی و مشاوره سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته تاریخ 1401

رتبه های قبولی تاریخ 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته تاریخ مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی تاریخ واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف تاریخ سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم قضایی 1401

رتبه های قبولی علوم قضایی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم قضایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم قضایی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم قضایی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم قضایی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته علوم ورزشی 1401

رتبه های قبولی علوم ورزشی 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم ورزشی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم ورزشی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم ورزشی سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین معرفی کامل کارشناسی رشته علوم ورزشی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور انسانی رشته فلسفه 1401

رتبه های قبولی فلسفه 1401 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته فلسفه مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی فلسفه واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف فلسفه سال 1401 است و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید.