برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

رتبه های قبولی گفتار درمانی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی گفتار درمانی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته گفتار درمانی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی گفتار درمانی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی گفتار درمانی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته گفتار درمانی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی گفتار درمانی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های گفتار درمانی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی گفتار درمانی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی گفتار درمانی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 1401 در سهمیه خود بروید.

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه منطقه سه

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۸۷۲ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۸۶۲ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۴۰۰ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۳۲۴ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۹۱۱ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶۰۵۹ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۳۲۹ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۷۹۰۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته گفتار درمانی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۴۰۴۱ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۴۶۹ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۷۱۸ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۷۰۲۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۷۱۶۶ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۷۴۶۰ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۷۸‍۱۶ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸۰۵۱ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۸۶۸۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۹۳۱۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۸۵۹ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۱۲۶۰ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

 

 

قبولی گفتار درمانی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی گفتار درمانی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی گفتار درمانی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۴۱۲۹ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۰۹۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۳۸۲ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۴۷۳ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۵۹۵۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶۱۲۶ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶۳۳۲ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۳۷۰ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
۷۴۷۷ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۶۷۵ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸۰۶۶ رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی ۹۸

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4175 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
7260 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته گفتار درمانی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
6097 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
7499 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
6595 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
8658 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
9257 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
10171 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
10859 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
10966 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
11523 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
11726 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
25077 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

 

 

قبولی گفتار درمانی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی گفتار درمانی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3570 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5237 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
6593 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
8302 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور گفتار درمانی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته گفتار درمانی را از زبان مشاورانشان بشنوید

 

 

رتبه های قبولی ۹۷

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4125 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5565 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته گفتار درمانی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4651 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5431 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
6332 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
6571 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7208 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8984 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
9098 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
9524 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
9647 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
10113 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
10454 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

 

 

 

قبولی گفتار درمانی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی گفتار درمانی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

جدول رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی گفتار درمانی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4701 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4774 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
5945 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
7461 رتبه قبولی گفتار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی گفتار درمانی 1402

حالا که رتبه های قبولی گفتار درمانی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی گفتار درمانی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال 9۷ و 9۸ با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی گفتار درمانی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی گفتار درمانی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی گفتار درمانی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

 

عجله نکنید! برای قبولی گفتار درمانی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی گفتار درمانی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.