برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه های قبولی کار درمانی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی کار درمانی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی کار درمانی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی کار درمانی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته کار درمانی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی کار درمانی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های کار درمانی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی کار درمانی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی کار درمانی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی کار درمانی 1401 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی کاردرمانی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
4062 کاردرمانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
7288 کاردرمانی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان سهمیه منطقه 3
8110 کاردرمانی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران سهمیه منطقه 3

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی کار درمانی 9۹

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 97 در سهمیه منطقه سه

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۹۴۳ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۳۹۶ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۶۸۷ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۹۳۷ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۱۱۰ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۲۷۴ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
۴۳۰۴ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۳۹۱ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۹۹۸ رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته کار درمانی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۴۸۸۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
۵۶۶۱ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۷۷۹ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۹۹۱ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۶۲۱۹ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶۳۱۸ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۶۳۸۶ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۷۰۳ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۶۷۱۰ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷۰۳۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۷۰۶۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۷۱۱۳ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۷۱۴۸ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۵۹۷ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷۹۶۶ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
۸۴۶۴ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)

 

 

 

 

 

قبولی کار درمانی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی کار درمانی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی کار درمانی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۱۹۴۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۵۶۷ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۵۹۱ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۳۶۴۸ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۶۷۴ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۶۹۳ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۳۷۲۱ رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۹۱۸ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۴۰۳۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۱۶۹ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
۴۵۲۰ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۶۵۲ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۸۱۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۸۶۵ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۴۷۳ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۸۷۳ رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی کار درمانی ۹۸

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی کار درمانی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4942 رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
5094 رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته کار درمانی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی کار درمانی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
5437 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
6423 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
6578 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
7536 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8563 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
10036 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اراک
9319 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
9722 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
9876 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
10446 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

 

 

 

قبولی کار درمانی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی کار درمانی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی کار درمانی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3105 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3993 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
4208 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5653 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5230 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
5770 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
5914 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
6294 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 98 چطور کار درمانی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته کار درمانی را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی کار درمانی ۹۷

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی کار درمانی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3265 رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
4125 رتبه قبولی کار درمانی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته کار درمانی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی کار درمانی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4499 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
4715 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
5442 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
6146 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6441 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
6783 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اراک
6944 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
7579 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
8309 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
8901 رتبه قبولی کار درمانی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

 

 

 

 

قبولی کار درمانی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی کار درمانی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی کار درمانی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی کار درمانی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2796 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3351 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
3492 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3633 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
3660 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
4070 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4345 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
4803 رتبه قبولی کار درمانی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی کار درمانی 1401

حالا که رتبه های قبولی کار درمانی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی کار درمانی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال 9۷ و 9۸ با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی کار درمانی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی کار درمانی  و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی کار درمانی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

 

عجله نکنید! برای قبولی کار درمانی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی کار درمانی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.