برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

رتبه های قبولی بینایی سنجی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی بینایی سنجی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته بینایی سنجی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی بینایی سنجی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی بینایی سنجی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته بینایی سنجی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی بینایی سنجی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های بینایی سنجی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی بینایی سنجی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی بینایی سنجی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی  1401 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
5087 بینایی سنجی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران سهمیه منطقه 2

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 در سهمیه منطقه سه

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور بینایی سنجی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته بینایی سنجی را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی بینایی سنجی ۹۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۷۸۰ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۷۹۸ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۳۰۶۲ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۳۱۶۴ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۲۱۲ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۳۲۴۸ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۳۵۲ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۳۹۰ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته بینایی سنجی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۴۱۸۴ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۴۲۸۳ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
۴۵۲۸ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
۴۷۴۴ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۹۰۵ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۹۴۶ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۹۹۴ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۵۰۰۵ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۲۵۰ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
۵۲۵۶ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۳۴۷ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۵۳۹۸ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

قبولی بینایی سنجی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی بینایی سنجی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی بینایی سنجی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۴۸۰ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۷۴۷ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۲۸۲۹ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۳۰۰۲ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۱۱۵ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۲۰۰ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۲۴۵ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۳۱۵ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۳۳۲۴ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
۳۳۹۶ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی زهدان
۶۲۵۳ رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1431 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
1939 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3035 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  - پردیس خودگردان
3050 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
3208 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زهدان
3324 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته بینایی سنجی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2782 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
4396 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  - پردیس خودگردان
4524 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4551 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
4776 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زهدان
4855 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

 

 

 

قبولی بینایی سنجی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی بینایی سنجی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1781 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
2172 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2541 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
2631 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه  سه دانشگاه علوم پزشکی زهدان
2757 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

 

 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97

 

 


جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2467 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته بینایی سنجی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3629 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
3685 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
4335 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان
6842 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

قبولی بینایی سنجی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی بینایی سنجی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی بینایی سنجی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1749 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
1858 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
1934 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
7678 رتبه قبولی بینایی سنجی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی بینایی سنجی 1401

حالا که رتبه های قبولی بینایی سنجی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی بینایی سنجی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال  با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی بینایی سنجی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی بینایی سنجی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی بینایی سنجی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی بینایی سنجی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان باشد که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی بینایی سنجی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.