برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های رادیولوژی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته علوم آزمایشگاهی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های علوم آزمایشگاهی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی علوم آزمیشگاهی 1401 ، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
3669 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایران سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
4805 علوم آزمایشگاهی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران سهمیه منطقه 1
5410 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد سهمیه منطقه 2
9335 علوم آزمایشگاهی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی شیراز سهمیه منطقه 2
9673 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جهرم سهمیه منطقه 1
10301 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان سهمیه منطقه 3
10935 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سهمیه منطقه 2
11049 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد سهمیه منطقه 3
11356 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی سیرجان) سهمیه منطقه 1
12836 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی دزفول سهمیه منطقه 3
14899 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی همدان سهمیه منطقه 2
26935 علوم آزمایشگاهی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سهمیه منطقه 2

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۹

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۸ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۸ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی ۹۸ در سهمیه منطقه سه

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور علوم آزمایشگاهی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته علوم آزمایشگاهی را از زبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های علوم آزمایشگاهی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۳۱۹۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۲۰۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۲۳۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۲۸۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
3410 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۴۱۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۵۰۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۵۶۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۷۲۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۷۷۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3840 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۹۵۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
۴۰۲۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4082 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۱۶۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴۳۶۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۵۴۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
4614 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۸۶۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۹۱۲ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۰۳۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۰۵۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵۱۶۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۵۴۳۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۵۴۴۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵۵۲۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۰۷۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۶۱۲۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶۵۸۲ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۶۸۹۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۶۹۷۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۷۰۹۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۴۱۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۲۰۳۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم آزمایشگاهی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 9۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های علوم آزمایشگاهی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3569 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۶۱۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۰۸۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۵۱۹۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۵۳۲۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۳۹۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۵۲۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5639 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۸۳۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۸۸۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۶۱۵۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶۱۶۲ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۶۴۰۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۶۴۲۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۵۱۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶۷۳۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۸۹۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۷۲۰۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۷۳۴۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۷۴۱۲ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۵۰۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۷۵۱۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۷۸۹۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۸۲۲۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۸۵۲۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۸۵۴۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۸۷۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۹۲۰۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۹۳۵۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۵۹۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۹۷۴۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۱۰۳۸۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰۴۷۰ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۰۵۶۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۱۰۲۲ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۲۹۰۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۱۳۶۳۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

قبولی علوم آزمایشگاهی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی علوم آزمایشگاهی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 99 در سهمیه منطقه سه

رتبه های علوم آزمایشگاهی 99 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۹۵۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4757 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
۴۸۲۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴۹۹۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵۰۲۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۵۱۱۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۵۸۵۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۶۵۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۸۹۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۷۱۱۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۷۵۵۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۷۹۵۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۸۲۲۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۸۴۰۴ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۸۹۸۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۹۵۸۸ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۰۴۱۷ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۰۵۳۹ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۱۰۵۸۱ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۱۲۳۵ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۱۴۶۲ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
۱۱۸۹۳ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۳۲۱۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۷۴۳۶ رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های علوم آزمایشگاهی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2223 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3041 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
3181 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3344 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی قزوین
3766 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3841 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان
4100 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
4269 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
4434 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
4809 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5054 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5191 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5246 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
6118 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
6672 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
6937 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7190 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان
7436 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم آزمایشگاهی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های علوم آزمایشگاهی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2528 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
2679 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4170 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
4771 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
4900 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
5194 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5664 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
5984 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
6034 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6082 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
7178 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7304 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
7350 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9849 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
9953 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

 

قبولی علوم آزمایشگاهی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی علوم آزمایشگاهی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های علوم آزمایشگاهی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1607 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1889 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
3047 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3826 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان
3951 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3971 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
4150 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6024 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
6574 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9251 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

 

 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های علوم آزمایشگاهی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2626 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
3275 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3392 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3536 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3665 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
3928 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3933 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
4140 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
4310 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
4498 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5675 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
5693 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
6140 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل)
6289 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
6592 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی فسا
6670 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سمنان
6871 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
7645 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان)
7767 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشکده علوم پزشکی سراب
7839 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
8062 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشکده علوم پزشکی مراغه
8096 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
8193 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جهرم
8394 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
8810 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشکده علوم پزشکی گراش
9016 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم آزمایشگاهی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های علوم آزمایشگاهی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4267 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
4340 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
5612 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5725 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
7128 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
7809 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
8405 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
9057 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
9373 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
9735 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
10057 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
10637 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
10728 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
10952 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
11203 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
11425 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
11446 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
11470 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
12063 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
12341 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قم
12659 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
12714 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
12845 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
12867 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
13044 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی دزفول
13213 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
13346 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل)
13486 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان)
13777 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
14146 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
14192 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایلام
14498 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زابل
14566 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل داراب)
14601 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
14827 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بم
15175 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشکده علوم پزشکی سیرجان
15500 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اراک
16499 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشکده علوم پزشکی آبادان
19150 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
26023 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
27834 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 

 

 

 

قبولی علوم آزمایشگاهی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی علوم آزمایشگاهی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های علوم آزمایشگاهی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2729 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3798 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
4857 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5114 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5114 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
5150 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5896 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
5945 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
6188 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
6220 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
6592 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
6937 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
7177 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
8091 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشکده علوم پزشکی سراب
8522 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل
8835 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
9111 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
9383 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشکده علوم پزشکی آبادان
9516 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
9688 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
11184 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایلام
11933 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
12860 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
14018 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشکده علوم پزشکی سیرجان
18157 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 

 

برای تخمین شانس  قبولی علوم آزمایشگاهی با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

جدول رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

رتبه های علوم آزمایشگاهی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3090 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4386 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
5111 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
6854 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
7792 رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 1401

حالا که رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی علوم آزمایشگاهی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی علوم آزمایشگاهی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی علوم آزمایشگاهی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

 

عجله نکنید! برای قبولی علوم آزمایشگاهی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان باشد که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی علوم آزمایشگاهی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.