برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

رتبه های قبولی رادیولوژی 1401 

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی رادیولوژِی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های داروسازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی رادیولوژی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی رادیولوژی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته رادیولوژی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی رادیولوژی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های رادیولوژی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رادیولوژی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی رادیولوژی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
5112 تکنولوژی پرتوشناسی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری سهمیه منطقه 2
9312 تکنولوژی پرتوشناسی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی همدان سهمیه منطقه 2

 

با کلیک کردن بر روی هر رشته می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی رادیولوژی 9۹

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور اتاق عمل قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته اتاق عمل را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های رادیولوژی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3618 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3563 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۷۵۷ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
4111 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۲۰۳ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4269 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
4691 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۶۹۸ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5902 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۶۰۲۵ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۱۱۵ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته رادیولوژی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های رادیولوژی ۹۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3615 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
4817 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5144 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۵۰۷ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5518 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5534 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۵۹۹ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۶۳۹ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۱۱۸ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶۱۸۴ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6544 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
6617 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶۸۸۰ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
8003 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۸۷۷۱ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

قبولی رادیولوژی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی رادیولوژی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی ۹۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های رادیولوژی ۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۸۸۶ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۷۳۰ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3668 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۳۷۶۵ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۸۳۳ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۸۴۲ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4159 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۴۵۴۷ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4973 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۰۵۰ رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
5873 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی رادیولوژی ۹۸

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های رادیولوژی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2653 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
2726 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3122 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3227 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
3334 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4063 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
4282 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
4478 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4952 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
5016 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5094 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5139 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان
5950 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6375 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
7190 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
7680 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
8307 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
10396 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته رادیولوژی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های رادیولوژی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3115 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3303 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3762 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
3997 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان
4034 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4878 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5400 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
5798 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6595 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
6996 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
7548 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7584 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
8312 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
9604 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
9766 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
10617 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

قبولی رادیولوژی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی رادیولوژی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های رادیولوژی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1548 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
2730 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
2794 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
3120 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3812 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4353 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  - پردیس خودگردان
4476 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5857 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6490 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل 
8422 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

رتبه های قبولی رادیولوژی ۹۷

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های رادیولوژی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2926 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3026 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3169 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان
3460 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3814 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4152 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4754 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
4929 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
5373 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
5440 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
5617 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
6014 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
6623 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
6871 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
6971 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
7023 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
7145 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه یک دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته رادیولوژی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های رادیولوژی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4511 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5071 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
5899 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
6126 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6338 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6473 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
6690 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان
7791 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
8142 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
8388 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
8455 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اراک
8466 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
8966 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
9072 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9269 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
9350 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
9538 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
10325 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
10696 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
10805 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
11001 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
11091 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه)
11212 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
11309 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
11503 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
11516 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
11544 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
13095 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
15760 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
17928 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه دو دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 

 

 

قبولی رادیولوژی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی رادیولوژی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های رادیولوژی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2863 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3219 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
4533 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
5521 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
6050 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
6415 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
6507 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
6693 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
7452 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اراک
7630 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7759 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
8352 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
11093 رتبه قبولی رادیولوژی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

 

برای تخمین شانس  قبولی رادیولوژی با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

رتبه های رادیولوژی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1603 رتبه قبولی رادیولوژی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی رادیولوژی 1401

حالا که رتبه های قبولی رادیولوژی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی رادیولوژی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی رادیولوژی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی رادیولوژی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی رادیولوژی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی رادیولوژی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان باشد که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی رادیولوژی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید