برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه های قبولی تغذیه 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی تغذیه کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته علوم تغذیه را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی تغذیه کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی تغذیه 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته تغذیه، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی تغذیه اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های تغذیه برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی تغذیه 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی تغذیه کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی تغذیه 1401 در سهمیه خود بروید.

با کلیک کردن بر روی هر رشته می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

جدول رتبه های قبولی تغذیه 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی تغذیه 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی تغذیه 9۹

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور تغذیه قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته تغذیه را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی تغذیه 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۳۱۵۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۴۲۲ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران
۳۸۹۶ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۴۰۸۲ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴۵۱۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۴۵۵۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۹۳۲ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۹۴۰ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۰۱۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۵۵۰۳ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۵۵۹۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه  یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۵۶۶۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۵۷۸۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۶۱۴۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۶۲۲۲ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۶۸۶۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۷۵۳۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۷۶۳۰ رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته پرستاری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 9۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی تغذیه 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۳۳۹۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم 
۳۶۲۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۷۵۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
۵۰۵۳ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۲۲۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۵۳۸۹ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۵۸۸۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵۹۹۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶۰۹۹ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۶۲۸۹ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۶۱۳۶ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۶۴۵۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶۵۵۲ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۹۷۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۷۴۵۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۷۵۰۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه  دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۷۶۱۳ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۷۸۲۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه  دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۷۹۲۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۷۹۷۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۸۱۱۶ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۸۱۲۰ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۸۲۸۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
۸۹۵۹ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۹۴۱۹ رتبه قبولی تغذیه منطقه  دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۹۵۷۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۰۳۸۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۲۱۸۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۲۲۴۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

 

 

قبولی پرستاری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی پرستاری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 9۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی تغذیه 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۱۸۸۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۹۳۳ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۳۵۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۵۲۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۵۴۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۷۱۶ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۳۷۲۶ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۳۸۰۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۰۵۳ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۴۲۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۴۴۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۵۱۹۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
۵۲۴۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۵۵۹۹ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۵۹۷۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۵۹۵۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۶۱۱۳ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۶۲۷۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۶۳۲۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
۶۵۰۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
۶۶۰۰ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۶۷۶۰ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۶۸۰۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۷۱۲۸ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۸۲۶۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۸۹۴۱ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
۹۶۹۵ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10217 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۱۰۳۲۷ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۱۸۲۲ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۷۲۶۴ رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

رتبه های قبولی تغذیه 9۸

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی تغذیه 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2463 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2644 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
2900 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی شهیدبهشتی - پردیس خودگردان
2933 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3126 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3257 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3260 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی شهیدبهشتی - پردیس خودگردان
3870 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان
3969 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4898 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
4942 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5260 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان
5563 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5677 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5822 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی یاسوج 
7308 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته پرستاری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی تغذیه 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3402 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
4027 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4238 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4819 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4895 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
5038 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
5058 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان
5418 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5809 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6193 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6233 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6481 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
7190 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7365 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
7793 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
7877 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8384 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
8698 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

قبولی پرستاری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی پرستاری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی تغذیه 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2692 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
2712 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2757 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3100 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3443 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان
3724 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4114 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4567 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4600 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
5073 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5237 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
5371 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
6131 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
6304 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
8236 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
8478 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8723 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
9170 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

 

 

 

رتبه های قبولی تغذیه 97

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی تغذیه 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2762 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
2795 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3061 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3257 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
3310 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
3345 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
3367 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
3555 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4224 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
4241 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
5079 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
6623 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
8077 رتبه قبولی تغذیه منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته تغذیه و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی تغذیه 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3695 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
5135 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5194 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5580 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
5899 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
5955 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6245 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس خودگردان
6671 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
7085 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7332 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
7675 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
7801 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
8440 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشکده علوم پزشکی لارستان(شهرستان اوز)
8560 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل سپیدان)
9128 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
9760 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
10223 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشکده علوم پزشکی شوشتر
10234 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشکده علوم پزشکی مراغه
11243 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زابل
12747 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
14515 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
16268 رتبه قبولی تغذیه منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد

 

 

 

 

قبولی تغذیه معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی تغذیه برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی تغذیه 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2931 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3934 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
4088 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4126 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل آرادان )
5127 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز(محل تحصیل سپیدان)
5412 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5535 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
5749 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
6742 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
11040 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
12200 رتبه قبولی تغذیه منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد

 

 

 

برای تخمین شانس  قبولی تغذیه با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

جدول رتبه های قبولی تغذیه 97 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

رتبه های قبولی تغذیه 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1847 رتبه قبولی تغذیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2326 رتبه قبولی تغذیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4307 رتبه قبولی تغذیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد
5837 رتبه قبولی تغذیه 5 درصد ایثارگران دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد

 

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی تغذیه 1401

حالا که رتبه های قبولی تغذیه سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی تغذیه انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال 9۸ و 9۹ با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی تغذیه افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی تغذیه و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی تغذیه و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی تغذیه هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان باشد که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی تغذیه در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.