برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

آخرین رتبه های قبولی داروسازی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های پرستاری و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته داروسازی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی داروسازی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی داروسازی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته داروسازی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی داروسازی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های داروسازی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی داروسازی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

جدول آخرین رتبه های قبولی داروسازی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
1067 داروسازی - آزاد خودگردان - دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
1427 داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سهمیه ایثارگر( 25درصد ظرفیت)
1635 داروسازی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
2282 داروسازی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد سهمیه منطقه 1
2498 داروسازی - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه سهمیه منطقه 3

 

 

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۹ در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۹ در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی پزشکی سال 97 و ۹۸ در کنکور سراسری را می توانید مشاهده نمایید.

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی داروسازی 98 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی داروسازی 98 در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۷ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۷ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۷ در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی داروسازی 9۷ در سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی داروسازی 9۹

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور داروسازی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته داروسازی را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۹ در سهمیه منطقه یک 

رتبه های قبولی داروسازی ۹۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۸۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۱۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۹۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۱۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۳۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۶۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۶۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۱۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۷۰۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۷۱۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۷۵۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۷۸۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۸۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۰۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۰۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۰۳۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۱۸۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۲۴۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۴۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۳۹۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۴۵۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۵۵۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۵۶۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۶۹۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۷۱۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
1721 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۸۰۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۸۵۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۹۷۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۰۶۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۱۶۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۱۹۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۲۳۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۵۳۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۶۷۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته دارو سازی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی داروسازی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۵۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۷۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۳۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۳۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۹۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۷۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۷۴۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۹۶۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۰۸۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۱۵۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۳۵۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۷۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۴۰۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۴۷۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۴۸۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۶۳۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۶۹۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۸۷۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۹۷۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۳۱۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۳۴۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۴۴۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۶۲۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۶۷۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲۸۷۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۹۲۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۹۴۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۳۲۰۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۳۶۹۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۰۹۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۵۴۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۷۷۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
۵۱۱۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 

قبولی داروسازی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی داروسازی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی داروسازی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۱۲۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۹۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۴۹۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۰۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۵۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۴۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۸۴۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۹۲۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۹۴۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۷۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۱۴۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۱۷۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۲۰۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۲۰۶ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۲۷۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۲۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۶۷ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۴۰۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۴۹۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۵۶۸ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۵۸۰ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۶۹۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۱۷۰۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۷۴۱ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۹۱۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۸۱۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲۰۸۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۱۹۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۳۴۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۴۰۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۵۹۴ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
۲۶۰۲ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۱۴۹ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۲۶۵ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۲۹۳ رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

 

برای تخمین شانس  قبولی داروسازی با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۹ در سهمیه 5درصد ایثارگران

رتبه های قبولی داروسازی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
461 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
716 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان
811  رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد
1287 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان

 

 

 

رتبه های قبولی داروسازی سال ۹۸

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۸ در سهمیه منطقه یک 

رتبه های قبولی داروسازی ۹۸ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
182 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
303 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
423 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
442 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
967 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
1007 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1297 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
1376 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
1598 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1699 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1751 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
1868 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان
2014 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
2043 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2119 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2202 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2256 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زابل
2361 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
2554 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2620 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان
2644 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2650 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری پردیس خودگردان(محل تحصیل رامسر)
2802 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان
2828 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان
3019 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز - پردیس خودگردان
3156 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
3227 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته دارو سازی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۸ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی داروسازی ۹۸ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
83 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
177 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
196 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
659 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت‌‌
777 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
843 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1044 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1080 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
1125 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1282 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1607 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1674 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2005 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2072 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2094 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
2107 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2293 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
2334 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان
2474 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2690 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
2774 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز
3069 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3191 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان
3470 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
3564 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
3928 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
4048 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری پردیس خودگردان(محل تحصیل رامسر)
4150 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
4258 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

 

 

قبولی داروسازی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی داروسازی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی ۹۸ در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی داروسازی 9۸ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
143 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
237 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
387 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
534 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
632 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
950 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
1122 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1271 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1370 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
1463 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
1419 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1595 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2003 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2129 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- اهواز
2734 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
2442 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان
2469 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
2481 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان
2668 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
2700 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری پردیس خودگردان(محل تحصیل رامسر)

 

 

برای تخمین شانس  قبولی داروسازی با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 98 در سهمیه 5درصد ایثارگران

رتبه های قبولی داروسازی 9۸ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
461 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
716 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان
811 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی یزد
1287 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان

 

 

 

 

رتبه های قبولی داروسازی 97

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه یک 

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
911 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
994 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
1404 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1425 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان
1462 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1467 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1478 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1514 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1610 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد
1679 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان
1684 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1711 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1811 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
1826 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1844 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
1877 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
2030 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
2105 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان
2282 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان
2293 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
2323 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان
2393 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان
2448 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری پردیس خودگردان(محل تحصیل رامسر)
2481 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان
2562 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
2617 رتبه قبولی داروسازی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته دارو سازی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1822 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
1962 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
2212 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2253 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
2382 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2396 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2461 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2465 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2514 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2534 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2607 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
2733 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
2790 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
2814 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2842 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
2899 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2902 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
3217 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
3440 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان
3654 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
3876 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
3952 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری پردیس خودگردان(محل تحصیل رامسر)
3975 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - پردیس خودگردان
4002 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان
4002 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
4361 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان
4375 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - پردیس خودگردان
4406 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
4439 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان
4459 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پردیس خودگردان
4604 رتبه قبولی داروسازی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان

 

 

قبولی داروسازی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی داروسازی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
371 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
1112 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1464 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
1510 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1513 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
1612 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2196 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان
2287 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان
2315 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان
2416 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان
2444 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس خودگردان
2558 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری پردیس خودگردان(محل تحصیل رامسر)
2734 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان
2905 رتبه قبولی داروسازی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

 

 

 

برای تخمین شانس  قبولی داروسازی با توجه به رتبه خود در سهمیه  5 درصد، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

جدول رتبه های قبولی داروسازی 97 در سهمیه 5درصد ایثارگران

رتبه های قبولی داروسازی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
109 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
142 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
387 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی البرز  کرج
393 رتبه قبولی داروسازی 5 درصد ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی داروسازی 99

حالا که رتبه های قبولی داروسازی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی داروسازی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال 9۹ و 9۹ با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی داروسازی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی داروسازی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی داروسازی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی داروسازی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی داروسازی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید