نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد حسابداری 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد حسابداری

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد حسابداری، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد حسابداری، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد حسابداری را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد حسابداری بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد حسابداری: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد حسابداری، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد حسابداری سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
7044 حسابداری روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5877 حسابداری نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5101 حسابداری روزانه-دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
5055 حسابداری روزانه-دانشگاه سمنان
4688 حسابداری نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
4335 حسابداری نوبت دوم-دانشگاه کردستان - سنندج
3919 حسابداری نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
3151 حسابداری مجازی دولتی-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2319 حسابداری غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
1911 حسابداری غیرانتفاعی-موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
1417 حسابداری غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد
6799 حسابرسی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4521 حسابرسی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
2015 حسابرسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1534 حسابرسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز
983 حسابرسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
5572 حسابداری مدیریت نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
3060 حسابداری مدیریت پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1442 حسابداری مدیریت غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین