کارشناسی ارشد تغذیه بالینی
کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

کارشناسی ارشد تغذیه بالینی شاخه ای از رشته علوم تغذیه است که هدف آن تنظیم رژیم های غذایی مناسب و مشاوره تغذیه ای صحیح به بیماران در بیمارستان ها و کلینیک های بیمارستانی است. هدف این رشته تربیت دانش آموختگان آگاه و توانمند است که قادر به تنظیم رژیم های غذایی مناسب جهت بیماران، مشاوره تغذیه صحیح و انجام پژوهش در زمینه تغذیه بالینی باشند.

در ضمن مشاور تخصصی کارشناسی ارشد علوم تغذیه در دپارتمان کارشناسی ارشد علوم تغذیه 3گام به داوطلبان گرامی توصیه می کند تا برای کسب اطلاعات در مورد مجموعه علوم تغذیه و گرایش های آن مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنند:

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد علوم تغذیه

چارت درسی دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم تغذیه

بازار کار کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

بازار کار کارشناسی ارشد تغذیه بالینی در بیمارستان ها، کلینک ها، مراکز آموزشی و مراکز پژوهشی است.

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان ارشد تغذیه بالینی

دانش آموختگان کارشناسی ارشد تغذیه بالینی، در نقش های زیر در جامعه انجام وظیفه خواهند نمود:

1-ارزیابی و آنالیز وضعیت تغذیه ای بیماران

2- تعیین رژیم های غذایی برای بیماران بستری در بیمارستان

3- ارائه مشاوره تغذیه ای صحیح به پزشک معالج بیماران

3- ارزیابی تداخلات غذایی با داروهای تجویزی توسط پزشک معالج بیماران

4- آموزش تغذیه به بیماران بستری و سرپایی، مشارکت در آموزش های رده های پائین تر و آموزش به افراد جامعه

5- مشارکت در پژوهش های دانشگاهی، واحدها و مراکز تحقیقاتی و پژوهش های ملی

6- نظارت فنی بر بخش خدمات غذایی بیمارستان

7- مشاوره تغذیه ای در بیمارستان ها بعنوان یکی از اعضای تیم درمانی

 

 

توانمندی و مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

توانمندی و مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد تغذیه بالینی شامل توانمندی های عمومی و توانمندی های اختصاصی است.

الف: توانمندی های عمومی مورد انتظار:

مهارتهای ارتباطی-تعامل

آموزش به بیمار

پژوهش و نگارش مقالات علمی

تفکر نقادانه و مهارتهای حل مسائله

مهارتهای مدیریتی مبتنی بر شواهد

مهارتهای کار گروهی (team working)

ب: توانمندی های اختصاصی مورد انتظار:

توانمندی های اختصاصی مورد انتظار برای دانش آموختگان این مقطع عبارتند از :

ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران

تنظیم رژیم های غذایی مناسب برای بیماران

ارائه مشاوره تغذیه ای صحیح به بیماران

نحوه پایش رژیم های غذایی تجویز شده

طراحی پروژه تحقیقاتی در زمینه تغذیه بالینی

مهارتهای عملی مورد انتظار:

انجام عملی ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران

انجام عملی تنظیم رژیم های غذایی مناسب برای بیماران

انجام عملی ارائه مشاوره تغذیه ای صحیح به بیماران

پایش عملی رژیم های غذایی تجویز شده

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

دارندگان مدرک کارشناسی در رشته تغذیه می توانند در کنکور کارشناسی ارشد تغذیه بالینی شرکت کنند. رشته های مجاز برای کنکور ارشد علوم تغذیه را هم به تفکیک گرایش ها می توانید مطالعه نمایید.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی در سال 98 در دوره های روزانه و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد همچنین ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به تفکیک دانشگاه را هم می توانید در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی سال 98 دوره های روزانه و شهریه پرداز

دانشگاه روزانه شهریه پرداز جمع کل
تبریز 4 2 6
تهران 3 1 4
شهید بهشتی 3 2 5
شیراز 3 1 4

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

مواد و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد تغذیه بالینی مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

مواد امتحانی

ضرایب

تغذیه

4

بیوشیمی

2

فیزیولوژی

2

زبان عمومی

2

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

تعداد واحد درسی در این دوره 32 واحد است که به شرح زیر می باشد:

 

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

نام درس

تعداد واحدها

دروس اختصاصی اجباری (Core )

28 واحد

پایان نامه

4 واحد

جمع کل

32 واحد

 

 

جدول دروس کمبود جبرانی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

نام درس

تعداد واحد

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

تغذیه اساسی (1)

2

تغذیه اساسی (2)

3

اصول تنظیم برنامه های غذایی

1

مدیریت خدمات غذایی

2

اصول آموزش و مشاوره تغذیه

3

جمع واحدها

13

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه بالینی موظف هستند با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعدادی از دروس کمبود جبرانی جدول فوق را بگذارند.

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد تغذیه بالینی

نام درس

تعداد واحد

آمار حیاتی پیشرفته

1/5

روش تحقیق در علوم تغذیه

1/5

پاتوفیزیولوژی بیماری های غدد درون ریز

1

پاتوفیزیولوژی بیماری های قلب و عروق

1

پاتوفیزیولوژی بیماری های گوارش

1

پاتوفیزیولوژی بیماری کلیه

1

فارماکولوژی

2

تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 1

3

تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 2

2

تغذیه بالینی و رژیم درمانی کاربردی 3

3

سمینار تغذیه بالینی و رژیم درمانی

1

کارورزی تغذیه بالینی و رژیم درمانی

9

پایان نامه

4

جمع واحدها

32