معرفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
معرفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 

معرفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای شاخه ای از علم بهداشت و ترکیبی از علوم پزشکی و مهندسی است. این رشته به شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط های شغلی می پردازد. این اقدامات همراه با یک سری مراقبت های بهداشتی درمانی در جهت حفظ و ارتقای بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شاغلان و سالم سازی محیط کار می باشد. دانش آموختگان این رشته، شاغلان را به تناسب توانایی جسمی و روانی آنان با شغل مورد نظر تطبیق می دهند و به کار می گیرند.

هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیری است که ضمن آشنایی با مسائل فنی صنعت و سازمان محل کار، توان تصمیم گیری درست و به موقع به منظور حل مسائل و مشکلات را داشته باشد. همچنین بتوانند موارد بهداشتی و ایمنی را به شاغلان آموزش دهند.

حالا اگر جزو آن دسته از داوطلبانی هستید که به صورت جدی تصمیم گرفته اید یک مهندس بهداشت حرفه ای باشید توصیه می کنیم برای پذیرفته شدن در کنکور ارشد آن، منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت را مطالعه نمایید تا بتوانید با اطمینان خاطر شروع به مطالعه برای کنکور کنید.

 

نقش و وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در نقش های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، مدیریتی و مشاوره ای در حیطه های مرتبط به انجام وظیفه می پردازند.

نقش آموزشی:

آموزش میدانی نحوه پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مختلف زیان آور شغلی در مشاغل و فرآیند های گوناگون شغلی

نقش پژوهشی:

 مشارکت در طرح های پژوهشی

نقش خدماتی:

 پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل و ارائه ی راه حل های مناسب برای رفع و یا کاهش عوامل زیان آور رایج در محیط های شغلی

نقش مدیریتی:

نظارت بر اجرای درست ضوابط آیین نامه بهداشتی محل کار

نقش مشاوره ای:

- انجام مشاوره های فنی و تخصصی مرتبط با ضوابط آئین نامه بهداشتی

- تهیه و تدوین مستندهایی مانند بروشور، پوستر، نشریه و ... برای شاغلان و مدیران جهت آموزش بهداشت حرفه ای

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای عبارتند از: دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، ایمنی صنعتی، مهندسی (صنایع، مکانیک و شیمی)، فیزیک و شیمی که می توانند در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای شرکت کنند.

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، وزارت خانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و... می باشد.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز

دانشگاه

عادی

شهریه پرداز

ارومیه

3

0

اصفهان

4

2

اهواز

3

1

ایران

4

1

تبریز

3

1

تربیت مدرس

4

1

تهران

6

2

زنجان

3

1

شهید بهشتی

3

2

شیراز

3

1

قزوین

3

1

کرمان

3

1

کرمانشاه

3

1

مازندران

3

1

همدان

7

1

یزد

4

2

 

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

ضریب

نام درس

5

بهداشت حرفه ای

2

فیزیک

2

ریاضی

2

شیمی

1

ارگونومی

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد واحدها

نام درس

27

دروس اختصاصی

5

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: دروس جبرانی

دانشجو موظف است با تشخیص گروه اموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

 

جدول دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد واحدها

نام درس

2

آشنایی با کلیات پزشکی و بیماری های شغلی

2

فیزیولوژِی و تشریح

2

آمار حیاتی مقدماتی

4

کلیات ایمنی در محیط کار

3

مهندسی فاکتورهای انسانی

1

سیستم اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در بهداشت حرفه ای

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

2

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

زبان تخصصی

2

آمار حیاتی و استفاده از نرم افزار های رایانه ای

21

جمع واحدها

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: دروس اختصاصی

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تعداد واحدها

نام درس

3

ارزشیابی آلاینده های هوا

3

طراحی سیستم های کنترل آلاینده های هوای محیط کار

2

سم شناسی شغلی

1

سم شناسی شغلی کاربردی

2

بیماری های ناشی از کار

2

ایمنی در محیط کار

3

طراحی سیستم های کنترل گرما، سرما و رطوبت

3

طراحی سیستم های کنترل صدا و ارتعاش در صنعت

1

حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار

1

طراحی روشنایی در محیط کار

2

مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 1

2

مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 2

2

مدل سازی در بهداشت حرفه ای

5

پایان نامه

32

جمع واحدها