منابع کنکور تجربی 1402 | بهترین کتاب های هر درس

بهترین منابع کنکور تجربی 1402، منابعی هستند که برای سطح شما و با توجه زمان مطالعه شما و پایه علمی و درسی شما انتخاب گردد. منابع کنکور سال 1402 برای کنکور تجربی ، باید حتما توسط یک مشاور حرفه ای و بعد از آزمون تعیین سطح مشخص شود. بدون تعیین سطح منابع معرفی شده برای کنکور تجربی 1402، هیچ ارزشی نخواهد داشت و شما را حتی از هدف اصلی دور می کند.

 

بهترین منابع کنکور تجربی  1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 توسط مشاور تخصصی کنکور تجربی معرفی شده است. مشاوران ما در دپارتمان کنکور تجربی کتاب های موسسات مختلف را مطالعه و بررسی کرده اند و با توجه به محتوای منابع، بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را انتخاب کرده اند. توجه داشته باشید که انتخاب بهترین منابع کنکور تجربی با در نظر گرفتن همه شرایط دانش آموز در صورتی باعث مطلوب ترین نتیجه می شود که همراه با جدول برنامه ریزی برای کنکور تجربی شود. داشتن یک برنامه ریزی مطمئن باعث ایجاد تعادل بین سطح علمی دانش آموز، منابع انتخابی و میزان زمان لازم برای هر درس می شود که باید با توجه به ضرایب دروس کنکور تجربی برنامه ریزی شود. در ادامه ضمن معرفی بهترین منابع بهترین روش مطالعه دروس تخصصی را هم به صورت جدا گانه قرار داده ایم. تمامی منابع تجربی معرفی شده در این مطلب بر اساس کتاب های درسی رشته تجربی می باشد و به شدت توصیه می کنیم قبل از شروع مطالعه هرگونه کتاب کمک آموزشی، یک دور مطالب کتاب درسی را بخوانید.

 

بهترین منابع کنکور تجربی 1402

 شما می توانید برای مشاهده منابع درس مورد نظر خود روی لینک های زیر کلیک کنید و به همان قسمت از مطلب بروید.

 

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 : دروس تخصصی کنکور تجربی

 

 

 منابع کنکور تجربی 1402 : بهترین کتاب زیست شناسی کنکور

بهترین منابع کنکور تجربی  در درس زیست شناسی، منابعی هستند که متن درسنامه آنها با توجه به سطح داوطلب متناسب باشد. منبع بسیار سنگین برای داوطلب ناآشنا با زیست باعث می شود از زیست فراری شود. از طریق لینک بهترین روش مطالعه درس زیست شناسی برای کنکور تجربی می توانید اطلاعات کاملی در مورد نحوه مطالعه این درس پیدا کنید.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

 

بهترین منابع کنکور زیست شناسی برای داوطلبان قوی:

 

زیست شناسی 1 نشر الگو

 زیست شناسی 2 نشر الگو

زیست شناسی 3 نشر الگو

عکس و مکث میکروطلایی گاج (برای مرور)

فار آزمون زیست شناسی کنکور نشر فار

 

بهترین منابع کنکور زیست شناسی برای داوطلبان متوسط:

 

زیست شناسی 1 خیلی سبز

زیست شناسی 2 خیلی سبز

زیست شناسی 3 خیلی سبز

متن و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور)

عکس و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور)

فار آزمون زیست شناسی کنکور نشر فار

زیست دهم، یازدهم و دوازدهم انتشارات تخته سیاه

 

بهترین منابع کنکور زیست شناسی برای داوطلبان ضعیف:

 

درسنامه های زیست کامل میکروطلایی گاج

زیست کامل کنکور میکروطلایی گاج

زیست گیاهی میکرو طلایی گاج (برای مرور)

متن و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور)

عکس و مکث گاج میکروطلایی (برای مرور)

لقمه طلایی زیست ترکیبی کنکور (برای مرور و جمع بندی)

لقمه طلایی عبارت های کلیدی زیست کنکور (برای مرور و جمع بندی)

لقمه طلایی زیست جانوری کنکور مهر و ماه (برای مرور و جمع بندی)

زیست دهم، یازدهم و دوازدهم انتشارات تخته سیاه

 

زیست شناسی مهم ترین درس کنکور است. از انتخاب منبع که بگذریم، مهم ترین اصل برای درصدهای بالا در زیست شناسی این است که بتوانید به روش خاصی آن را مطالعه کنید و بتوانید خیلی آن را مرور کنید و تستهای زیادی بزنید.

 

 منابع کنکور تجربی 1402 : بهترین کتاب شیمی کنکور

انتخاب بهترین منابع کنکور تجربی 1402 درس شیمی، به دلیل پیچیدگی درس شیمی کنکور یکی از سخت ترین کارهاست. شیمی به خاطر تغییرات زیادی که در کنکورهای چند سال اخیر داشته است درسی است که باید به شدت مراقب آن باشیم. از طریق لینک بهترین روش مطالعه درس شیمی برای کنکور تجربی می توانید اطلاعات کاملی در مورد نحوه مطالعه این درس پیدا کنید.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

بهترین منابع کنکور شیمی برای داوطلبان قوی:

 

شیمی 1 (دهم) خیلی سبز

شیمی 2 (یازدهم) خیلی سبز 

شیمی 3 (دوازدهم) (جلد یک و دو) خیلی سبز

نردبام شیمی دوازدهم خیلی سبز

فار آزمون شیمی دهم (برای تست زنی و تسلط)

فار آزمون شیمی یازدهم (برای تست زنی و تسلط)

 

بهترین منابع کنکور شیمی برای داوطلبان متوسط:

 

پرسش های چهار گزینه شیمی دهم جلد اول و دوم مبتکران

پرسش های چهار گزینه ای شیمی یازدهم جلد اول و ودوم

پرسش های چهار گزینه ای شیمی دوازدهم جلد اول و دوم

 

بهترین منابع کنکور شیمی برای داوطلبان ضعیف:

 

شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج

درسنامه های شیمی کامل کنکور میکرو طلایی گاج

 

شیمی از سه بخش حفظی و مفهومی و مسئله تشکیل شده. هر بخش روش خاصی برای مطالعه می خواهد. بنابراین برنامه ریزی برای شما بسیار متفاوت است.

 

منابع کنکور تجربی 1402 : بهترین کتاب فیزیک کنکور

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 درس فیزیک زمانی می تواند بهترین منابع لقب بگیرد که از نظر یاد دادن مفاهیم و تعداد تستهای متنوع کامل باشد. متن درسنامه فیزیک اگر خیلی سنگین باشد، داوطلب در تستها گیر می کند و اگر خیلی زیاد توضیحی باشد داوطلب را از اصل قضیه که حل تست است دور می کند. از طریق لینک بهترین روش مطالعه درس فیزیک برای کنکور تجربی می توانید اطلاعات کاملی در مورد نحوه مطالعه این درس پیدا کنید.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

 

بهترین منابع کنکور فیزیک برای داوطلبان قوی:

 

فیزیک 1 دهم تست نشر الگو

 فیزیک 2 یازدهم تست نشر الگو

 فیزیک 3 دوازدهم نشر الگو و یا نردبام فیزیک دهم 

نردبام فیزیک یازدهم 

نردبام فیزیک دوازدهم

فیزیک دوازدهم انتشارات خوشخوان 

 

بهترین منابع کنکور فیزیک برای داوطلبان متوسط:

 

فیزیک کامل تجربی میکروطلایی گاج

درسنامه های فیزیک کامل میکروطلایی گاج

 

بهترین منابع کنکور فیزیک برای داوطلبان ضعیف:

 

فیزیک پایه و دوازدهم تست خیلی سبز

فوت و فن فیزیک تجربی

 

درس فیزیک را باید جوری مطالعه کرد که بتوان زیاد تست زد. هر قدر بیشتر تست بزنید درصدتان بالاتر می رود. برنامه ریزی شما باید بیشتر روی تست زنی متمرکز باشد.

 

منابع کنکور تجربی 1402 : بهترین کتاب ریاضی کنکور

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 برای درس ریاضی، کاملاً نسبی است. ممکن است یک منبع که برای یک نفر بسیار بد است برای یک نفر دیگر بهترین منبع باشد و بالعکس. بنابراین برای انتخاب بهترین  منابع کنکور تجربی در درس ریاضی بهتر است دقیقا سطح هر داوطلب مشخص شود و سپس براساس آن بهترین منابع کنکور تجربی مخصوص آن داوطلب انتخاب شود. از طریق لینک بهترین روش مطالعه درس ریاضی برای کنکور تجربی می توانید اطلاعات کاملی در مورد نحوه مطالعه این درس پیدا کنید.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

 

بهترین منابع کنکور ریاضی برای داوطلبان قوی:

 

ریاضیات تجربی جامع کنکور تجربی خیلی سبز (جلد یک و دو)

آی کیوی جامع ریاضی  گاج

ریاضیات جامع تجربی انتشارات خوشخوان

بهترین منابع کنکور ریاضی برای داوطلبان متوسط:

ریاضیات تجربی جامع کنکور تجربی خیلی سبز (جلد یک و دو)

لقمه هندبوک فرمول‌نامه ریاضیات مهر و ماه

ریاضیات جامع انتشارات ده استاد

بهترین منابع کنکور ریاضی برای داوطلبان ضعیف:

ریاضیات تجربی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی گاج

تیپ بندی ریاضیات جامع کنکور تجربی سری مینی میکرو طلایی گاج

لقمه طلایی تکنیک های محاسبات سریع ریاضی کنکور مهر و ماه

لقمه هندبوک فرمول‌نامه ریاضیات مهر و ماه

ریاضیات جامع انتشارات ده استاد

 

درس ریاضی نیز مانند درس فیزیک، نیاز به تمرین زیاد دارد. پس زیاد باید تست کار کنید.

 

منابع کنکور تجربی 1402 : بهترین کتاب زمین شناسی کنکور

بهترین منابع کنکور تجربی  1402 برای درس زمین شناسی، منابع محدودی هستند زیرا بسیاری از داولبان برای این درس اصلا زمان نمی گذارند و یا اگر بگذارند خیلی کم زمان می گذارند. بنابراین انتخاب بهترین منبع برای درس زمین شناسی کنکور تجربی، یکی از راحت ترین انتخاب منابع کنکور تجربی است. از طریق لینک بهترین روش مطالعه درس زمین شناسی برای کنکور تجربی می توانید اطلاعات کاملی در مورد نحوه مطالعه این درس پیدا کنید.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

بهترین منابع کنکور  زمین شناسی برای داوطلبان قوی:

 

کتاب حفظیات زمین شناسی جامع کنکور گاج

مسائل سری مینی میکرو طلایی -  گاج

 

بهترین منابع کنکور زمین شناسی برای داوطلبان متوسط:

 

کتاب زمین شناسی جامع کنکور سری مرشد مبتکران

 

بهترین منابع کنکور  زمین شناسی برای داوطلبان ضعیف:

 

کتاب زمین شناسی جامع کنکور سری مرشد مبتکران

 

سوالات متداول:

کتاب های سال های قبل یا همان کتاب های دست دوم، ممکن است در فرآیند آمادگی برای کنکور تجربی مشکل ایجاد کند؟

از آنجایی که قیمت منابع کنکور، روز به روز بیشتر و بیشتر می شود، توان اقتصادی بعضی از داوطلبان کنکور تجربی برای تهیه بهترین منابع کنکور تجربی ، امکان تهیه منابع نو و چاپ جدید را نمی دهد. پس تصمیم می گیرند تا منابع کنکور خود را دست دو و یا از دوستان و آشنایانی که دیگر نیازی به این کتابها ندارند، تهیه کنند. طبیعتاً هر کنکوری که برگزار می شود یک سری تغییرات و سوالات با تیپ جدید را وارد بانک سوالات کنکور می کند که در چاپ های جدید کتاب های کنکوری، این موضوع رعایت می شود و این نوع سوالات نیز به این کتابها اضافه می شود. البته قطعا اگر کتاب زیادی قدیمی نباشد، زیاد مشکلی ایجاد نمی کند ولی اگر کتابی برای 4 یا 5 سال پیش باشد واقعا به رتبه کنکور شما آسیب می زند و بهتر است کتابهایی که برای یک تا دو سال اخیر بوده اند تهیه و مطالعه شود.

اگر همه منابع کنکور تجربی را از یک ناشر تهیه کنم، اشکالی دارد؟

از نظر بسیاری از مشاوران خبره چنین کاری غلط است و بهتر است که گلچینی از بهترین منابع را تهیه کرد. ممکن است انتشارات گاج در یک سری کتاب ها خیلی خوب باشد ولی در یک سری دیگر از کتابها بسیار ناقص و بد باشد و یا خیلی سبز در کتابهایی که گاج در آنها بسیار بد است، کتاب های بسیار خوبی را عرضه کرده باشد. انتشاراتی های مختلف، با مولفان و اساتید مختلفی قرارداد همکاری دارند و در نهایت آن نویسنده است که کیفیت کتاب را با دانش و نوع بیان و توضیحاتش تعیین می کند. از نظر مشاوران باید منابع برای کنکور تجربی به نحوی انتخاب شود که حتی با نوع یادگیری دانش آموز هم همخوانی داشته باشد. مثلا اگر یک دانش آموز با کتاب هایی که زیاد توضیح می دهند نمی تواند ارتباط برقرار کند بهتر است که با کتابی که خلاصه درسنامه ای دارد و بیشتر روی تست زنی و نکته ها مانور می دهد مطالعه خود را آغاز کند تا به تسلط برسد. 

همه سری های مختلف از منابع کنکوری را باید تهیه کنیم؟

وقتی که یک انتشاراتی می آید و اسامی مختلفی را روی کتابهای متنوع خود می گذارد، هدفش این است که برای مراحل مختلف درس خواندن دانش آموز، کتابی داشته باشد. مثلا کتاب های لقمه به درد جمع بندی سریع می خورند ولی کتاب های جامع به درد مطالعه مفهومی می خورند و یا کتاب های آی کیو و موج آزمون و فارآزمون به درد تست زنی و تسلط در تست زنی می خورند. مشاوران با توجه به شرایط دانش آموز خود، از سری کتابهای مختلفی استفاده می کنند. بهتر است که در هر مرحله با توجه به وضعیت دانش  آموز در مرحله قبلی، سری خاصی از کتابها معرفی شود و بیخودی کلی کتاب با عناوین عجیب و غریب را در کتابخانه خود انبار نکند. شاید یک دان آموز آنقدر ضعیف باشد که همین که روی یک سری از کتابها مسلط شود، کافی باشد و یا دانش آموزی آنقدر قوی باشد که همه سری های مختلف را بهتر باشد مطالعه کند.

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  امیررهبر‏ - 01/4/12

  برای عربی گاج نقره ای یا مبتکران رو هرکی با تمام وجود بخونه بالای ۹۰ میزنه برای دینی چون بیشتر روی آیات و روایات تمرکز شده گاج نقره ای فوق العاده است برای زبان شهاب اناری بزرگتر و مهم ترین منبع کنکور هست البته سیرتا پیاز هم تا حدودی خوب هست برای زمین مهرو ماه رو پیشنهاد میکنم برای زیست فاگوزیست فوق العاده هست آی کیو گاج همه فن حریف هست اما وقت گیره گاج نقره ای هم هرکس بخونه بالای ۸۰ میزنه البته خیلی سبزهم خوبه و برای شیمی مبتکران عالی ترین منبع هست به جرات میتونم بگم هرکی اینو بخونه خدای شیمی میشه


  گاج نقره ای مباحث رو جوری توضیح میده که آخر کار همه چی مثل آب خوردن بشه
  شیرها پیاز خط به خط توضیح میده
  نشرالگو و خیلی سبز درس به درس توضیح میدن
  مبتکران وقت گیر هست
  آبی قلم چی درسنامه خلاصه داره تستاش یا آبکی هستن یا خیلی سبز

  اینایی که گفتم تجربیات خودمه

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 00/7/1

  سلام و عرض ادب
  من دنبال منابعی میگردم که فقط دروس دوازدهم و داشته باشه و جامع نباشه و همینطور تک جلدی باشه و برای دانش آموزای متوسط باشه
  اما تو هر سایتی میگردم منبعی با همچین شرایطی نیست میشه راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  داش‏ - 00/5/14

  در مورد نظر قبلی خودم متاسفم،مبتکران قوی ترین کتاب تست شیمی هست حالا متوجه می شم.

 • تصویر فرد

  آرینسا‏ - 00/5/12

  یه سوال میخواستم بپرسم این که میگین قوی یا ضعیف یا متوسط، خب چه فرقی دارن؟
  یعنی کسی که ضعیفه سطح علمی کتابی که معرفی کردید تا حد مجازه و بالاتر نرفته؟
  یا اینکه کتابایی که برای قوی ها و ضعیف ها معرفی کردین دانشش در یه حده ولی برای ضعیفه از پایه شروع کرده توضیح دادن؟

 • تصویر فرد

  شهناز عمرزاده‏ - 00/5/15

  سلام، کتاب هایی که برای سطح علمی ضعیف تر هست معمولا از پایه مطالب رو توضیح میده و یه سری مطالب سخت تر هم داخلش نمیاد.

 • تصویر فرد

  حمیدرضا‏ - 00/3/15

  سلام ببخشید من ریاضیم پایه ای ضعیفه چه کتابی بخرم که درسنامه زیاد با مثال های متعدد داشته باشه؟یازدهم تجربی

 • تصویر فرد

  داش‏ - 99/10/6

  من خودم از خیلی سبز استفاده می کنم و توی آزمون آزمایشی ۸۰ درصد کسب میکنم
  در حالی که دوستم زیر ۵۰ با مبتکران میزنه.
  کتاب خیلی سبز اون چیز های اضافی و سختو تو تستای سریzآورده.

 • تصویر فرد

  عسل‏ - 99/8/19

  من هم کتاب مبتکران هم خیلی سبز شیمی رو کار کردم و خیلی سبز به شدت آسون و تستای ضعیفی داره و کسی که واقعا مبتکران کار کرده باشه می‌دونه که حتی تستای حفظیاتش سخته و همینطور محصولات الگو هم کتاب تست شیمیش و هم موج آزمون نکاتی رو گفتن که تو مبتکران و خیلی سبز نیست و فقط بدون توضیح نام برده شده از اون نکات . فصل آزمون هم از همه سخت تر و مناسب هر کسی نیست ، شیمی پایه و دوازدهم میکرو هم کتابی سختی است و برای شروع اصلا خوب نیست.
  بهترین کتاب ها برای سطح ضعیف خیلی سبز متوسط رو به بالا مبتکران سطح بالا که یکی از این کتاب ها رو کار کرده موج آزمون برای مرور و اگه بیکار شدیم فصل ازمون ،بعضی دوستان تیزهوشانی که همه این هارو کار کردند فار آزمون کتاب سختی که دیگه ته داستان است .

 • تصویر فرد

  سولماز‏ - 99/5/15

  واقعا به نظرم شیمی مبتکران از بهترین منابع شیمیه که نویسنده این کتاب سعی داره مفهومی مطالب درسی رو جا بندازه و عالیه در بین منابع دیگه.از طرفی مولف این کتاب واقعا انسان با وجدانیه که حتی تکلیف داوطلبان سال های بعدی رو هم مشخص کرده که کدوم مطالب رو نخونن و از کتاب حذف شده.واقعا نظیر مهندس بهمن بازرگانی رو از این نظر ندیدم.
  در ضمن کتاب شهاب اناری هم به نظر من از کتاب های سطح بالاس در حیطه زبان انگلیسی نه متوسط
  زیست میکرو هم واسه پایه خوبه مخصوصا فصل تولیدمثلش
  اما یک جاهای جزئی و کوچیکش یه مقدار بروز رسانی نشده است ولی در کل کتاب خوبیه

 • تصویر فرد

  مومان‏ - 99/5/1

  به خیچ وجه کتاب های میکرو و الگو زیست را پیشنهاد نمیکنم من دانش آموز هستم کتاب الگو برای اینکه الکی سطحش را بیاره بالا مطالب نظام قدیم را اوورده میکرو هم پر غلطه واقعا براشون متاسفم به نظرم بهترین گزینه تو زیست شناسی خرید یه اکانت از منتاست که فوق العاده از نظر قیمتی به صرفه است و علاوه بر اون تمام نکات کتاب زیست را خودتون تز طریق تستاش می فهمید.

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 99/2/22

  یا علی زیست الگو مزخرف ترین زیسته اصلا الگو له اشغال بودن در زمینه زیست معروفه چی میگه این

 • تصویر فرد

  مانی علوی‏ - 99/2/19

  من خودم از ریاضی تجربی خیلی سبز خیلی راضی ام 

 • تصویر فرد

  مهرشاد‏ - 98/10/1

  سلام
  کتاب میکرو طبقه بندی فیزیک رشته ریاضی چجور کتابیه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/10/1

  سلام شما می تونید از مطالب اختصاصی کنکور سراسری ریاضی استفاده کنید
  برای بهترین منابع کنکور سراسری ریاضی هم می تونید به لینک آبی شده برید 

 • تصویر فرد

  صبا‏ - 98/9/26

  درمورد بعضی از کتابا واقعا نامردیه
  شیمی مبتکران؛فیزیک میکرو و زبان شهاب اناری واقعا بی نظیره
  واسه عربی ؛جامع مهرماه و ریاضی هم ؛جامع مهروماه فوق العادس

 • تصویر فرد

  علی محمودی ‏ - 98/9/19

  سلام
  میشه لطفا راهنماییم کنید
  برای درس ریاضی کدوم موسسه (DVD) مناسب هست ؟
  برا درصد بالا

 • تصویر فرد

  Yow‏ - 98/7/27

  زیست میکرو هم با نشر الگو هم سطحع
  ضمنن چرا از میکرو فیزیک حرفی نزدید خیلی منبع قوی هسش

 • تصویر فرد

  عاطی‏ - 98/7/19

  سلام خسته نباشید ...بنده دیپلم نظام قدیم تجربی دارم ،میخواستم بپرسم میتونم کنکور ۹۹ نظام جدید ثبت نام کنم یا نه؟

 • تصویر فرد

  علب‏ - 98/7/16

  مبتکران عالیه

 • تصویر فرد

  نغمه‏ - 98/7/10

  كتاب زيست نشرالگو واقعا خوب نبود
  حتي سوال هاي قديمي رو حذف نكرده
  كتاب ديگه اي هست؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 98/6/27

  ببخشید زیست مهروماه خوبه

 • تصویر فرد

  الی‏ - 98/6/11

  حرفی از موج ازمونای الگو نزدید ینی خوب نیستن؟!

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 98/6/8

  ناموسا شیمی مبتکران بهمن بازرگان برای دانش آموزان متوسطه!!!!!!!!!!!!!!!

 • تصویر فرد

  M‏ - 98/4/24

  من بایدبرم دوازدهم تجربی تاحالاکتاب تست استفاده نکردم سال دهم گرفتم بازش نکردم بخاطرهمین یازدهمم نگرفتم فقط آموزشگاه میرفتم تست میزدم،سال دیگه خیلی مهمه میخوام بشینم بخونم تاسال دیگه رشته خوبی قبولشم این کتابایی ک پیشنهاددادین واقعاخوب هستن که برم بخرمشون؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

جستجو و انتخاب مدرس و مشاور در کنکور تجربی