معرفی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد انگل  شناسی پزشکی

انگل‌ شناسی علمی است که به وسیله آن شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان مورد مطالعه قرار می‌ گیرد. زندگی انگلی عبارتست از یکی از اشکال هم‌زیستی فیزیولوژیکی بین دو حیوان از دو جنس مختلف که یکی از آن ها (انگل) معمولاً کوچک‌ تر و ضعیف‌ تر بوده و در سطح یا داخل بدن جنس قوی‌ تر (میزبان) زندگی و تغذیه می‌ کند و در بدن او ایجاد اختلال می‌ نماید. این هم‌ زیستی ممکن است دایم یا موقت باشد.
بطور کلی انگل شناسی علم پرداختن به موجودات زنده‌ای است که برای بدست آوردن غذا، بطور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می‌کنند. این علم همچنین به رابطه این موجودات به میزبانان خود می‌ پردازد.
انگل شناسی پزشکی در بین شاخه‌ های علوم پزشکی و دانشمندان علوم پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده است. انگل شناسی از نظر رشد و توسعه علوم به ویژه کاربردهای طبی، دامپزشکی، کشاورزی و صنایع غذایی اهمیت زیادی دارد.
باتوجه به جایگاه و اهمیت بیماری های انگلی در ایران و لزوم فعالیت های آموزشی در رشته انگل شناسی پزشکی و نیاز به نیروی انسانی که عالم بر وضع موجود بوده و بتواند ضمن کمک در اجرای این فعالیت ها نیاز جامعه را در زمینه بررسی و تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی در حد اطلاعات و توانایی خود مرتفع نمایند، تربیت افرادی در مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی واحد شرایط از نظر اساتید متخصص، فضای آموزشی و وسایل، امکانات و تجهیزات لازم و ضروری است.

برای اطلاع از بازار کار، منابع وزارت بهداشت برای کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی و روش های مطالعه و تست زنی، می توانید با مشاور متخصص این رشته در ارتباط باشید. با ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی می توانید از یک جلسه مشاوره رایگان توسط مشاور تخصصی کارشناسی ارشد انگل شناسی هم بهره مند شوید.

 

 

هدف دوره کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی 

هدف کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی، بررسی و مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می باشد.

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد انگل  شناسی پزشکی 

در زمینه پژوهشی :
طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی برای شناسایی انگل ها به منظور ارتقاء سلامت جامعه
مطالعه و بررسی روش های جدید به منظور کسب آگاهی از شیوه های نوین پژوهشی در رشته انگل شناسی پزشکی
در زمینه آموزشی :
طراحی و تدوین برنامه های آموزشی در زمینه های مرتبط با انگل شناسی پزشکی
تدریس در زمینه های مرتبط با انگل شناسی در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی
آموزش اصول و استانداردهای ایمنی حفاظت فردی و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای انگلی
طراحی و تدوین روش های بهینه جهت آموزش دانشجویان و انجام نوآوری ها و خلاقیت های لازم در این رابطه
در زمینه خدماتی:
گزارش نتایج حاصله از انجام آزمایشات نمونه ها در ارتباط با بیماری های انگلی در مراکز بهداشتی درمانی
راه اندازی روش های جدید تشخیصی و نظارت بر کیفیت انجام آزمایشات در مراکز بهداشتی درمانی
همکاری با پزشک معالج بیماران
همکاری با نهاد های بین المللی مبارزه با بیماری های انگلی کشور های جهان سوم
نقش مشاوره ای:
ارائه خدمات مشاوره پزشکی در زمینه تشخیصی و کنترل بیماری های انگلی و تفسیر نتایج حاصله از انجام آزمایشات 

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی 

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

نام درس

ضریب

انگل  شناسی پزشکی

5

قارچ شناسی پزشکی

1

ویروس شناسی پزشکی

1

باکتری شناسی  پزشکی

1

زیست سلولی مولکولی

1

ایمنی شناسی پزشکی

1/5

زبان عمومی

2

 
 

 

لیست رشته های کارشناسی مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد انگل شناسی برای داوطلبان این رشته در پایین آمده است:

1- کارشناسی انگل شناسی

2- حشره شناسی پزشکی

3-ایمنی شناسی پزشـکی

4- میکروب شناسی

5- علـوم آزمایشـگاهی

6- زیسـت شناسـی (بـا گـرایش جـانوری، عمومی، سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی)

7- علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه

هر ساله طی دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش رشته ها در دانشگاه های مختلف اعلام می گردد. اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب رشته کارشناسی ارشد است. لذا داوطلبان نیاز دارند از بروزترین ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه که بر طبق دفترچه وزارت بهداشت می باشد، مطلع شوند.

 

چارت درسی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

 

جدول دروس جبرانی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

01

انگل شناسی پزشکی مقدماتی

3

34

34

68

-

02

بیولوژی سلولی و ملکولی

2

-

34

34

 

03

ایمنی شناسی (1)

2

-

34

34

 

04

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی

2

34

17

51

 

05

بیوشیمی بالینی

2

34

17

51

 

06

هماتولوژی

2

34

17

51

 

07

ژنتیک عمومی

2

-

34

34

 

08

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی *

1

17

9

26

 

جمع

 

16

153

196

349

 

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

09

اصول اپیدمیولوژی

2

-

34

34

 

10

اصول خدمات بهداشتی

2

-

34

34

 

11

اکولوژی انسانی

2

-

34

34

 

12

روش تحقیق در علوم بهداشتی

2

34

17

51

01

13

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده‌های بهداشتی

2

34

17

51

 

14

حشره شناسی پزشکی

3

34

34

272

 

جمع

 

13

102

170

272

 

 

 

دروس اختصاصی الزامی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

15

ایمنی شناسی (2)

2

34

17

51

03 و 05

16

روشهای آمار حیاتی

3

-

51

51

 

17

حیوانات آزمایشگاهی و محیط‌های کشت و نگهداری انگل‌ها

2

34

17

51

 

18

تک یاخته شناسی (1)

2

34

17

51

01

19

کرم شناسی (1)

2

34

17

51

01

20

تک یاخته شناسی (2)

2

34

17

51

18

21

کرم شناسی (2)

2

34

17

51

19

22

اپیدمیولوژی – اصول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای انگلی

2

-

34

34

09 و 14 و 18 و 19 و 20 و 21

23

کارورزی *

2

136

-

136

18 و 19 و 20 و

21

24

سمینار

1

 

 

 

 

جمع

 

20

340

187

527