برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1401

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی 1401 - سهمیه آزاد کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
15 16 7734 30 0 46.67 66.67 38.33 31.58
161 181 4738 21.11 0 43.33 16.67 10 40.35
245 276 4094 44.44 0 26.67 25 2.5 15.79
246 277 4086 18.89 5 36.67 13.33 1.67 19.3
510 571 3326 55.56 0 0 8.33 4.17 8.77
572 641 3186 25.56 0 21.67 11.67 2.5 8.77
605 679 3125 6.67 -1.66 8.33 21.67 6.67 15.79
624 699 3099 14.44 0 6.67 35 4.17 -1.74
697 781 2962 3.33 0 -1.66 20 5 8.77
716 802 2935 23.33 0 13.33 13.33 0.83 8.77
813 912 2782 28.89 0 15 10 0 0
1031 1161 2516 -4.43 5 0 10 5 3.51
1275 1441 2245 25.56 5 1.67 -3.32 0.83 3.51
1557 1761 1987 0 0 6.67 8.33 -8.32 8.77

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی صنایع غذایی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
46 483 3493 0 0 35 26.67 5 10.53
113 1133 2542 22.22 0 3.33 0 1.67 14.04

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی 1400 - سهمیه آزاد گرایش صنایع غذایی 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل گرایش های ارشد صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی موادغذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی موادغذایی (ضریب 2) تکنولوژی موادغذایی /تکنولوژی لبنیات -قند-روغن -غلات -کنسرو-اصول نگ (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
72 86 5802 66.67 0 41.67 11.67 27.5 13.33
124 148 5103 3.33 0 25 56.67 22.5 28.33
254 286 4137 11.11 6.67 26.67 40 -13.32 46.67
460 517 3435 3.33 0 46.67 30 6.67 10
591 671 3187 0 0 35 20 3.33 18.33
691 792 3006 -5.55 1.67 11.67 13.33 11.67 15
767 874 2912 0 0 5 23.33 20.83 0
977 1115 2651 3.33 0 28.33 1.67 2.5 6.67
1111 1265 2529 -6.66 0 3.33 10 11.67 3.33
1573 1799 2116 0 0 20 3.33 3.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگران گرایش صنایع غذایی 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل گرایش های ارشد صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی موادغذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی موادغذایی (ضریب 2) تکنولوژی موادغذایی /تکنولوژی لبنیات -قند-روغن -غلات -کنسرو-اصول نگ (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات ومهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
29 279 4179 0 0 36.67 20 14.17 43.33
94 885 2901 0 0 18.33 3.33 16.67 10
138 1319 2479 -2.21 0 18.33 33.33 -1.66 1.67

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - گرایش صنایع غذایی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - گرایش صنایع غذایی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش صنایع غذایی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل گرایش های ارشد صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
140 156 4768 0 0 20 20 26.67 21.67
206 231 4160 6.67 20 0 20 13.33 20
231 257 4014 0 0 33.33 26.67 9.17 30
234 260 4002 26.67 0 0 6.67 10.83 25
277 306 3784 3.33 6.67 18.33 11.67 20.83 -6.66
361 404 3508 0 -6.66 10 13.33 17.5 6.67
809 891 2621 0 0 15 5 0 21.67
822 905 2605 31.11 0 0 0 0 0
876 968 2534 12.22 6.67 10 1.67 0.83 8.33
917 1017 2484 0 0 0 25 5 11.67
962 1067 2447 5.56 0 1.67 16.67 -2.5 8.33
1011 1124 2394 0 0 -8.32 3.33 5 13.33
1030 1149 2366 7.78 0 5 18.33 3.33 3.33
1157 1288 2258 8.89 0 1.67 0 5 3.33
1615 1804 1847 -4.43 -5 13.33 1.67 0 -6.66
1688 1884 1785 8.89 0 0 0 0 -1.66

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل گرایش های ارشد صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
24 229 4173 3.33 0 33.33 30 13.33 10
38 399 3517 -1.1 0 11.67 36.67 4.17 20
40 421 3468 33.33 0 3.33 -5 13.33 8.33
73 910 2601 -1.1 0 15 31.67 -6.66 0
93 1108 2409 24.44 0 0 1.67 0.83 0
158 1942 1747 2.22 0 -3.32 -6.66 4.17 1.67

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شامل گرایش های ارشد صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
39 1777 1868 -7.77 16.67 -6.66 6.67 -15.82 6.67

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی 98 (سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
18 20 7441 40 0 53.33 43.33 44.17 26.67
44 50 6345 0 25 26.67 26.67 25.64 41.67
47 54 6245 0 0 30 43.33 45.3 51.67
184 206 4515 0 0 36.67 5 28.21 25
260 289 4053 10 18.33 -5 6.67 20.51 18.33
278 310 3973 -1.1 0 28.33 25 13.68 30
279 311 3971 -11.1 20 6.67 6.67 17.95 20
332 368 3790 -8.88 0 8.33 25 24.17 23.33
426 477 3499 22.22 0 21.67 10 9.4 0
439 491 3462 -2.21 0 10 16.67 20.51 5
455 510 3427 4.44 0 13.33 13.33 11.11 23.33
476 533 3382 17.78 0 0 15 14.17 0
504 563 3301 4.44 0 18.33 3.33 22.22 20
506 565 3299 2.22 0 6.67 33.33 5.13 30
545 605 3249 7.78 -20 15 36.67 4.27 5
566 628 3209 1.11 5 26.67 -11.66 15.38 1.67
583 649 3190 0 0 26.67 15 11.11 8.33
682 760 2999 3.33 3.33 11.67 18.33 12.82 -6.66
745 828 2896 0 8.33 33.33 16.67 -0.84 1.67
769 853 2869 24.44 0 18.33 1.67 0.85 0
965 1061 2638 16.67 0 8.33 8.33 3.33 13.33
995 1092 2610 10 3.33 -10 -1.66 10.26 16.67
1080 1189 2527 -2.21 0 8.33 5 14.53 0
1349 1493 2309 2.22 0 3.33 6.67 7.69 -5
1520 1683 2187 0 0 15 -3.32 5.13 10
1683 1863 2099 1.11 0 8.33 -20 3.42 5
1949 2157 1931 0 0 -6.66 -10 6.84 15
2368 2582 1672 0 0 -1.66 0 -1.7 15

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
17 127 5081 0 0 38.33 33.33 26.5 30
65 780 2966 18.89 0 0 8.33 9.4 6.67
98 1281 2454 0 0 1.67 6.67 14.53 8.33
122 1593 2249 11.11 0 10 1.67 -0.84 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 (سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
22 7264 12.22 0 68.33 35 50 8.33
48 6481 17.78 5 43.33 25 37.5 26.67
135 5219 0 5 41.67 20 30.83 0
209 4521 -2.21 0 23.33 30 27.5 16.67
254 4292 0 0 48.33 23.33 19.17 0
348 3958 -5.55 0 13.33 15 27.5 5
406 3754 16.67 0 11.67 10 17.5 23.33
523 3414 0 0 25 10 10.83 15
636 3229 12.22 0 25 25 -3.32 8.33
793 3022 -20 -6.66 0 26.67 10 26.67
905 2916 24.44 0 -5 10 0.83 15
1359 2559 2.22 0 6.67 3.33 5.83 8.33
1605 2398 15.56 20 6.67 -6.66 -10 -20
1839 2273 3.33 0 -3.32 1.67 3.33 21.67
2599 1925 -1.1 5 5 8.33 -5.82 -1.66
3305 1533 0 -3.32 -6.66 5 -2.5 3.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 2) شیمی مواد غذایی (ضریب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضریب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضریب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضریب 2)
1518 1618 2447 21.11 0 5 0 3.33 0
2523 2623 1952 7.78 0 13.33 -1.66 0 0