برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد  علوم دامی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد  علوم دامی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد  علوم دامی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد  علوم دامی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد  علوم دامی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری  کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد علوم دام وطیور - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام وطیور 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم دام وطیور 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم دام وطیور قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام وطیور 1401 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام وطیور 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام وطیور 1401 - سهمیه آزاد کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
20 21 4969 57.78 5.33 9.33 24 20 4
103 117 3448 0 2.67 -1.32 13.33 41.33 0
255 277 2739 23.33 -1.32 0 13.33 1.33 4
280 305 2645 0 0 5.33 16 21.33 -2.66
508 576 1981 0 -2.66 0 5.33 9.33 1.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام وطیور 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
9 68 3926 25.56 0 6.67 14.67 17.33 12
32 363 2506 0 0 1.33 25.33 2.67 -1.32

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی قرار داده شده است. 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم دامی 1400 - کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم دامی شامل گرایش های ارشد ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور و زنبور عسل می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ژنتیک واصلاح دام وطرح ازمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام وطیور (ضریب 1) اناتومی وفیزیولوژی دام (ضریب 1)
185 199 3384 0 2.67 22.67 12 20 -4
327 354 2880 0 -1.32 0 -6.66 22.67 25.33
349 377 2796 6.67 -1.32 5.33 5.33 24 2.67
429 465 2568 0 1.33 9.33 4 30.67 -6.66

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دامی 99 - گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دامی 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دامی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دامی 99 - گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم دامی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم دامی 99 - کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم دامی شامل گرایش های ارشد ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور و زنبور عسل می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
76 80 3294 1.11 1.33 22.67 8 21.33 4
536 573 2019 4.44 0 0 8 -1.32 4
792 853 1650 4.44 4 -10.66 -20 8 4

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم دامی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم دامی شامل گرایش های ارشد ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور و زنبور عسل می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
13 347 2405 0 0 -1.32 18.67 16 0

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 98- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 98 (سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
86 90 4219 13.33 12 -8 13.33 25.33 9.33
97 101 4021 -2.21 9.33 14.67 14.67 9.33 20
203 215 3316 2.22 -1.32 28 -6.66 10.67 12
363 382 2843 0 0 0 10.67 29.33 -5.32
413 432 2732 0 0 10.67 24 4 1.33
433 454 2695 2.22 0 -2.66 33.33 9.33 -5.32
499 526 2549 4.44 -1.32 6.67 9.33 5.33 6.67
534 564 2472 -1.1 -2.66 1.33 12 8 6.67
737 781 2117 1.11 -5.32 6.67 6.67 0 8

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مهندسی علوم دامی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی علوم دامی قرار داده شده است. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 97- کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 97 (سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
171 4202 5.56 1.33 16 12 38.89 6.67
356 3479 8.89 1.33 0 9.33 33.33 13.33
420 3286 0 -1.32 14.67 4 38.89 -1.32
455 3194 0 0 4 9.33 37.5 -2.66
525 3030 0 1.33 -8 8 23.61 14.67
571 2925 5.56 8 1.33 9.33 12 -10.66
626 2812 -15.55 0 -1.32 1.33 52 -12
739 2600 0 -9.32 -4 5.33 12.5 14.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 97-  کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
9 123 4593 7.78 9.33 16 12 18.06 17.33
23 325 3625 0 8 0 14.67 16.67 8

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم دام و طیور 97-  کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی علوم دامی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 1) تغذیه دام (ضریب 1) پرورش دام و طیور (ضریب 1) آناتومی و فیزیولوژی دام (ضریب 1)
5 436 3321 0 -2.66 5.33 26.67 19.44 5.33