کارنامه قبول شدگان ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) 97

 

کارنامه قبول شدگان ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)97، در جدول زیر آورده شده است. رتبه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) 97، جمع نمرات مربوط به درصدها و در نهایت محاسبه تراز می باشد.

داوطلبان ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)98، باید براساس رتبه ها و درصدهای خود تصمیم به انتخاب رشته بگیرند. پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 98، باید نسبت به چیدمان و اولویت بندی انتخابهای خود اقدام کنید. توصیه می شود قبل از اقدام به نهایی کردن انتخاب رشته ارشد بهداشت 98، نکاتی را که در باب مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت 97 نوشته ایم را مطالعه کنید

 

نمونه کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)97

رتبه بیوشیمی عمومی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب4) میکروبشناسی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب2)
66 38.889 56.061 4.167 59.167
94 34.722 63.636 0 46.667

 

نمونه کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)96

رتبه بیوشیمی عمومی (ضریب 1) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب4) میکروبشناسی (ضریب1) زبان عمومی (ضریب2)
1 61.111 81.159 0 94.167
5 62.5 62.319 50 61.667
6 72 81.33 38.67 52.63
7 65.3514 43.0848 71.8284 86.0876
8 63.889 66.667 20.833 66.667
9 46.0632 62.1588 77.571 94.962
13 72.222 49.275 27.778 88.333
20 47.8176 64.1886 64.6476 74.7966
24 41.4462 60.333 74.1846 64.1886
27 36.6588 66.0756 71.8488 50.1228
29 62.5 60.87 0 73.333
32 59.722 59.42 0 74.167
36 13.9128 55.7838 76.143 65.0658
66 33.4662 61.7712 4.641 57.1608
67 13.9128 15.9324 74.6946 61.5468
91 20.7162 79.0092 20.859 81.7734
112 31.8852 5.3754 66.0756 59.7924
120 15.9324 44.0334 70.3902 29.019

 

کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) 98، بعد از انتشار نتایج اولیه در سایت سنجش پزشکی، در اواسط مرداد ماه سال 98، توسط داوطلب ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دریافت می شود. این کارنامه ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)برای انتخاب رشته محل ارشد وزرات بهداشت 98 باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین اطلاعاتی که باید داشته باشید این است که آخرین رتبه قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)97 چه رتبه ای بوده است. در جدول زیر برخی از قبولی های ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)97 آورده شده است.

 

 

رتبه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) 97

رتبه های قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) 97 را در جدول زیر برای شما آماده کرده ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی با محل قبولی به فاکتورهای اولویت بندی داوطلبان و سهمیه داوطلب در آزمون ارشد بهداشت 97 بستگی دارد. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 97، اگر در اولویت بندی اشتباه کنید ممکن است در شانس قبولی بدتری نسبت به شانس واقعی خودتان قبول شوید. مشاوره انتخاب رشته ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) به شما کمک می کند تا به درستی با توجه به رتبه خود، بهترین انتخابها را با دقیق ترین چیدمان انجام دهید.

 

رتبه قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)97

رتبه رشته محل قبولی 
66 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه یزد
94 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه کرمانشاه

 

رتبه قبولی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری)96

رتبه رشته محل قبولی
1 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه تهران
7 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه ساری
6 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) علوم پزشکی ایران
16 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) سازمان انتقال خون
17 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) علوم پزشکی ایران
20 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه اصفهان
24 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) انتقال خون
31 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه ایران
32 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه تهران
36 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه شیراز
44 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) سازمان انتقال خون
45 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه تبریز
51 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه همدان
52 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) علوم پزشکی تبریز
59 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه یزد
72 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه لرستان
78 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه یزد
93 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه تبریز
94 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) علوم پزشکی گرگان
120 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه اراک
135 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه اهواز
140 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) بیوتک میکروبی الزهرا
156 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه فسا
314 بیوتکنولوژی پزشکی (زیست فناوری) دانشگاه اصفهان