پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی ادبیات عمومی کنکور انسانی 97

در این بخش تحلیل و بودجه بندی ادبیات عمومی کنکور انسانی 97 را می توانید مطالعه نمایید

پاسخ تشریحی، تحلیل و بودجه بندی ادبیات عمومی کنکور انسانی 97

1-گزینه 2 صحیح می باشد.  

معانی درست:

خدو (آب دهان)، اثنا (میان و وسط) و محیط (دریا)

معانی نادرست:

کباده از آلات ورزش باستانی است و به معنای قدرت و زور نادرست است.

 اعاظم به معنای بزرگتران یا بزرگان است و معنی بزرگ زاده برای این کلمه غلط است.

نفیر به معنای فریاد و یا صفیر

کلمه شعشه به معنای شعله ور شدن اشتباه است.

سماط به معنای سفره و سماء به معنی آسمان است.

2- حوصله در مفهوم توانایی با توجه به کتاب ادبیات سال سوم انسانی است. بنابراین گزینه 1 گزینه صحیح خواهد بود.

مفهوم بیت اول این است که در هر موردی باید به گنجایش آن توجه کنید.

3- فسرده در معنای منجمد و یخ زده صحیح می باشد. درای به معنای پتک آهنگری و زنگ کاروان صحیح می باشد. دهش به معنای دادگری، بخشش و انصاف صحیح می باشد.

خره به معنای فروغ ایزدی بنابراین گزینه 3 گزینه صحیح می باشد.

4- گزینه الف: وقاحت صحیح است

گزینه ج: مرهم صحیح است

گزینه 3 صحیح است.

5- گزینه 4 صحیح می باشد. تیره غلط املایی دارد و طیره صحیح می باشد.

6- در گزینه 2 دیدار صبح نوشته خانم طاهره صفار زاده است. در گزینه 3 ارغنون نوشته مهدی اخوان ثالث است. در گزینه 4 آتش خاموش نوشته خانم سیمین دانشور می باشد

با رد گزینه ها به این نتیجه می رسیم گزینه 1 صحیح می باشد

7- در گزینه 1 گوهر نامه نوشته خواجوی کرمانی است. در حالی که هفت حصار نوشته خواجه عبداله انصاری می باشد.

در گزینه 2 عشاق نامه نوشته فخرالدین عراقی است. در حالی که محمود و ایاز نوشته فخرالدین علی صفی است.

در گزینه 3 حق الیقین نوشته شیخ محمود شبستری است.در حالی که مسائل الحیات نوشته طالبوف می باشد.

بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.

8- هر دو اثر گزینه 1 در زمینه عرفان هستند. هر دو اثر گزینه 3 داستانی هستند. هر دو اثر گزینه 4 داستان هایی هستند که اثر تاریخی اخلاقی و واقعی دارند و دارای ارزش ادبی می باشند.

گزینه 2 کتاب سیاست نامه در باب مملکت داری و چهار مقاله نوشته های تعلیمی و تربیتی است.

پاسخ صحیح گزینه 2 می باشد.

9- در گزینه 1 خون مجاز از کشتن و علاقه سببیه و لازمیه دارد و علاقه الیه نادرست است.

در گزینه 2 حرف مجاز با علاقه جزئیه می باشد.

در گزینه 3 دم مجاز از سخن با علاقه لازمیه صحیح می باشد.

در گزینه 4 سر مجاز از قصد و اندیشه و علاقه محلیه دارد و درست می باشد.

10- در گزینه 4 واژه پروانه در گزینه 2 واژه هزار و در گزینه 3 واژه شیرین ایهام تناسب دارند. در گزینه 1 واژه رحلت ایهام و به معنای رفتن و مردن کاربر دارد. گزینه 1 صحیح می باشد.

11- با توجه به این بیت کلمه لاله و بی وفایی دهر تشخیص دارند و بنابراین استعاره قابل دریافت می باشد. بزاد و بشد تضاد دارد. کف مجاز است. بیت کلا حسن تعلیل دارد. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

12- سن شصت سالگی حشو می باشد. پیشنهاد نباید با ات جمع بسته شود. بر علیه کاربرد نادرست بر برای علیه است و جاناً و مالاً کاربرد نادرست تنوین می باشد. جمله از جانب شاهان روبرو شد باید اصلاح و بهتر گفته شود. (پادشاهان پیشنهادات زیادی به او دادند)

گزینه صحیح گزینه 4 خواهد بود.

13- گزینه 1 : سینه- --َ- م- که- کش- ان- --ِ- - یاد- --ِ- - تو- است-  در مجموع 11 تکواژ

گزینه 3 : پی- --ِ- - نیلوفر- --ِ- - زیب- ا- ی- خرد- می- گشت- --َ- م  در مجموع 11 تکواژ

گزینه 4- می-جوی- --َ- م- --َ- ت- چنان- که- لب- --ِ- - تشنه- آب- را در مجموع 11 تکواژ

گزینه 2 من- به – سکوت- و – خلوت- وادار- می- شد- --َ- م  در مجموع 9 تکواژ

گزینه صحیح گزینه 2 می باشد.

14- دو نوع ابدال وجود دارد. ابدال در صامت و ابدال در مصوت

کلماتی که ابدال در صامت دارند : اجتماع، سنبل، اجتناب، سنبه، ینبوع

پروانه ابدال در مصوت دارد.

گزینه 2 صحیح می باشد.

15- گزینه 2: یعنی خبرم را از بغداد بپرسی. گزینه 2 صحیح می باشد.

16- گزینه 1، آی امر معمولی و ساده است. گزینه 2، می شوی فعل امر است ولی چون همراه با می آمده است و نشانه استمرار دارد. پس فعل امر مستمر می باشد. گزینه 2 صحیح می باشد.

17- در بیتی که در صورت سوال آمده است، منظور شاعر این است که زیاد شدن وابستگی انسان به دنیا هنگام پیری بیشتر خواهد بود.

گزینه 1 : این بیت هم ازدیاد وابستگی به هنگام پیری را می گوید. پس گزینه صحیح گزینه 1 می باشد.

18- برای شتر شعری به اسم حدی خوانده می شد و خواندن این شعر باعث می شد که شترها به سرعت بروند این شعر تاثیر موسیقی بر روح و روان را نشان می دهد. پس گزینه 3 صحیح می باشد.

19- مفهوم مشترک بیت های ب و د، به آرامش رسیدن عاشق در همراهی معشوق را نشان می دهد. بنابراین گزینه صحیح 3 می باشد.

20- در بیت ب به مفهوم معرفت اشاره شده که در سیر و سلوک عرفانی وادی سوم می باشد و در بیت ج به وادی توحید اشاره شده که پنجمین مرحله از مراحل سیر و سلوک عارفانه می باشد. بنابراین گزینه صحیح گزینه 2 می باشد.

21- مفهوم بیت سوال بی خبر بودن اجزا از اسرار کل مجموعه هستی است. بیت گزینه 4 همه موجودات عالم غرق در آفتاب هستند ولی بی خبرند. بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.

22- مفهوم بیت 1 این است که سزای عنایت داشتن به مردم مورد عنایت بودن خداوند است. در سه گزینه دیگر توصیه به توکل و واگذار کردن کارها به خداوند دارد.

23- در بیت سوال تاکید بر این است که خداوند به بندگان نزدیک است و همه جا حضور دارد که در ابیات 1 و 3 و4 به این موضوع اشاره شده است. ولی در بیت دوم اشاره به یاد خدا است. بنابرین گزینه 2پاسخ صحیح است.

24- در مورد ب به موتوا قبل ان تموتوا اشاره شده است.

در مورد الف تقابل عقل و عشق دیده می شود

در مورد د اشاره به مناعت طبع داشتن است

مورد ج اشاره به تسلیم محض است. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.

25- مفهوم بیت سوال این است که سکوت موجب عافیت است.

در گزینه 4 هم به این موضوع اشاره شده است.

 

کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور انسانی 98، به تازگی راه اندازی شده است. برای پیوستن به کانال، بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 

سایر بخش های کنکور سراسری انسانی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور دی ماه