شهریه های پردیسهای خودگردان و ظرفیت مازاد دانشگاههای علوم پزشکی

یکی از عواملی که داوطلبان کنکور سراسری 97 در زمینه انتخاب رشته باید مورد توجه قرار دهند میزان شهریه های دانشگاه ها در دوره های پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد می باشد. پیش آمده است که برخی از داوطلبین کنکور های سال های گذشته بدون اطلاع از شهریه ها انتخاب رشته خود را انجام داده و بعد از قبولی در آن رشته یا به دلیل هزینه زیاد قید رفتن به دانشگاه را زده و مجبور شدند دوباره برای کنکور سال بعد درس بخوانند و یا متحمل هزینه سنگین شهریه به خصوص در مورد دانشگاه های پردیس خودگردان شده اند. تیم مشاوره و برنامه ریزی 3گام بر اساس جداول شهریه ها که در سایت هر دانشگاه و بر اساس آخرین تغییرات وجود دارد این جداول را به صورت یکجا جمع آوری کرده تا داوطلبین عزیز برای انتخاب رشته در این مورد اطلاعات لازم را کسب نمایند. همچنین می توانند از مشورت با تیم مشاوران 3گام نیز استفاده نمایند.

 

 

شهریه پردیس خودگران 96-95 دانشگاه های علوم پزشکی

بنا بر گزارش وزارت بهداشت، میزان شهریه پردیس های خودگردان 96-95 دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها (شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ...) در رشته های پزشکی و داروسازی سالیانه حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان و در تهران و شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران سالیانه حدود 19 میلیون و 700 هزار تومان است.  

شهریه پردیس خودگران 96-97 دانشگاه های علوم پزشکی

شهریه پردیس خودگردان 97-96 دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در رشته پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی سالیانه حدود 227،000،000 ریال و دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها (شهریه پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ...) در رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی سالیانه حدود 202،400،000 ریال می باشد.

شهریه ظرفیت مازاد 97-96 دانشگاه های علوم پزشکی  

شهریه ظرفیت مازاد 97-96 دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در رشته پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی سالیانه حدود 217،000،000 ریال و دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان ها (شهریه ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ...) در رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی سالیانه حدود 192،400،000 ریال می باشد.

 

مطالب مرتبط :

انتخاب رشته کنکور سراسری 97 - تجربی، ریاضی، انسانی

تخمین رتبه کنکور سراسری تجربی 97

آخرین رتبه های قبولی در دانشگاه های علوم پزشکی در کنکور سراسری و آزاد 96