برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان صنایع غذایی در کنکور کارشناسی ارشد

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان صنایع غذایی در کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد صنایع غذایی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1401 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد. علاوه بر این مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی هم می تواند در این ارزیابی به شما کمک کند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
16 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی روزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
181 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی نوبت دوم - دانشگاه زنجان
276 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی پردیس - دانشگاه تبریز
571 علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی پردیس - دانشگاه تبریز
641 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر
679 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی نوبت دوم - دانشگاه زابل
781 علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
86 علوم و مهندسی صنایع غذایی  - زیست فناوری مواد غذایی روزانه - دانشگاه تبریز
286 علوم و مهندسی صنایع غذایی  - فناوری مواد غذایی نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
671 علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
874 علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
1115 علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی
1319 علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 را مشاهده می کنید. 

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
156 صنایع غذایی روزانه - دانشگاه ارومیه
257 شیمی مواد غذایی شبانه - دانشگاه تبریز
260 شیمی مواد غذایی روزانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز
891 صنایع غذایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی
1017 صنایع غذایی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
9 فناوری مواد غذایی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
47 صنایع غذایی روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
101 صنایع غذایی روزانه- دانشگاه تبریز
121 فناوری مواد غذایی روزانه- دانشگاه زنجان
171 شیمی مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
206 صنایع غذایی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
251 فناوری مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار)
283 فناوری مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
398 زیست فناوری مواد غذایی نوبت دوم- دانشگاه زابل
782 زیست فناوری مواد غذایی پردیس- دانشگاه تبریز
1368 صنایع غذایی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
2488 فناوری مواد غذایی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
80 زیست فناوری موادغذایی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
85 صنایع غذایی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
89 شیمی موادغذایی نوبت دوم-دانشگاه تهران
90 صنایع غذایی نوبت دوم-دانشگاه تهران
95 شیمی موادغذایی روزانه-دانشگاه شیراز
99 فناوری موادغذایی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
100 فناوری موادغذایی

نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس