برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان صنایع غذایی در کنکور کارشناسی ارشد

برخی از رتبه ها و محل قبولی داوطلبان صنایع غذایی در کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته را در اینجا می توانید ببینید. اطلاعات رتبه و محل قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد صنایع غذایی در سال گذشته، برای این که شما شرایط قبولی خود را در انتخاب رشته و کنکور کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1402 ارزیابی کنید بسیار اهمیت داد. علاوه بر این مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی هم می تواند در این ارزیابی به شما کمک کند.

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1402 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
97فناوری مواد غذاییروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
418شیمی مواد غذاییپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
418شیمی مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
446زیست فناوری مواد غذاییروزانه - دانشگاه تبریز
602شیمی مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
727شیمی مواد غذاییپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
727زیست فنّاوری مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
869فنّاوری مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1311فنّاوری مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
1415زیست فنّاوری مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
1424زیست فنّاوری مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
1765زیست فنّاوری مواد غذاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
16علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذاییروزانه - دانشگاه صنعتی اصفهان
181علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایینوبت دوم - دانشگاه زنجان
276علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییپردیس - دانشگاه تبریز
571علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذاییپردیس - دانشگاه تبریز
641علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذاییغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر
679علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایینوبت دوم - دانشگاه زابل
781علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذاییغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
86علوم و مهندسی صنایع غذایی  - زیست فناوری مواد غذاییروزانه - دانشگاه تبریز
286علوم و مهندسی صنایع غذایی  - فناوری مواد غذایینوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
671علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذاییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
874علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذاییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
1115علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذاییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی
1319علوم و مهندسی صنایع غذایی  - صنایع غذاییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 99 را مشاهده می کنید. 

جدول برخی از رتبه های و محل قبولی کارشناسی ارشد صنایع غذایی سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
156صنایع غذاییروزانه - دانشگاه ارومیه
257شیمی مواد غذاییشبانه - دانشگاه تبریز
260شیمی مواد غذاییروزانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان-ملاثانی اهواز
891صنایع غذاییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی
1017صنایع غذاییغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
9فناوری مواد غذاییروزانه- دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج)
47صنایع غذاییروزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
101صنایع غذاییروزانه- دانشگاه تبریز
121فناوری مواد غذاییروزانه- دانشگاه زنجان
171شیمی مواد غذایینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
206صنایع غذایینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
251فناوری مواد غذایینوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار)
283فناوری مواد غذایینوبت دوم- دانشگاه ارومیه
398زیست فناوری مواد غذایینوبت دوم- دانشگاه زابل
782زیست فناوری مواد غذاییپردیس- دانشگاه تبریز
1368صنایع غذاییغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
2488فناوری مواد غذاییغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
80زیست فناوری موادغذاییروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
85صنایع غذاییروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
89شیمی موادغذایینوبت دوم-دانشگاه تهران
90صنایع غذایینوبت دوم-دانشگاه تهران
95شیمی موادغذاییروزانه-دانشگاه شیراز
99فناوری موادغذاییروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
100فناوری موادغذایینوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس