برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم دامی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم دامی 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم دامی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم دامی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
21 علوم دامی - تغذیه دام روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
117 علوم دامی - تغذیه طیور نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت)
277 علوم دامی - تغذیه طیور نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
576 علوم دامی - تغذیه طیور نوبت دوم - دانشگاه بیرجند

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم دامی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
199 علوم دامی  - تغذیه دام روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
354 علوم دامی  - ژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
465 علوم دامی  - پرورش زنبور عسل روزانه - دانشگاه زنجان

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم دامی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
80 تغذیه دام شبانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم دامی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
365 فیزیولوژی دام روزانه-دانشگاه شیراز
367 فیزیولوژی دام نوبت دوم-دانشگاه تهران
372 مدیریت دامپروری روزانه-دانشگاه زنجان
380 اصلاح نژاددام روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
385 اصلاح نژاددام روزانه-دانشگاه شیراز
425 اصلاح نژاددام روزانه-دانشگاه اراک
907 اصلاح نژاددام نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
1075 تغذیه دام نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1098 تغذیه نشخوارکنندگان نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1155 اصلاح نژاددام نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل