برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 1401 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
5 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری روزانه - دانشگاه تهران
32 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری روزانه - دانشگاه بجنورد
35 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی منطقه ای روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
101 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری روزانه - دانشگاه ارومیه
119 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - مدیریت شهری روزانه - دانشگاه تبریز
193 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
251 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری نوبت دوم - دانشگاه تبریز
1296 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین
1518 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری - برنامه ریزی شهری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 1400 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
27 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - مدیریت شهری روزانه - دانشگاه تهران
37 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - برنامه ریزی شهری روزانه - دانشگاه شیراز
68 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - مدیریت شهری روزانه - دانشگاه هنر
75 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - برنامه ریزی شهری نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
496 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - برنامه ریزی شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
945 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - برنامه ریزی شهری مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
997 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - مدیریت شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
1008 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - برنامه ریزی شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
1169 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - برنامه ریزی شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد
1247 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری  - مدیریت شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 99 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
92 برنامه ریزی شهری روزانه - دانشگاه هنر اصفهان
351 برنامه ریزی شهری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1283 مدیریت شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
1309 برنامه ریزی شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد
1382 مدیریت شهری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 98 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 98

رتبه  گرایش  محل قبولی 
15 برنامه ریزی شهری روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
40 مدیریت شهری روزانه دانشگاه تهران
51 برنامه ریزی شهری روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
76 برنامه ریزی منطقه ای نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
116 برنامه ریزی شهری روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
202 برنامه ریزی شهری روزانه دانشگاه کردستان - سنندج
295 برنامه ریزی شهری نوبت دوم دانشگاه ارومیه
487 برنامه ریزی شهری پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
852 برنامه ریزی شهری غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
2906 برنامه ریزی شهری مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
4 برنامه ریزی منطقه ای روزانه- دانشگاه تهران
28 برنامه ریزی شهری نوبت دوم- دانشگاه تهران
57 برنامه ریزی شهری نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
75 برنامه ریزی منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
105 برنامه ریزی شهری نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
209 برنامه ریزی شهری نوبت دوم- دانشگاه یزد
593 مدیریت شهری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
984 برنامه ریزی منطقه ای پردیس- دانشگاه گیلان - رشت
1826 برنامه ریزی شهری پردیس- دانشگاه یزد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
5 برنامه ریزی شهری روزانه-دانشگاه تهران
61 برنامه ریزی شهری نوبت دوم-دانشگاه تهران
64 برنامه ریزی منطقه ای روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
75 مدیریت شهری روزانه-دانشگاه تهران
163 برنامه ریزی شهری روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
168 برنامه ریزی شهری نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
222 برنامه ریزی شهری روزانه-دانشگاه یزد
258 برنامه ریزی شهری نوبت دوم-دانشگاه یزد
289 برنامه ریزی شهری نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
397 برنامه ریزی شهری پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
950 برنامه ریزی منطقه ای پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان -رشت
1212 برنامه ریزی شهری غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو-اصفهان