برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 1401، مترجمی زبان انگلیسی 1401، و زبان و ادبیات انگلیسی 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.

این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 1401 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
54 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
168 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه شیراز
311 آموزش زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
418 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
438 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه اراک
520 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه قم
744 آموزش زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
761 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه ارومیه
1295 آموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
1510 آموزش زبان انگلیسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
5289 آموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان
6623 آموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
9223 آموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
11 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
30 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه اصفهان
34 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
41 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
85 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
186 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
312 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
516 زبان و ادبیات انگلیسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
724 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
945 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه ملایر
3681 زبان و ادبیات انگلیسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
6 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
10 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
16 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه تهران
24 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه تهران
32 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه اصفهان
50 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
208 مترجمی زبان انگلیسی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
435 مترجمی زبان انگلیسی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
4162 مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر
9765 مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 1400 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
9 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه تهران
17 آموزش زبان انگلیسی  روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
20 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
24 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
257 آموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه سمنان
1272 آموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1954 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
2063 آموزش زبان انگلیسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
2155 آموزش زبان انگلیسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
2155 آموزش زبان انگلیسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه
2798 آموزش زبان انگلیسی پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
6298 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد
6339 آموزش زبان انگلیسی  مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
8305 آموزش زبان انگلیسی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
4 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه تهران
11 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه اصفهان
16 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
23 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
28 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
87 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
207 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه اراک
217 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
235 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
326 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه اراک
429 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
475 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1430 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز
4 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
14 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه اصفهان
16 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
34 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
56 مترجمی زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
411 مترجمی زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
2697 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
6956 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 99 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
21 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
23 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
33 اموزش زبان انگلیسی شبانه - دانشگاه تهران
58 اموزش زبان انگلیسی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
67 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
252 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
259 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
281 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه قم
310 اموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
390 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
470 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
498 اموزش زبان انگلیسی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
610 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
774 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
889 اموزش زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1105 اموزش زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه تبریز
1112 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
1280 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1561 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1816 اموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
1874 اموزش زبان انگلیسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
1926 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه گیلان - رشت
1932 اموزش زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه تبریز
2712 اموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
4796 اموزش زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
5259 اموزش زبان انگلیسی مجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
6283 اموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان
7034 اموزش زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه گیلان - رشت
34 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
40 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
46 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
171 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
26 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه - دانشگاه شیراز
1256 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
3549 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
32 مترجمی زبان انگلیسی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
123 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
147 مترجمی زبان انگلیسی مجازی - دانشگاه تهران
429 مترجمی زبان انگلیسی پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1135 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
2275 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
2536 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
5381 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
6536 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 98

برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی به ربات تلگرامی تخمین رتبه مراجعه کنید. در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
28 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه تربیت مدرس
61 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه خوارزمی
108 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
171 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
190 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان
255 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
324 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
448 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
543 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
633 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه سمنان
726 آموزش زبان انگلیسی نوبت دوم دانشگاه ارومیه
1015 آموزش زبان انگلیسی روزانه دانشگاه زابل
1621 آموزش زبان انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1976 آموزش زبان انگلیسی مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
2228 آموزش زبان انگلیسی پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
2909 آموزش زبان انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد
3481 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
5556 آموزش زبان انگلیسی مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
6850 آموزش زبان انگلیسی مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
8435 آموزش زبان انگلیسی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
15 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
89 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)
147 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت
279 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
602 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه دانشگاه ارومیه
1639 زبان و ادبیات انگلیسی مجازی دانشگاه تهران
4522 زبان و ادبیات انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک
6989 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
42 مترجمی زبان انگلیسی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
55 مترجمی زبان انگلیسی روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
388 مترجمی زبان انگلیسی پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1618 مترجمی زبان انگلیسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
6697 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

 

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 97 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای پذیرفته شدن در گرایش های مختلف مجموعه زبان لازم هستند. در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه زبان هم می توان به مهم بودن این رتبه ها و محل قبولی پی برد.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
11 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
41 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
60 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
118 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان
209 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
290 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
408 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
693 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
804 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1047 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه ایلام
1531 اموزش زبان انگلیسی روزانه- دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
2358 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه شیراز
3247 اموزش زبان انگلیسی مجازی دولتی- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5741 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه تهران پردیس کیش
7545 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه لرستان - خرم آباد
8994 اموزش زبان انگلیسی پردیس- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
14 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
55 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
86 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
291 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
524 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
631 زبان و ادبیات انگلیسی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
974 زبان و ادبیات انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
2314 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3007 زبان و ادبیات انگلیسی پردیس- دانشگاه تبریز
6154 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد
13407 زبان و ادبیات انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
41 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه تهران
165 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
352 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم- دانشگاه بیرجند
1215 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3020 مترجمی زبان انگلیسی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز
6865 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد
10130 مترجمی زبان انگلیسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز

 

این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مترجمی زبان انگلیسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان 96را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
25 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
107 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
146 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
155 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
431 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
491 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
503 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه یزد
520 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
618 اموزش زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه یاسوج
860 اموزش زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
1644 اموزش زبان انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1843 اموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
2039 اموزش زبان انگلیسی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -مرکزاصفهان
2594 اموزش زبان انگلیسی مجازی-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
3485 اموزش زبان انگلیسی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اصفهان -واحدمبارکه
7996 اموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کرمان
9285 اموزش زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
45 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
146 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
493 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه ملایر
501 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
583 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه گلستان -گرگان
600 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه لرستان -خرم اباد
619 زبان وادبیات انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
784 زبان وادبیات انگلیسی روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
1594 زبان وادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
2991 زبان وادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
5097 زبان وادبیات انگلیسی پردیس خودگردان-دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان
5569 زبان وادبیات انگلیسی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد
10499 زبان وادبیات انگلیسی پیام نور مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز
11 مترجمی زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
22 مترجمی زبان انگلیسی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
37 مترجمی زبان انگلیسی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
3884 مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی-دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غیرانتفاعی /
5442 مترجمی زبان انگلیسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم /ص /-تبریز

 

این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد زبان و ادبیات انگلیسی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید.

کانال تلگرام کارشناسی ارشد مجموعه زبان به تازگی راه اندازی شده است که می توانید با عضویت در آن به منبع گرانبهایی از مفیدترین مطالب درسترسی داشته باشید. برای عضویت بر روی لینک زیر کلیک کنید.