برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک

کنکور کارشناسی ارشد رشته فیزیک برای داوطلبان این رشته اهمیت زیادی دارد. مجموعه مشاوران و برنامه ریزان 3گام هم این حساسیت را درک می کنند؛  لذا مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه فیزیک و نمونه رتبه ها را در دسترس دواطلبان قرار داده اند. حالا در جداول زیر، نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به همراه مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد فیزیک کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای اینکه بتوانید متناسب با درصدهای خود در کنکور ارشد فیزیک، رتبه خود را حدس بزنید حتما مطلب تخمین رتبه ارشد فیزیک را مطالعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
31فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
109فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
149فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
216علوم فضایینوبت دوم - دانشگاه تهران
281اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه اصفهان
354ماده چگالنوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
354فیزیک-نانو فیزیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
357فناوری پلاسماروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
465ماده چگالروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
679نجوم و اخترفیزیکروزانه - دانشگاه شیراز
795فیزیک پلاسماروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
811نجوم و اخترفیزیکنوبت دوم - دانشگاه تبریز
893اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1131گرانش و کیهان شناسروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1131نجوم و اخترفیزیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1171ماده چگالروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1263نانو فیزیکروزانه - دانشگاه تبریز
1360ماده چگالروزانه - دانشگاه صنعتی ارومیه
1394هسته ایروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1425ذرات بنیادی و نظریه میدان هانوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
1434اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه ارومیه
1443ماده چگالروزانه - دانشگاه شاهد - تهران
1593ماده چگالروزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
1593مهندسی سیستمهای انرژی - تکنولوژی انرژیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
80مجموعه فیزیک - فیزیکروزانه - دانشگاه تهران
172مجموعه فیزیک - ماده چگالروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
376مجموعه فیزیک - نجوم و اخترفیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
446مجموعه فیزیک - نانو فیزیکروزانه - دانشگاه اصفهان
497مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزرنوبت دوم - دانشگاه تهران
676مجموعه فیزیک - نانو فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
727مجموعه فیزیک - گرانش و کیهان شناسروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
739مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
770مجموعه فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان هاروزانه - دانشگاه ایلام
992مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1001مجموعه فیزیک - نانو فیزیکروزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1051مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1105مجموعه فیزیک - ماده چگالنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1284مجموعه فیزیک - نانو فیزیکروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1452مجموعه فیزیک - ماده چگالروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1557مجموعه فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان هاپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1715مجموعه فیزیک - هسته ایروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1721مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه تفرش
1756مجموعه فیزیک - ماده چگالروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
10مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
27مجموعه فیزیک  - فیزیکروزانه - دانشگاه تهران
38مجموعه فیزیک  - فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50مجموعه فیزیک  - فناوری پلاسماروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
66مجموعه فیزیک  - نجوم و اخترفیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
100مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
104مجموعه فیزیک  - مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
123مجموعه فیزیک  - گرانش و کیهانشناسیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
134مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
173مجموعه فیزیک  - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
276مجموعه فیزیک  - فناوری پلاسماروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
278مجموعه فیزیک  - فیزیک پلاسماروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
336مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای گداخت هسته ایروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
522مجموعه فیزیک  - گرانش و کیهانشناسینوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
788مجموعه فیزیک  - فیزیک پلاسمانوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
855مجموعه فیزیک  - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1069مجموعه فیزیک  - اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه سمنان
1369مجموعه فیزیک  - فیزیک پلاسماروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 99 را مشاهده می کنید.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
73ماده چگالروزانه - دانشگاه تهران
293اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
377مهندسی راکتورروزانه - دانشگاه اصفهان
781گرانش و کیهانشناسیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1162گرانش و کیهانشناسیروزانه - دانشگاه شیراز
1271نانو فیزیکروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1277هسته ایروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1367گرانش و کیهانشناسیروزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
1964مهندسی راکتورپردیس - دانشگاه اصفهان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 98 را مشاهده می کنید.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 98

رتبه نا م زیر گرایش محل قبولی 
30مهندسی سیستمهای انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
52فیزیکروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
94مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکیروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
143مهندسی راکتورروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
162فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
191گرانش و کیهانشناسیروزانه - دانشگاه تهران
255اپتیک و لیزرنوبت دوم - دانشگاه تهران
349فیزیک پلاسماروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
425ماده چگالروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
532ذرات بنیادی و نظریه میدان هانوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
543هسته ایروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
597نانو فیزیکنوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
685مهندسی هسته ای گداخت هسته اینوبت دوم - دانشگاه اصفهان
779فناوری پلاسماروزانه - دانشگاه تبریز
891اپتیک و لیزرروزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
939نجوم و اخترفیزیکنوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1027ماده چگالروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1210اپتیک و لیزرروزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1367ذرات بنیادی و نظریه میدان هاروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1442گرانش و کیهانشناسیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1602هسته ایروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1911هسته ایروزانه - دانشگاه نیشابور
1971نجوم و اخترفیزیکپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 97 را مشاهده می کنید .

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
76مهندسی سیستمهای انرژیروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
116ذرات بنیادی و نظریه میدان هاروزانه- دانشگاه تهران
145فیزیک پلاسماروزانه- دانشگاه تهران
240مهندسی هستهای کاربرد پرتوهاروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
281اپتیک و لیزرروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
307فناوری پلاسماروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
350ذرات بنیادی و نظریه میدان هانوبت دوم- دانشگاه تهران
420فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
461دکترای پیوسته اپتیک و لیزرروزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
575ذرات بنیادی و نظریه میدان هاروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
645نجوم و اخترفیزیکروزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
765اپتیک و لیزرروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
895ماده چگالنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
962ماده چگالروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1063فیزیک آماری و سامانه های پیچیدهروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
1330فیزیکروزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1504ماده چگالنوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1728ماده چگالنوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1840هسته ایروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1975ماده چگالنوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
2530نانو فیزیکنوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
2566گرانش و کیهانشناسیروزانه- دانشگاه گیلان - رشت
3008هسته ایروزانه- دانشگاه ارومیه
3066اپتیک و لیزرپیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
3170گرانش و کیهانشناسیروزانه- مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 96 را مشاهده می کنید .

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
72فیزیکنوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
84سیستم های انرژیروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
89تکنولوژی انرژیروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
117مهندسی پرتوپزشکیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
127ذرات بنیادی ونظریه میدان هاروزانه-دانشگاه تهران
135کاربردپرتوهاروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
142فیزیکروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
147فیزیک نجومیروزانه-دانشگاه تهران
166حالت جامدروزانه-دانشگاه تهران
195کاربردپرتوهاروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
197حالت جامدروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
206حالت جامدروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
228ذرات بنیادی ونظریه میدان هاروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
247حالت جامدروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
296حالت جامدروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
320فیزیک نجومیروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
409ذرات بنیادی ونظریه میدان هانوبت دوم-دانشگاه تهران
415مهندسی راکتورنوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
426فیزیک نجومیروزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
447ذرات بنیادی ونظریه میدان هانوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
463هسته اینوبت دوم-دانشگاه تهران
488فیزیک نجومیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
499حالت جامدروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
559مهندسی پرتوپزشکینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
564حالت جامدروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
597اتمی وملکولیروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
627مهندسی پلاسما*----نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
669هسته ایروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
946فیزیک نجومینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
977هسته ایروزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1191هسته اینوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1642نانوفیزیک *----روزانه-دانشگاه کاشان
1921اتمی وملکولیروزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2456اتمی وملکولیروزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2477حالت جامدروزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2487اتمی وملکولیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2657هسته ایروزانه-دانشگاه یزد
2700فیزیک نجومیروزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
3088فیزیکروزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3097حالت جامدروزانه-دانشگاه ارومیه
3120حالت جامدروزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3150اتمی وملکولینوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3249فیزیک نجومیروزانه-دانشگاه قم
3496هسته اینوبت دوم-دانشگاه کاشان
3587اتمی وملکولینوبت دوم-دانشگاه کاشان
4039حالت جامدروزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
4188هسته اینوبت دوم-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار