برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک

کنکور کارشناسی ارشد رشته فیزیک برای داوطلبان این رشته اهمیت زیادی دارد. مجموعه مشاوران و برنامه ریزان 3گام هم این حساسیت را درک می کنند؛  لذا مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه فیزیک و نمونه رتبه ها را در دسترس دواطلبان قرار داده اند. حالا در جداول زیر، نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به همراه مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد فیزیک کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای اینکه بتوانید متناسب با درصدهای خود در کنکور ارشد فیزیک، رتبه خود را حدس بزنید حتما مطلب تخمین رتبه ارشد فیزیک را مطالعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
80 مجموعه فیزیک - فیزیک روزانه - دانشگاه تهران
172 مجموعه فیزیک - ماده چگال روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
376 مجموعه فیزیک - نجوم و اخترفیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
446 مجموعه فیزیک - نانو فیزیک روزانه - دانشگاه اصفهان
497 مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزر نوبت دوم - دانشگاه تهران
676 مجموعه فیزیک - نانو فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
727 مجموعه فیزیک - گرانش و کیهان شناس روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
739 مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
770 مجموعه فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها روزانه - دانشگاه ایلام
992 مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1001 مجموعه فیزیک - نانو فیزیک روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
1051 مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1105 مجموعه فیزیک - ماده چگال نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1284 مجموعه فیزیک - نانو فیزیک روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1452 مجموعه فیزیک - ماده چگال روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1557 مجموعه فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1715 مجموعه فیزیک - هسته ای روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1721 مجموعه فیزیک - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه تفرش
1756 مجموعه فیزیک - ماده چگال روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
10 مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
27 مجموعه فیزیک  - فیزیک روزانه - دانشگاه تهران
38 مجموعه فیزیک  - فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
50 مجموعه فیزیک  - فناوری پلاسما روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
66 مجموعه فیزیک  - نجوم و اخترفیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
100 مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
104 مجموعه فیزیک  - مهندسی سیستمهای تکنولوژی انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
123 مجموعه فیزیک  - گرانش و کیهانشناسی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
134 مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
173 مجموعه فیزیک  - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
276 مجموعه فیزیک  - فناوری پلاسما روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
278 مجموعه فیزیک  - فیزیک پلاسما روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
336 مجموعه فیزیک  - مهندسی هسته ای گداخت هسته ای روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
522 مجموعه فیزیک  - گرانش و کیهانشناسی نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
788 مجموعه فیزیک  - فیزیک پلاسما نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
855 مجموعه فیزیک  - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه صنعتی شیراز
1069 مجموعه فیزیک  - اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه سمنان
1369 مجموعه فیزیک  - فیزیک پلاسما روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 99 را مشاهده می کنید.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
73 ماده چگال روزانه - دانشگاه تهران
293 اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
377 مهندسی راکتور روزانه - دانشگاه اصفهان
781 گرانش و کیهانشناسی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1162 گرانش و کیهانشناسی روزانه - دانشگاه شیراز
1271 نانو فیزیک روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1277 هسته ای روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1367 گرانش و کیهانشناسی روزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
1964 مهندسی راکتور پردیس - دانشگاه اصفهان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 98 را مشاهده می کنید.


برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 98

رتبه  نا م زیر گرایش  محل قبولی 
30 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
52 فیزیک روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
94 مهندسی هسته ای مهندسی پرتوپزشکی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
143 مهندسی راکتور روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
162 فیزیک آماری و سامانه های پیچیده نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
191 گرانش و کیهانشناسی روزانه - دانشگاه تهران
255 اپتیک و لیزر نوبت دوم - دانشگاه تهران
349 فیزیک پلاسما روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
425 ماده چگال روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
532 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها نوبت دوم - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
543 هسته ای روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
597 نانو فیزیک نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
685 مهندسی هسته ای گداخت هسته ای نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
779 فناوری پلاسما روزانه - دانشگاه تبریز
891 اپتیک و لیزر روزانه - مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
939 نجوم و اخترفیزیک نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1027 ماده چگال روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
1210 اپتیک و لیزر روزانه - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1367 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1442 گرانش و کیهانشناسی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1602 هسته ای روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1911 هسته ای روزانه - دانشگاه نیشابور
1971 نجوم و اخترفیزیک پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 97 را مشاهده می کنید .

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
76 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
116 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها روزانه- دانشگاه تهران
145 فیزیک پلاسما روزانه- دانشگاه تهران
240 مهندسی هستهای کاربرد پرتوها روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
281 اپتیک و لیزر روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
307 فناوری پلاسما روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
350 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها نوبت دوم- دانشگاه تهران
420 فیزیک آماری و سامانه های پیچیده نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
461 دکترای پیوسته اپتیک و لیزر روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
575 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
645 نجوم و اخترفیزیک روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
765 اپتیک و لیزر روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
895 ماده چگال نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
962 ماده چگال روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1063 فیزیک آماری و سامانه های پیچیده روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
1330 فیزیک روزانه- مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1504 ماده چگال نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1728 ماده چگال نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1840 هسته ای روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1975 ماده چگال نوبت دوم- دانشگاه الزهرا(س)
2530 نانو فیزیک نوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
2566 گرانش و کیهانشناسی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
3008 هسته ای روزانه- دانشگاه ارومیه
3066 اپتیک و لیزر پیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
3170 گرانش و کیهانشناسی روزانه- مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک - مراغه

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک 96 را مشاهده می کنید .

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد فیزیک سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
72 فیزیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
84 سیستم های انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
89 تکنولوژی انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
117 مهندسی پرتوپزشکی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
127 ذرات بنیادی ونظریه میدان ها روزانه-دانشگاه تهران
135 کاربردپرتوها روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
142 فیزیک روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
147 فیزیک نجومی روزانه-دانشگاه تهران
166 حالت جامد روزانه-دانشگاه تهران
195 کاربردپرتوها روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
197 حالت جامد روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
206 حالت جامد روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
228 ذرات بنیادی ونظریه میدان ها روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
247 حالت جامد روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
296 حالت جامد روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
320 فیزیک نجومی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
409 ذرات بنیادی ونظریه میدان ها نوبت دوم-دانشگاه تهران
415 مهندسی راکتور نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
426 فیزیک نجومی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
447 ذرات بنیادی ونظریه میدان ها نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
463 هسته ای نوبت دوم-دانشگاه تهران
488 فیزیک نجومی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
499 حالت جامد روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
559 مهندسی پرتوپزشکی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
564 حالت جامد روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
597 اتمی وملکولی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
627 مهندسی پلاسما*---- نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
669 هسته ای روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
946 فیزیک نجومی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
977 هسته ای روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
1191 هسته ای نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
1642 نانوفیزیک *---- روزانه-دانشگاه کاشان
1921 اتمی وملکولی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2456 اتمی وملکولی روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2477 حالت جامد روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2487 اتمی وملکولی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2657 هسته ای روزانه-دانشگاه یزد
2700 فیزیک نجومی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
3088 فیزیک روزانه-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3097 حالت جامد روزانه-دانشگاه ارومیه
3120 حالت جامد روزانه-دانشگاه صنعتی سهند-تبریز
3150 اتمی وملکولی نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
3249 فیزیک نجومی روزانه-دانشگاه قم
3496 هسته ای نوبت دوم-دانشگاه کاشان
3587 اتمی وملکولی نوبت دوم-دانشگاه کاشان
4039 حالت جامد روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
4188 هسته ای نوبت دوم-دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار