برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 1400 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد ریاضی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
449 ریاضیات و کاربردها - جبر روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
754 ریاضیات و کاربردها - آنالیز روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1357 ریاضیات و کاربردها - جبر روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
4 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی) - ریاضی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
25 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی) - ریاضی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
269 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی) - بهینه سازی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
362 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی) - بهینه سازی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
502 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی) - آنالیز عددی روزانه - دانشگاه شیراز
70 ریاضی مالی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
113 ریاضی مالی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
728 ریاضی مالی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
806 ریاضی مالی روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
944 ریاضی مالی روزانه - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
1814 ریاضی مالی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
52 رمز و کد روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
569 رمز و کد روزانه - دانشگاه اصفهان
19 علوم داده - علم داده ها روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
273 علوم داده - علم داده ها روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
19 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
31 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
35 ریاضیات و کاربردها  - آنالیز روزانه - دانشگاه گلستان - گرگان
40 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
54 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
74 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
76 ریاضیات و کاربردها  - آنالیز روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
142 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
301 ریاضیات و کاربردها  - ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه تهران
601 ریاضیات و کاربردها  - هندسه (توپولوژی) روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
771 ریاضیات و کاربردها  - آنالیز روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)  - ریاضی کاربردی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
674 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)  - بهینه سازی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
861 ریاضی کاربردی (آنالیز، بهینه سازی و سیستم های دینامیکی)  - بهینه سازی نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
43 ریاضی مالی  - ریاضی مالی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
267 ریاضیات و کاربردها شبانه - دانشگاه تهران
484 آنالیز روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
770 هندسه (توپولوژی) روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
974 جبر روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1170 هندسه (توپولوژی) روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1677 ریاضیات و کاربردها روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
52 ریاضی کاربردی روزانه - دانشگاه تهران
730 آنالیز عددی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1111 آنالیز عددی روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1325 بهینه سازی شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1093 ریاضی مالی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
456 رمز و کد پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
45 آموزش ریاضی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1760 ساختارهای جبرمنطقی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 98 را مشاهده می کنید.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی سال 98

رتبه نام گرایش  محل قبولی 
51 ریاضی محض روزانه دانشگاه تهران
74 ریاضی محض-هندسه (توپولوژی) نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
259 ریاضی محض-گراف و ترکیبات روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
338 آریاضی محض-نالیز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
401 ریاضی محض-منطق ریاضی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
780 ریاضی محض-جبر روزانه دانشگاه قم
1013 ریاضی محض روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
1453 ریاضی محض-جبر روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
72 ریاضی کاربردی روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
173 ریاضی کاربردی نوبت دوم دانشگاه تهران
303 ریاضی کاربردی-بهینه سازی روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
464 ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
527 ریاضی کاربردی-بهینه سازی روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
619 ریاضی کاربردی-بهینه سازی روزانه دانشگاه تبریز
715 ریاضی کاربردی-معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان
862 ریاضی کاربردی-آنالیز عددی روزانه دانشگاه الزهرا(س)
1030 ریاضی کاربردی-بهینه سازی نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1194 ریاضی کاربردی-آنالیز عددی روزانه دانشگاه تبریز
43 ریاضی مالی نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
258 ریاضی مالی روزانه دانشگاه گیلان - رشت
785 ریاضی مالی نوبت دوم دانشگاه اراک
82 علوم داده روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
431 ریاضیات زیستی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
173 آموزش ریاضی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
120 آموزش ریاضی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
125 علوم داده روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
140 بهینه سازی روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
147 ریاضی مالی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
212 بهینه سازی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
301 ریاضی مالی روزانه- دانشگاه اصفهان
336 هندسه (توپولوژی) روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
353 بهینه سازی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
407 بهینه سازی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
489 بهینه سازی روزانه- دانشگاه اصفهان
575 رمز و کد روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
628 آموزش ریاضی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
655 بهینه سازی روزانه- دانشگاه صنعتی شیراز
805 آنالیز عددی روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
1081 بهینه سازی روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1083 ریاضی مالی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1099 جبر پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
2140 آنالیز عددی روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1355 جبر روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1442 رمز و کد نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1602 آنالیز روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
1624 آنالیز عددی روزانه- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1769 آنالیز عددی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1833 آنالیز روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1954 ریاضی مالی روزانه- دانشگاه سمنان
2060 آنالیز عددی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق
2313 آموزش ریاضی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2455 آنالیز نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد ریاضی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
55 ریاضی محض روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
59 ریاضی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
114 ریاضی محض روزانه-دانشگاه تهران
127 اموزش ریاضی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
143 ریاضی مالی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
170 رمزوکد روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
248 ریاضی محض روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
270 هندسه /توپولوژی / روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
348 اموزش ریاضی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
374 ریاضی مالی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
407 جبر روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
417 معادلات دیفرانسیل وسیستم های دینامیکی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
446 هندسه /توپولوژی / روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
485 جبر روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
496 انالیزعددی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
917 بهینه سازی روزانه-دانشگاه صنعتی شیراز
1550 رمزوکد نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1589 انالیزعددی روزانه-دانشگاه شهرکرد
1692 رمزوکد نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
1896 بهینه سازی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
2286 رمزوکد نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
2325 ریاضی کاربردی روزانه-دانشگاه مهندسی فناوری های نوین -قوچان
2450 ریاضی مالی نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
2546 ریاضی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
2687 جبر نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
3493 هندسه /توپولوژی / روزانه-دانشگاه تفرش
3773 ریاضی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
3800 انالیزعددی روزانه-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان
3968 ریاضی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی ارومیه