برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تاریخ کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
4 تاریخ ایران باستان روزانه - دانشگاه تهران
35 تاریخ ایران باستان روزانه - دانشگاه اصفهان
42 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی - تاریخ ایران اسلامی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر
1477 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی - تاریخ انقلاب اسلامی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
75 تاریخ اسلام - مطالعات خلیج فارس روزانه - دانشگاه تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
2 تاریخ ایران باستان  - تاریخ ایران باستان روزانه - دانشگاه تهران
25 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی  - تاریخ ایران اسلامی روزانه - دانشگاه تهران
52 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی  - تاریخ ایران اسلامی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
61 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی  - تاریخ ایران اسلامی روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
93 تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی  - تاریخ ایران اسلامی روزانه - دانشگاه تهران
29 تاریخ اسلام  - تاریخ اسلام روزانه - دانشگاه تهران
42 تاریخ اسلام  - تاریخ اسلام روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
6 تاریخ عمومی جهان  - تاریخ عمومی جهان روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
9 تاریخ عمومی جهان  - تاریخ عمومی جهان روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
19 تاریخ عمومی جهان  - تاریخ عمومی جهان روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 99 را مشاهده می کنید.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
55 تاریخ ایران باستان شبانه - دانشگاه تهران
58 تاریخ ایران باستان شبانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
32 تاریخ ایران اسلامی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
73 تاریخ انقلاب اسلامی روزانه - پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
73 مطالعات خلیج فارس روزانه - دانشگاه تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 98 را مشاهده می کنید.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 98

رتبه  نام زیرگرایش محل قبولی 
44 تاریخ ایران باستان روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
190 تاریخ ایران باستان نوبت دوم دانشگاه تهران
348 تاریخ ایران باستان نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
651 تاریخ ایران باستان روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
77 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم دانشگاه تهران
234 تاریخ ایران اسلامی روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
255 تاریخ ایران اسلامی روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
379 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم دانشگاه اصفهان
497 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان
593 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
699 تاریخ ایران اسلامی روزانه دانشگاه اراک
881 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد
1037 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم دانشگاه ارومیه
27 اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی روزانه دانشگاه تهران
85 تاریخ اسلام روزانه دانشگاه تربیت مدرس
305 اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی نوبت دوم دانشگاه تهران
388 تاریخ اسلام روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
520 تاریخ اسلام نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
524 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز نوبت دوم دانشگاه تهران
652 مطالعات خلیج فارس روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1058 تاریخ تشیع نوبت دوم دانشگاه نیشابور
35 تاریخ عمومی جهان نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
163 تاریخ عمومی جهان روزانه دانشگاه تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 97 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
88 تاریخ اسلام روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
215 تاریخ اسلام روزانه- دانشگاه اصفهان
401 تاریخ تشیع روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
86 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
198 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم- دانشگاه تهران
301 تاریخ ایران اسلامی روزانه- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
399 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه یزد
921 تاریخ ایران اسلامی روزانه- دانشگاه آیت اله حایری - میبد
37 تاریخ ایران باستان روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
137 تاریخ عمومی جهان نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تاریخ سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
113 تاریخ ایران باستان روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
319 تاریخ ایران باستان نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
398 تاریخ ایران باستان روزانه-دانشگاه ارومیه
23 تاریخ ایران اسلامی روزانه-دانشگاه تهران
74 تاریخ ایران اسلامی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
216 تاریخ انقلاب اسلامی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
324 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
475 تاریخ ایران اسلامی روزانه-دانشگاه تبریز
598 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم-دانشگاه اراک
1257 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم-دانشگاه ایت اله حایری -میبد
1507 تاریخ ایران اسلامی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
2502 تاریخ ایران اسلامی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان ایلام -مرکزایلام
2588 تاریخ انقلاب اسلامی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-قزوین
50 تاریخ اسلام روزانه-دانشگاه تهران
145 تاریخ اسلام روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
237 تاریخ اسلام روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
274 مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز نوبت دوم-دانشگاه تهران
309 تاریخ اسلام روزانه-دانشگاه شیراز
684 مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
2359 مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان اردبیل -مرکزاردبیل
2530 تاریخ تشیع پیام نور مجازی ویزه شاغلین-دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد
148 تاریخ عمومی جهان نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
380 تاریخ عمومی جهان روزانه-دانشگاه تبریز