برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

در جداول زیر می توانید اطلاعات رتبه و محل قبولی سال های مختلف را در کنکور ارشد علوم سیاسی مشاهده کنید. این اطلاعات بر اساس داده های واقعی در اختیار شما قرار گرفته اند. این اطلاعات به همراه مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل می تواند به شما کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1401 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
132 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه خوارزمی
29 روابط بین الملل نوبت دوم - دانشگاه تهران
35 مطالعات منطقه ای - خاورمیانه و شمال آفریقا نوبت دوم - دانشگاه تهران
264 مطالعات منطقه ای - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
247 اندیشه سیاسی در اسلام مجازی غیر انتفاعی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم
8 دیپلماسی و سازمان های بین المللی روزانه - دانشگاه تهران
4 سیاستگذاری عمومی روزانه - دانشگاه تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 1400 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
8 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه تهران
12 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه تهران
16 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه تهران
41 علوم سیاسی نوبت دوم - دانشگاه تهران
231 علوم سیاسی مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1593 علوم سیاسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
1879 علوم سیاسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان
8 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه تهران
20 روابط بین الملل نوبت دوم - دانشگاه تهران
27 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
197 روابط بین الملل پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
375 روابط بین الملل نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
813 روابط بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی اهل بیت(ع) - تهران
1751 روابط بین الملل مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6 مطالعات منطقه ای  - مطالعات اروپا روزانه - دانشگاه تهران
20 مطالعات منطقه ای  - مطالعات اروپا روزانه - دانشگاه تهران
56 مطالعات منطقه ای  - مطالعات آمریکای شمالی نوبت دوم - دانشگاه تهران
365 مطالعات منطقه ای  - مطالعات منطقه ای مشترک - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (موسسه آموزش عالی بیمه اکو)
514 مطالعات منطقه ای  - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
5 اندیشه سیاسی در اسلام  روزانه - دانشگاه تهران
1049 اندیشه سیاسی در اسلام مجازی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم
14 دیپلماسی و سازمان های بین المللی روزانه - دانشگاه تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 99 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
6 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه تهران
17 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه تهران
24 علوم سیاسی شبانه - دانشگاه تهران
37 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
88 علوم سیاسی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
170 علوم سیاسی شبانه - دانشگاه فردوسی مشهد
224 علوم سیاسی شبانه - دانشگاه تهران
374 علوم سیاسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
439 علوم سیاسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان
791 علوم سیاسی پردیس - دانشگاه شیراز
792 علوم سیاسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
1423 علوم سیاسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
17 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
34 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
40 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
148 روابط بین الملل پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
177 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه یزد
180 روابط بین الملل شبانه - دانشگاه فردوسی مشهد
206 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه شیراز
277 روابط بین الملل مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
302 روابط بین الملل پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
45 مطالعات منطقه ای روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
158 مطالعات منطقه ای روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
296 مطالعات منطقه ای شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1496 خاورمیانه و شمال آفریقا پردیس - دانشگاه خوارزمی
2174 مطالعات منطقه ای پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
485 اندیشه سیاسی در اسلام شبانه - پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 98 را مشاهده می کنید. همچنین می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی برای اطلاعات بیشتر استفاده کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
15 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه تهران
38 سیاستگذاری عمومی نوبت دوم - دانشگاه تهران
49 علوم سیاسی نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
92 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه خوارزمی
136 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه اصفهان
192 علوم سیاسی نوبت دوم - دانشگاه تبریز
267 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
441 علوم سیاسی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
620 علوم سیاسی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1231 علوم سیاسی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر
21 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
45 روابط بین الملل نوبت دوم - دانشگاه تهران
73 روابط بین الملل نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
171 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
223 روابط بین الملل روزانه - دانشگاه یزد
786 روابط بین الملل پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2125 روابط بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
23 مطالعات اروپا روزانه - دانشگاه تهران
59 مطالعات منطقه ای روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
159 مطالعات منطقه ای روزانه - دانشگاه خوارزمی
225 مطالعات منطقه ای نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1365 مطالعات منطقه ای پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
121 اندیشه سیاسی در اسلام روزانه - دانشگاه تهران
216 اندیشه سیاسی در اسلام روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
132 اندیشه سیاسی در اسلام روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
554 اندیشه سیاسی در اسلام نوبت دوم- دانشگاه تبریز
4443 اندیشه سیاسی در اسلام غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
163 دیپلماسی و سازمان های بین المللی روزانه- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
39 روابط بین الملل روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
95 روابط بین الملل روزانه- دانشگاه خوارزمی
174 روابط بین الملل روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
400 روابط بین الملل نوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
645 روابط بین الملل نوبت دوم- دانشگاه یزد
1328 روابط بین الملل پردیس- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2125 روابط بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
58 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
84 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
137 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
216 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
235 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
390 علوم سیاسی روزانه- دانشگاه یاسوج
485 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
625 علوم سیاسی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1274 علوم سیاسی پردیس- دانشگاه اصفهان
1653 علوم سیاسی پردیس- دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
127 مطالعات منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه تهران
224 مطالعات منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
481 مطالعات منطقه ای نوبت دوم- دانشگاه یزد
1855 مطالعات منطقه ای پردیس- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
39 علوم سیاسی روزانه-دانشگاه تهران
55 علوم سیاسی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
72 علوم سیاسی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
81 علوم سیاسی نوبت دوم-دانشگاه تهران
152 علوم سیاسی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
197 علوم سیاسی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
210 علوم سیاسی نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
3097 علوم سیاسی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مولوی -ایوانکی
45 روابطبین الملل روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
64 روابطبین الملل نوبت دوم-دانشگاه تهران
81 روابطبین الملل نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
129 روابطبین الملل روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
134 روابطبین الملل نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
136 روابطبین الملل نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
147 روابطبین الملل روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
184 روابطبین الملل روزانه-دانشگاه اصفهان
253 روابطبین الملل نوبت دوم-دانشگاه رازی -کرمانشاه
298 روابطبین الملل روزانه-دانشگاه یزد
310 روابطبین الملل نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
976 روابطبین الملل پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
1637 روابطبین الملل پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان -رشت
32 مطالعات منطقه ای روزانه-دانشگاه تهران
243 مطالعات منطقه ای روزانه-دانشگاه شیراز
374 مطالعات منطقه ای نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
383 مطالعات منطقه ای روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
516 مطالعات منطقه ای نوبت دوم-دانشگاه یزد
243 اندیشه سیاسی دراسلام روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
260 اندیشه سیاسی دراسلام نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1574 اندیشه سیاسی دراسلام مجازی-موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی /ره /-قم
2645 اندیشه سیاسی دراسلام غیر انتفاعی-دانشگاه مفید-قم /غیرانتفاعی /
266 دیپلماسی وسازمان های بین المللی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان