برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد اقتصاد می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از تخمین رتبه ارشد اقتصاد استفاده کنید. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. همچنین داوطلبان می توانند برای افزایش اطلاعات خود در مورد انتخاب رشته به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد اقتصاد مراجعه کنند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1401

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
12 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه تهران
37 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه تهران
45 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
111 علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک روزانه - دانشگاه تهران
125 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
177 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
211 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
214 علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
296 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
304 علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
310 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
344 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه خوارزمی
399 علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
405 علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
528 علوم اقتصادی-اقتصاد نظری روزانه-دانشگاه شیراز
605 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
655 علوم اقتصادی - اقتصاد مالی اسلامی روزانه - دانشگاه تبریز
929 علوم اقتصادی - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه ایلام
1306 علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1425 علوم اقتصادی - اقتصاد انرژی نوبت دوم - دانشگاه ایلام
1885 علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
29 علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
30 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه تهران
59 علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه تهران
198 علوم اقتصادی  - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
205 علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
227 علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
338 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
370 علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه خوارزمی
442 علوم اقتصادی  - اقتصاد اسلامی نوبت دوم - دانشگاه تهران
528 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
548 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری نوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
567 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری نوبت دوم - دانشگاه تبریز
647 علوم اقتصادی  - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
792 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه ارومیه
817 علوم اقتصادی  - اقتصاد نظری پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1097 علوم اقتصادی  - بانکداری اسلامی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1363 علوم اقتصادی  - اقتصاد و تجارت الکترونیک نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1567 علوم اقتصادی  - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1707 علوم اقتصادی  - افتصاد فرهنگ و هنر روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1803 علوم اقتصادی  - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1853 علوم اقتصادی  - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
67 اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه تهران
134 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
312 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
319 اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه اصفهان
332 اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه خوارزمی
408 اقتصاد اسلامی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
562 اقتصاد محیط زیست شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
576 بانکداری اسلامی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
595 اقتصاد اسلامی شبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
600 اقتصاد اسلامی روزانه - دانشگاه تبریز
739 اقتصاد انرژی شبانه - دانشگاه فردوسی مشهد
950 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1054 اقتصاد و تجارت الکترونیک روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1058 اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1096 اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه زنجان
1100 اقتصاد انرژی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1665 اقتصاد نظری روزانه - دانشگاه سمنان
1735 اقتصاد و تجارت الکترونیک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1844 اقتصاد انرژی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1930 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1933 بانکداری اسلامی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
2000 اقتصاد انرژی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
2217 اقتصاد نظری شبانه - دانشگاه سمنان
2345 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پردیس - دانشگاه تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 98 را مشاهده می کنید.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 98

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی 
29 اقتصاد انرژی روزانه  - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
88 اقتصاد محیط زیست روزانه  - دانشگاه تهران
120 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه  - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
165 اقتصاد انرژی نوبت دوم  - دانشگاه تهران
229 بانکداری اسلامی روزانه  - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
299 اقتصاد نظری روزانه  - دانشگاه الزهرا(س)
334 اقتصاد و تجارت الکترونیک نوبت دوم  - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
397 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی نوبت دوم  - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
431 اقتصاد نظری روزانه  - دانشگاه رازی - کرمانشاه
444 اقتصاد مالی اسلامی روزانه  - دانشگاه خوارزمی
483 اقتصاد انرژی روزانه  - دانشگاه اصفهان
561 اقتصاد نظری نوبت دوم  - دانشگاه فردوسی مشهد
567 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه  - دانشگاه رازی - کرمانشاه
624 اقتصاد انرژی نوبت دوم  - دانشگاه فردوسی مشهد
688 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه  - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
748 تجارت نفت و گاز روزانه  - دانشگاه صنعت نفت(آبادان)
777 اقتصاد و تجارت الکترونیک روزانه  - دانشگاه شهید چمران - اهواز
990 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پیام نور  - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1130 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نوبت دوم  - دانشگاه تبریز
1260 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی روزانه  - دانشگاه زنجان
1294 اقتصاد نظری پردیس خودگردان  - دانشگاه شیراز
1367 بانکداری اسلامی غیرانتفاعی  - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
1505 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی پیام نور  - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1990 بانکداری اسلامی نوبت دوم  - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2473 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی مجازی  - دانشگاه شیراز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 97 را مشاهده می کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 97

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
33 اقتصاد انرژی روزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
124 اقتصاد نظری روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
235 بانکداری اسلامی نوبت دوم- دانشگاه تهران
448 اقتصاد نظری روزانه- دانشگاه الزهرا(س)
567 اقتصاد نظری روزانه- دانشگاه شیراز
750 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
912 اقتصاد نظری نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1059 اقتصاد شهری روزانه- دانشگاه هنر اصفهان
1100 اقتصاد انرژی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
1370 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی روزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
1810 اقتصاد انرژی روزانه- دانشگاه ایلام
2216 اقتصاد نظری مجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2361 اقتصاد شهری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
3145 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
43 اقتصادانرژی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
95 توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی روزانه-دانشگاه تهران
621 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
659 اقتصادانرژی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
853 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
872 اقتصادانرژی روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
937 بانکداری اسلامی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
948 بانکداری اسلامی روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
952 اقتصادانرژی نوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
982 اقتصادانرژی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1450 اقتصادنظری نوبت دوم-دانشگاه سمنان
1535 اقتصادانرژی نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
2286 اقتصادوتجارت الکترونیک غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2894 اقتصادانرژی پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
3581 بانکداری اسلامی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری