برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد

در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد اقتصاد می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از تخمین رتبه ارشد اقتصاد استفاده کنید. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. همچنین داوطلبان می توانند برای افزایش اطلاعات خود در مورد انتخاب رشته به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد اقتصاد مراجعه کنند.

 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب 
 خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1402

رتبه کشوری

نام گرایش

محل قبولی

23

اقتصاد محیط زیست

روزانه - دانشگاه تهران

58

اقتصاد نظری

روزانه - دانشگاه تهران

86

اقتصاد نظری

روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

164

اقتصاد نظری

روزانه - دانشگاه تربیت مدرس

222

اقتصاد انرژی

نوبت دوم - دانشگاه تبریز

342

اقتصاد انرژی

روزانه - دانشگاه خوارزمی

422

اقتصاد نظری

روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر

461

بانکداری اسلامی

نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی

562

اقتصاد اسلامی

نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی

624

اقتصاد و تجارت الکترونیک

غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

665

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد

665

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

715

اقتصاد نظری

نوبت دوم - دانشگاه اصفهان

763

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

763

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

786

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

868

اقتصاد نظری

مجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

868

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

928

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه

946

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان

999

اقتصاد و تجارت الکترونیک

غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

999

اقتصاد انرژی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1062

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

روزانه - دانشگاه زنجان

1089

اقتصاد انرژی

پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

1089

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1203

اقتصاد نظری

روزانه - دانشگاه سمنان

1283

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

1327

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل

1467

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج

1467

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

1525

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

1525

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

1553

اقتصاد نظری

پردیس خودگردان - دانشگاه تربیت مدرس

1553

اقتصاد اسلامی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

1670

اقتصاد و تجارت الکترونیک

پیام نور - دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

1670

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1401

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
12علوم اقتصادی - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه تهران
37علوم اقتصادی - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه تهران
45علوم اقتصادی - اقتصاد انرژیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
111علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیکروزانه - دانشگاه تهران
125علوم اقتصادی - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
177علوم اقتصادی - اقتصاد نظرینوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
211علوم اقتصادی - اقتصاد انرژینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
214علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیکروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
296علوم اقتصادی - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
304علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
310علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
344علوم اقتصادی - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه خوارزمی
399علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
405علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
528علوم اقتصادی-اقتصاد نظریروزانه-دانشگاه شیراز
605علوم اقتصادی - اقتصاد انرژینوبت دوم - دانشگاه فردوسی مشهد
655علوم اقتصادی - اقتصاد مالی اسلامیروزانه - دانشگاه تبریز
929علوم اقتصادی - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه ایلام
1306علوم اقتصادی - اقتصاد و تجارت الکترونیکغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1425علوم اقتصادی - اقتصاد انرژینوبت دوم - دانشگاه ایلام
1885علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
29علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
30علوم اقتصادی  - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه تهران
59علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه تهران
198علوم اقتصادی  - برنامه ریزی سیستم های اقتصادیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
205علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
227علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
338علوم اقتصادی  - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
370علوم اقتصادی  - اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه خوارزمی
442علوم اقتصادی  - اقتصاد اسلامینوبت دوم - دانشگاه تهران
528علوم اقتصادی  - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
548علوم اقتصادی  - اقتصاد نظرینوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
567علوم اقتصادی  - اقتصاد نظرینوبت دوم - دانشگاه تبریز
647علوم اقتصادی  - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
792علوم اقتصادی  - اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه ارومیه
817علوم اقتصادی  - اقتصاد نظریپردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1097علوم اقتصادی  - بانکداری اسلامیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1363علوم اقتصادی  - اقتصاد و تجارت الکترونیکنوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1567علوم اقتصادی  - برنامه ریزی سیستم های اقتصادیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1707علوم اقتصادی  - افتصاد فرهنگ و هنرروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1803علوم اقتصادی  - برنامه ریزی سیستم های اقتصادیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1853علوم اقتصادی  - توسعه اقتصادی و برنامه ریزیپردیس خودگردان - دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 99 را مشاهده می کنید.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
67اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه تهران
134توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
312توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
319اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه اصفهان
332اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه خوارزمی
408اقتصاد اسلامیروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
562اقتصاد محیط زیستشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
576بانکداری اسلامیشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
595اقتصاد اسلامیشبانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
600اقتصاد اسلامیروزانه - دانشگاه تبریز
739اقتصاد انرژیشبانه - دانشگاه فردوسی مشهد
950توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1054اقتصاد و تجارت الکترونیکروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
1058اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
1096اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه زنجان
1100اقتصاد انرژیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1665اقتصاد نظریروزانه - دانشگاه سمنان
1735اقتصاد و تجارت الکترونیکغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1844اقتصاد انرژیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1930برنامه ریزی سیستم های اقتصادیشبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1933بانکداری اسلامیروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
2000اقتصاد انرژیمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
2217اقتصاد نظریشبانه - دانشگاه سمنان
2345توسعه اقتصادی و برنامه ریزیپردیس - دانشگاه تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 98 را مشاهده می کنید.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 98

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی 
29اقتصاد انرژیروزانه  - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
88اقتصاد محیط زیستروزانه  - دانشگاه تهران
120توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه  - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
165اقتصاد انرژینوبت دوم  - دانشگاه تهران
229بانکداری اسلامیروزانه  - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
299اقتصاد نظریروزانه  - دانشگاه الزهرا(س)
334اقتصاد و تجارت الکترونیکنوبت دوم  - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
397برنامه ریزی سیستم های اقتصادینوبت دوم  - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
431اقتصاد نظریروزانه  - دانشگاه رازی - کرمانشاه
444اقتصاد مالی اسلامیروزانه  - دانشگاه خوارزمی
483اقتصاد انرژیروزانه  - دانشگاه اصفهان
561اقتصاد نظرینوبت دوم  - دانشگاه فردوسی مشهد
567توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه  - دانشگاه رازی - کرمانشاه
624اقتصاد انرژینوبت دوم  - دانشگاه فردوسی مشهد
688توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه  - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
748تجارت نفت و گازروزانه  - دانشگاه صنعت نفت(آبادان)
777اقتصاد و تجارت الکترونیکروزانه  - دانشگاه شهید چمران - اهواز
990توسعه اقتصادی و برنامه ریزیپیام نور  - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1130توسعه اقتصادی و برنامه ریزینوبت دوم  - دانشگاه تبریز
1260برنامه ریزی سیستم های اقتصادیروزانه  - دانشگاه زنجان
1294اقتصاد نظریپردیس خودگردان  - دانشگاه شیراز
1367بانکداری اسلامیغیرانتفاعی  - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
1505برنامه ریزی سیستم های اقتصادیپیام نور  - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1990بانکداری اسلامینوبت دوم  - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2473برنامه ریزی سیستم های اقتصادیمجازی  - دانشگاه شیراز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 97 را مشاهده می کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 97

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
33اقتصاد انرژیروزانه- دانشگاه صنعتی شریف - تهران
124اقتصاد نظریروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
235بانکداری اسلامینوبت دوم- دانشگاه تهران
448اقتصاد نظریروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
567اقتصاد نظریروزانه- دانشگاه شیراز
750توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه- دانشگاه شهید چمران - اهواز
912اقتصاد نظرینوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
1059اقتصاد شهریروزانه- دانشگاه هنر اصفهان
1100اقتصاد انرژیروزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
1370توسعه اقتصادی و برنامه ریزیروزانه- دانشگاه کردستان - سنندج
1810اقتصاد انرژیروزانه- دانشگاه ایلام
2216اقتصاد نظریمجازی دولتی- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2361اقتصاد شهریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
3145توسعه اقتصادی و برنامه ریزیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
43اقتصادانرژینوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
95توسعه اقتصادی وبرنامه ریزیروزانه-دانشگاه تهران
621برنامه ریزی سیستم های اقتصادیروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
659اقتصادانرژینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
853برنامه ریزی سیستم های اقتصادیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
872اقتصادانرژیروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
937بانکداری اسلامیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
948بانکداری اسلامیروزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
952اقتصادانرژینوبت دوم-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
982اقتصادانرژینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1450اقتصادنظرینوبت دوم-دانشگاه سمنان
1535اقتصادانرژینوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس -بوشهر
2286اقتصادوتجارت الکترونیکغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
2894اقتصادانرژیپردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
3581بانکداری اسلامیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری