برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره

مجموعه مشاوره به روش 3گام  و مشاوران ما در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره را در اختیارتان قرار داده است این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد مشاوره می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مشاوره استفاده کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
13 مشاوره خانواده روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
128 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
325 مشاوره خانواده روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
347 مشاوره خانواده روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
377 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
457 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
523 مشاوره خانواده پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
605 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
1736 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان
1777 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
3926 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
4164 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
4310 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
4515 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
4610 مشاوره خانواده غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
40 مشاوره خانواده روزانه - دانشگاه الزهرا(س)
176 مشاوره خانواده نوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
242 مشاوره خانواده روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
290 مشاوره مدرسه روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
385 مشاوره خانواده پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
747 مشاوره مدرسه پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
850 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
2354 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 99 را مشاهده می کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
182 مشاوره مدرسه شبانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
246 مشاوره خانواده شبانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
302 مشاوره خانواده پردیس - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
330 مشاوره توانبخشی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
333 مشاوره مدرسه پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
340 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
563 مشاوره مدرسه پردیس - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
580 مشاوره مدرسه روزانه - دانشگاه اردکان
758 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
874 مشاوره توانبخشی روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1298 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
2186 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان
3151 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
3589 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
4268 مشاوره خانواده غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 98 را مشاهده می کنید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 98

رتبه  نام زیر گرایش  محل قبولی 
14 مشاوره خانواده روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
40 مشاوره شغلی روزانه دانشگاه اصفهان
53 مشاوره خانواده روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
65 مشاوره خانواده روزانه دانشگاه گیلان - رشت
87 مشاوره مدرسه نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
114 مشاوره خانواده روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
135 مشاوره خانواده روزانه دانشگاه بجنورد
189 مشاوره شغلی نوبت دوم دانشگاه اصفهان
247 مشاوره خانواده روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
279 مشاوره مدرسه روزانه دانشگاه کردستان - سنندج
356 مشاوره خانواده پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
391 مشاوره توانبخشی نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
449 مشاوره خانواده پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
468 مشاوره شغلی نوبت دوم دانشگاه اردکان
716 مشاوره مدرسه پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
807 مشاوره خانواده پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
2137 مشاوره خانواده غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 97 را مشاهده می کنید. تاثیر مهم بودن این اطلاعات در برنامه ریزی و مدیریت مطالعه داوطلبان خودنمایی می کند. قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مشاوره هم بر مهم بودن این اطلاعات بسیار تاکید شده است.

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
23 مشاوره خانواده روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41 مشاوره مدرسه روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
92 مشاوره خانواده نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
113 مشاوره خانواده نوبت دوم- دانشگاه تهران
146 مشاوره شغلی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
180 مشاوره شغلی روزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
223 مشاوره خانواده روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
370 مشاوره خانواده نوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
535 مشاوره خانواده غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
624 مشاوره مدرسه پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
801 مشاوره توانبخشی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1008 مشاوره مدرسه پردیس- دانشگاه کردستان - سنندج
1107 مشاوره خانواده غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
1848 مشاوره خانواده غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 96 را مشاهده می کنید.

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
49 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه اصفهان
54 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
57 مشاوره خانواده نوبت دوم-دانشگاه تهران
97 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
103 مشاوره خانواده نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
135 مشاوره مدرسه نوبت دوم-دانشگاه تهران
140 مشاوره توانبخشی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
210 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
245 مشاوره توانبخشی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
268 مشاوره توانبخشی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
282 مشاوره شغلی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
285 مشاوره خانواده روزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
290 مشاوره مدرسه روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
373 مشاوره مدرسه نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
396 مشاوره خانواده نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
468 مشاوره خانواده غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
719 مشاوره خانواده پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
747 مشاوره خانواده پردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران